ตลาดหลักทรัพย์เวียตนาม

หุ้นเวียดนามที่มีมูลค่าสูงเกิน

หุ้นที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากมีความต้องการในปริมาณมากเรียกว่าซื้อเกิน กรณีนี้มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากกว่าผู้ขาย ซึ่งการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ผลักดันราคาให้สูงขึ้นจนไม่สามารถพิสูจน์ได้จากข้อมูลทางการเงินพื้นฐานของบริษัทอีกต่อไป สถานการณ์ทั่วไปอีกประการหนึ่งที่ทำให้หุ้นมีการซื้อเกินคือเมื่อธุรกิจซื้อคืนหุ้นของตัวเอง ตรวจสอบ หุ้นเวียดนาม ที่มีมูลค่าสูงเกินไปในขณะนี้ ระวังเมื่อซื้อสิ่งเหล่านี้ เนื่องจากอาจมีการกลับตัว

สัญลักษณ์
ดัชนีความแข็งแรงสัมพันธ์ (14) 1วัน
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
ภาค
SGRSAIGON REAL - ESTATE JOINT STOCK COMPANY
91.9527250 VND2.83%750 VND
มีแรงซื้อ
164.2K4.474B VND1.59T VND7.763513.30 VNDการเงิน
EVGEVERLAND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
91.746580 VND6.99%430 VND
มีแรงซื้อรุนแรง
5.577M36.695B VND1.324T VND162.44 VNDบริการการกระจายสินค้า
XDCTAN CANG CONSTRUCTION COMPANY LIMIT
89.6782400 VND14.92%10700 VND
มีแรงซื้อ
1008.24M VND
VC7BGI GROUP JSC
89.2914300 VND10.00%1300 VND
มีแรงซื้อรุนแรง
898.214K12.844B VND624.589B VND56.57252.76 VND31บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TLDTHANG LONG URBAN DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
88.914070 VND0.49%20 VND
มีแรงซื้อ
495K2.015B VND302.748B VND296.26 VNDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
NHATCT DTPT N&DT NAM HA NOI
88.4321500 VND4.88%1000 VND
มีแรงซื้อรุนแรง
611K13.137B VND864.578B VND494.8443.45 VND35บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
DXPDOAN XA PORT
87.9812800 VND9.40%1100 VND
มีแรงซื้อรุนแรง
514.289K6.583B VND344.733B VND8.951429.94 VNDระบบขนส่ง
IPAIPA INVESTMENTS GROUP JOINT STOCK
86.9217000 VND4.94%800 VND
มีแรงซื้อรุนแรง
284.728K4.84B VND3.464T VND35.89473.69 VNDบริการการกระจายสินค้า
NTCNAM TAN UYEN JSC
86.45175000 VND0.57%1000 VND
มีแรงซื้อ
10.345K1.81B VNDการเงิน
PXLIDICO-PETROLEUM TRADING CONST INV J
86.418300 VND5.06%400 VND
มีแรงซื้อรุนแรง
1.733M14.38B VND24การเงิน
TDHTHU DUC HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION
86.334220 VND6.84%270 VND
มีแรงซื้อรุนแรง
200.6K846.532M VND444.978B VND−498.30 VND68การเงิน
EVFCONG TY TAI CHINH CO PHAN
86.269720 VND6.93%630 VND
มีแรงซื้อรุนแรง
2.452M23.831B VND3.191T VNDการเงิน
HDMHUE TEXTILE GARMENT JSC
86.1736700 VND2.51%900 VND
มีแรงซื้อรุนแรง
154.291K5.662B VND
DMCDOMESCO MEDICAL IMPORT EXPORT JOINT STOCK CORPORATION
84.8255200 VND−0.36%−200 VND
มีแรงซื้อ
30.5K1.684B VND1.924T VND9.505807.63 VND990เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
VC2VINA2 INV AND CONSTUCTION JSC
84.3312500 VND9.65%1100 VND
มีแรงซื้อรุนแรง
2.226M27.83B VND538.073B VND810.79 VNDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MSTMST INVESTMENT JSC
84.325700 VND3.64%200 VND
มีแรงซื้อ
2.358M13.438B VND374.774B VND515.72 VNDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
VPHVAN PHAT HUNG CORPORATION
84.125800 VND0.52%30 VND
มีแรงซื้อรุนแรง
352.9K2.047B VND550.214B VND52.73110.00 VNDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MCPMY CHAU PRINTING AND PACKAGING CORPORATION
83.3428500 VND0.00%0 VND
มีแรงซื้อ
50014.25M VND429B VND697.17 VNDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AAVAAV GROUP JSC
83.295700 VND3.64%200 VND
มีแรงซื้อ
1.169M6.665B VND379.432B VND55.88102.00 VNDการเงิน
ITCINVESTMENT AND TRADING OF REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
82.9813200 VND0.38%50 VND
มีแรงซื้อ
794.9K10.493B VND1.262T VND8.901483.64 VNDการเงิน
PXTPETROLEUM PIPELINE & TANK CONSTRUCT
82.554800 VND4.35%200 VND
มีแรงซื้อ
454.4K2.181B VND92B VND108บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
IDVVINH PHUC INFRASTRUCTURE DEVELOPMEN
82.4635300 VND1.15%400 VND
มีแรงซื้อรุนแรง
7.122K251.407M VND1.057T VND9.223830.32 VND89การเงิน
PXIPETROLEUM INDUSTRIAL&CIVIL CONSTRUC
82.413200 VND14.29%400 VND
มีแรงซื้อรุนแรง
208.395K666.864M VND120B VND59การเงิน
FCNFECON CORPORATION
82.1515300 VND6.99%1000 VND
มีแรงซื้อรุนแรง
9.342M142.937B VND2.251T VND61.37249.30 VND1.228Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
QCGQUOC CUONG GIA LAI JOINT STOCK COMPANY
81.996210 VND6.88%400 VND
มีแรงซื้อรุนแรง
199.6K1.24B VND1.598T VND133.4446.54 VNDการเงิน
VTPVIETTEL POST JVC
81.9738000 VND1.60%600 VND
มีแรงซื้อ
843.576K32.056B VND4.234T VND14.813Kระบบขนส่ง
CENCENCON VIETNAM JSC
81.105900 VND3.51%200 VND
มีแรงซื้อรุนแรง
934.41K5.513B VND
CNGCNG VIET NAM JOINT STOCK COMPANY
81.0032500 VND1.88%600 VND
มีแรงซื้อรุนแรง
45.6K1.482B VND861.279B VND7.724209.45 VND278อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CTICUONGTHUAN IDICO DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION
80.9914750 VND−0.34%−50 VND
มีแรงซื้อ
621.1K9.161B VND811.04B VND13.471094.71 VND406ระบบขนส่ง
SGPSAI GON PORT JSC
80.5715300 VND0.66%100 VND
มีแรงซื้อ
137.88K2.11B VNDระบบขนส่ง
TMTTMT MOTORS CORPORATION
80.5722600 VND−0.44%−100 VND
มีแรงซื้อ
53.6K1.211B VND827.83B VND10.382178.07 VND622สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
CIIHO CHI MINH CITY INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
80.5517550 VND0.00%0 VND
มีแรงซื้อ
11.686M205.088B VND4.426T VND79.21221.57 VND760การเงิน
HAPHAPACO GROUP JOINT STOCK COMPANY
80.475200 VND2.16%110 VND
มีแรงซื้อ
690.8K3.592B VND563.905B VND107.8348.22 VND1.018Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SJFSUNSTAR INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
80.443800 VND4.68%170 VND
มีแรงซื้อ
2.427M9.221B VND287.496B VND157.36 VNDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
LGLLONG GIANG INVESTMENT AND URBAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
80.393900 VND6.85%250 VND
มีแรงซื้อรุนแรง
457.2K1.783B VND187.859B VND214.07 VND42บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BKGCTCP DAU TU BKG VIET NAM
80.334410 VND0.00%0 VND
มีแรงซื้อ
152.3K671.643M VND300.762B VND8.39525.47 VND16สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
HU4HUD4 INVESTMENT AND CONSTRUCTION JS
80.329500 VND4.40%400 VND
มีแรงซื้อรุนแรง
39.5K375.25M VND
NAFNAFOODS GROUP JOINT STOCK COMPANY
80.2413500 VND2.27%300 VND
มีแรงซื้อรุนแรง
434.8K5.87B VND667.446B VND10.191324.31 VND905สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SIPSAIGON VRG INVESTMENT HOLDINGS
79.90110000 VND7.32%7500 VND
มีแรงซื้อรุนแรง
102.02K11.222B VNDการเงิน
EVSEVEREST SECURITIES JSC
79.8212700 VND4.96%600 VND
มีแรงซื้อ
497.22K6.315B VND1.246T VND737.23 VNDการเงิน
BVGBVG INVESTMENT JSC
79.522700 VND8.00%200 VND
มีแรงซื้อรุนแรง
222.215K599.981M VND24.377B VNDการผลิตของผู้ผลิต
ITATAN TAO INVESTMENT AND INDUSTRY CORPORATION
79.464950 VND2.70%130 VND
มีแรงซื้อ
6.874M34.028B VND4.522T VND−187.34 VND340การเงิน
V21VINACONEX 21 JSC
79.235400 VND3.85%200 VND
มีแรงซื้อรุนแรง
9.901K53.465M VND62.399B VND11.04 VNDการเงิน
HD6HANOI HOUSING DEVELOPMENT AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY NO 6
79.2322500 VND5.63%1200 VND
มีแรงซื้อรุนแรง
234.8K5.283B VND
PLPPHA LE PLASTICS MANUFACTURING AND TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
79.165310 VND6.84%340 VND
มีแรงซื้อรุนแรง
750K3.983B VND347.899B VND14.38369.31 VNDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PVBPETROVIETNAM COATING JOINT STOCK CO
79.0519500 VND2.09%400 VND
มีแรงซื้อ
428.545K8.357B VND412.56B VND−524.96 VND151บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BOTTHAI HA BRIDGE BOT JSC
79.024700 VND0.00%0 VND
มีแรงซื้อ
1.696M7.97B VND
DTDTHANH DAT INV & DEV JSC
78.8531900 VND9.62%2800 VND
มีแรงซื้อ
1.507M48.072B VND1.249T VND2779.76 VNDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
CIGCOMA18 JOINT STOCK COMPANY
78.756710 VND6.85%430 VND
มีแรงซื้อรุนแรง
863.3K5.793B VND198.071B VND−12.79 VNDการเงิน
OILPETROVIETNAM OIL CORP
78.6910300 VND0.98%100 VND
มีแรงซื้อ
2.083M21.459B VNDแร่พลังงาน
SWCSOWATCO CORPORATION
78.5621700 VND−0.46%−100 VND
มีแรงซื้อ
11.7K253.89M VNDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
DVGDAI VIET PAINT GRP JSC
78.523600 VND−2.70%−100 VND
มีแรงซื้อ
1.168M4.205B VND103.6B VND37.7795.31 VNDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
FCMFECON MINING JOINT STOCK COMPANY
78.324890 VND4.04%190 VND
มีแรงซื้อรุนแรง
287.1K1.404B VND211.97B VND490.96 VNDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
VHEVIETNAM HERBS & FOODS JSC
78.143400 VND3.03%100 VND
มีแรงซื้อ
507.13K1.724B VND109.362B VND76.9344.20 VND30เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
PSHCTCP TMDT DK NAM SONG HAU
78.1313150 VND0.00%0 VND
มีแรงซื้อ
1.312M17.254B VND1.659T VND−127.03 VNDบริการการกระจายสินค้า
KMRMIRAE JOINT STOCK COMPANY
77.833750 VND0.00%0 VND
มีแรงซื้อ
324.3K1.216B VND213.292B VND310.74 VNDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TNATHIEN NAM TRADING IMPORT EXPORT CORPORATION
77.816340 VND1.77%110 VND
มีแรงซื้อ
107.6K682.184M VND308.86B VND17.03372.31 VND158บริการการกระจายสินค้า
PJSPHU HOA TAN WATER SUPPLY JSC
77.7728600 VND2.14%600 VND
มีแรงซื้อ
4.3K122.98M VND252B VND214บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
VC3NAM MEKONG GROUP JSC
77.4731100 VND9.89%2800 VND
มีแรงซื้อรุนแรง
1.087M33.8B VND2.836T VND1061.45 VNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
EINPOWER INVESTMENT TRADE SERVICE JSC
77.423500 VND9.38%300 VND
มีแรงซื้อรุนแรง
442.674K1.549B VND
D2DINDUSTRIAL URBAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY NO.2
77.3428200 VND0.18%50 VND
มีแรงซื้อ
37.5K1.058B VND851.812B VND37.27756.62 VND85การเงิน
ABIAGRICULTURE BANK INSURANCE B
76.9636700 VND1.94%700 VND
มีแรงซื้อ
3.417K125.404M VND1.814T VNDการเงิน
C691369 CONSTRUCTION
76.586300 VND1.61%100 VND
มีแรงซื้อ
491.274K3.095B VND383.16B VND15.11416.90 VND190บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
DTADE TAM JOINT STOCK COMPANY.
76.516340 VND4.79%290 VND
มีแรงซื้อ
17K107.78M VND109.262B VND458.35 VNDการเงิน
TSCTECHNO - AGRICULTURAL SUPPLYING JOINT STOCK COMPANY
76.484780 VND−1.65%−80 VND
มีแรงซื้อ
5.165M24.687B VND956.734B VND−413.52 VND973บริการการกระจายสินค้า
PFLPETROLEUM DONG DO JOINT STOCK COMPA
76.443800 VND8.57%300 VND
มีแรงซื้อรุนแรง
1.858M7.062B VND175B VND32บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PVSPETROVIETNAM TECHNICAL SERVICES CP
76.0430600 VND2.34%700 VND
มีแรงซื้อ
8.351M255.552B VND14.291T VND1512.52 VNDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
MACMARINE SUPPLY & ENG SERVICE JSC
75.709700 VND8.99%800 VND
มีแรงซื้อรุนแรง
188.356K1.827B VND134.744B VND11.33856.17 VND117ระบบขนส่ง
QBSQUANG BINH IMPORT AND EXPORT JOINT STOCK COMPANY
75.693100 VND2.99%90 VND
มีแรงซื้อ
2.57M7.966B VND208.683B VND−2000.59 VND27อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AATCTCP TIEN SON THANH HOA
75.655820 VND2.28%130 VND
มีแรงซื้อ
2.621M15.255B VND363.03B VND4.111415.73 VNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
SDASONG DA SIMCO JSC
75.468000 VND2.56%200 VND
มีแรงซื้อ
504.5K4.036B VND204.407B VND83.48 VNDบริการเชิงพาณิชย์
SD3SONG DA NO 3 JSC
75.425100 VND4.08%200 VND
มีแรงซื้อ
8.1K41.31M VNDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PGDPETRO VIET NAM LOW PRESSURE GAS DISTRIBUTION JOINT STOCK COMPANY
75.2939100 VND0.77%300 VND
มีแรงซื้อรุนแรง
3.9K152.49M VND3.492T VND8.294715.23 VND273สาธารณูปโภค
PCGPETRO VIETNAM GAS CITY INVES&DEVEL
75.176900 VND6.15%400 VND
มีแรงซื้อรุนแรง
34.6K238.74M VND122.655B VND188.5236.60 VNDแร่พลังงาน
C47CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY 47
75.098780 VND1.86%160 VND
มีแรงซื้อ
391.2K3.435B VND237.339B VND16.82521.95 VNDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TDCBINH DUONG TRADE AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
75.0313500 VND−0.37%−50 VND
มีแรงซื้อ
1.254M16.922B VND1.355T VND13.77980.62 VND499การเงิน
BCCBIMSON CEMENT JSC
75.0113300 VND6.40%800 VND
มีแรงซื้อรุนแรง
2.289M30.445B VND1.54T VND25.82515.14 VND1.293Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ITQTHIEN QUANG GROUP JSC
74.983000 VND7.14%200 VND
มีแรงซื้อรุนแรง
1.4M4.199B VND89.161B VND−673.72 VND133แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
SDTSONG DA JSC NO 10
74.923500 VND6.06%200 VND
มีแรงซื้อ
21.612K75.642M VND141.017B VND−294.54 VNDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
G3636 CORP
74.879100 VND−1.09%−100 VND
มีแรงซื้อ
1.057M9.622B VND
PXSPETROLEUM EQUIPMENT ASSEMBLY AND ME
74.706300 VND3.28%200 VND
มีแรงซื้อ
1.012M6.374B VND252.6B VND944บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PHRPHUOC HOA RUBBER JOINT STOCK COMPANY
74.6645800 VND−0.43%−200 VND
มีแรงซื้อ
853.1K39.072B VND6.233T VND7.316264.63 VNDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
VIXCTCP CHUNG KHOAN VIX
74.629450 VND−0.53%−50 VND
มีแรงซื้อ
20.672M195.352B VND6.36T VND116.4081.18 VND52การเงิน
DDVDAP-VINACHEM JSC
74.5910100 VND4.12%400 VND
มีแรงซื้อ
2.53M25.55B VND
SMCSMC INVESTMENT TRADING JOINT STOCK COMPANY
74.5813350 VND−0.74%−100 VND
มีแรงซื้อ
460.1K6.142B VND990.012B VND−7697.19 VND1.202Kบริการการกระจายสินค้า
CCLCUU LONG PETRO URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION
74.577250 VND1.68%120 VND
มีแรงซื้อ
327.4K2.374B VND379.313B VND6.261158.63 VNDการเงิน
SCISCI E&C JSC
74.5513000 VND−2.26%−300 VND
มีแรงซื้อ
168.9K2.196B VND337.951B VND11.071174.57 VND709บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
VNEVIETNAM ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION
74.3812250 VND−0.81%−100 VND
มีแรงซื้อ
663.4K8.127B VND1.012T VND40.83300.01 VNDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TNTTAI NGUYEN CORPORATION
74.234470 VND5.42%230 VND
มีแรงซื้อ
746.9K3.339B VND216.24B VND32.89135.91 VND15บริการการกระจายสินค้า
VPGVIET PHAT IMPORT EXPORT TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
74.1516300 VND0.31%50 VND
มีแรงซื้อ
4.297M70.036B VND1.303T VND20.18807.56 VND124อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DC4CTCP XD DIC HOLDINGS
74.138800 VND2.33%200 VND
มีแรงซื้อรุนแรง
44.5K391.6M VND451.498B VND1539.305.72 VNDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CSCCOTANA GROUP JOINT STOCK COMPANY
73.9634800 VND0.58%200 VND
มีแรงซื้อ
86.044K2.994B VND1.079T VND14759.44 VNDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PASPHUONG ANH INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY
73.584900 VND2.08%100 VND
มีแรงซื้อรุนแรง
1.659M8.129B VND
GVRTD CN CAO SU VN - CTCP
73.5718400 VND1.10%200 VND
มีแรงซื้อรุนแรง
4.575M84.18B VND72.8T VND21.88841.09 VNDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
FITF.I.T GROUP JOINT STOCK COMPANY
73.546430 VND1.26%80 VND
มีแรงซื้อรุนแรง
6.494M41.756B VND2.159T VND1.976Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
HHVCTCP DAU TU HA TANG GIAO
73.5414900 VND3.11%450 VND
มีแรงซื้อรุนแรง
11.623M173.178B VND4.448T VND23.701014.18 VNDการเงิน
GEXVIET NAM ELECTRICAL EQUIPMENT JOINT STOCK CORPORATION
73.5415600 VND0.97%150 VND
มีแรงซื้อ
20.497M319.758B VND13.156T VND688.5322.66 VND9.87Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
CRCCTCP CREATE CAPITAL VN
73.505320 VND0.95%50 VND
มีแรงซื้อ
97.3K517.636M VND158.1B VND879.04 VND40บริการการกระจายสินค้า
ST8SIEU THANH JOINT STOCK CORPORATION
73.2923500 VND0.43%100 VND
มีแรงซื้อ
80.7K1.896B VND601.869B VND4บริการการกระจายสินค้า
VC9VC9-NO 9 CONSTRUCTION JSC
73.276000 VND9.09%500 VND
มีแรงซื้อ
74.35K446.1M VND64.324B VND125.34 VNDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม