หุ้นที่มีมูลค่าสูงเกินไป — ตลาดหลักทรัพย์เวียตนาม

หุ้นที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากความต้องการในปริมาณมากเรียกว่าการซื้อเกิน กรณีนี้มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากกว่าผู้ขาย ซึ่งการกระทำเพื่อให้ได้รับทรัพย์สิน ส่งผลให้เกิดการผลักดันราคาให้สูงจนไม่สามารถพิสูจน์เหตุผลทางการเงินของบริษัทได้อีกต่อไป สถานการณ์ทั่วไปอีกประการหนึ่งที่ทำให้หุ้นมีการซื้อเกินคือเมื่อธุรกิจซื้อหุ้นของตนเองกลับคืนมา หุ้นเวียดนาม ด้านล่างมีมูลค่าสูงเกินไปในขณะนี้ ระวังเมื่อต้องซื้อสิ่งเหล่านี้ เนื่องจากอาจมีการกลับตัวได้

ทิกเกอร์
ล่าสุด
ผันผวน %1วัน
ผันผวน1วัน
คะแนนทางเทคนิค1วัน
ปริมาณ1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา1วัน
เงินทุนของตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
กำไรต่อหุ้น (12 เดือนล่าสุด)
ลูกจ้าง
ภาค
CTFCITY AUTO CORPORATION
28500VND4.78%1300VND
มีแรงซื้อรุนแรง
1.464M41.735B2.063TVNDบริการการกระจายสินค้า
DNPDNP HOLDING JSC
24900VND0.00%0VND
มีแรงซื้อ
46.2K1.15B2.96TVND858.1529.02VNDการผลิตของผู้ผลิต
EICEVN INTERNATIONAL JSC
29400VND10.94%2900VND
มีแรงซื้อรุนแรง
42.5K1.25B
LMHLANDMARK HOLDING JSC
10000VND0.00%0VND
มีแรงซื้อ
547.2K5.472B18.71BVNDการเงิน
MTHHA DONG ENVIRONMENT PUBLIC
26000VND2.77%700VND
มีแรงซื้อรุนแรง
50013Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
NSGSAI GON PLASTIC JSC
14500VND3.57%500VND
มีแรงซื้อ
7.8K113.1M
SSBNH TMCP DONG NAM A
31650VND0.16%50VND
มีแรงซื้อรุนแรง
1.715M54.286B62.695TVND19.171648.19VND4.972Kการเงิน