บริษัทเวียดนาม ที่มีรายได้สุทธิสูงสุด

รายได้สุทธิแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรที่แท้จริงของบริษัทและความสามารถในการบริหารจัดการได้ดีเพียงใด บริษัทเวียดนาม ด้านล่างมีรายได้สุทธิสูงสุดในตลาดของตัวเอง ซึ่งถูกจัดเรียงตามตัวชี้วัดนี้ แต่ก็ยังมีตัวชี้วัดอื่นๆ ที่จะต้องศึกษาด้วย
สัญลักษณ์
รายได้สุทธิ
ปีงบประมาณ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
VHMVINHOMES JOINT STOCK COMPANY
33.371 T VND44500 VND+0.79%16.823 M1.25192.245 T VND5.867599.32 VND+16.23%0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
VCBJOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM
30.457 T VND94600 VND+0.64%943.8 K0.84525.375 T VND16.015910.29 VND0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
MBBMILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
20.677 T VND24650 VND+3.79%29.691 M1.15123.834 T VND1.83%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
CTGVIET NAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE
19.904 T VND35900 VND+6.53%23.915 M3.31180.969 T VND9.643722.94 VND0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
BIDJOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM
18.891 T VND53400 VND+0.75%3.374 M2.03302.123 T VND14.053801.03 VND0.00%การเงิน
ปานกลาง
TCBNH TMCP KY THUONG VN
17.956 T VND47400 VND+5.10%14.342 M1.12158.865 T VND9.265116.84 VND0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
ACBNGAN HANG TMCP A CHAU
15.895 T VND28000 VND+3.13%215.056 M20.93105.452 T VND6.784130.93 VND3.20%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
GASPETROVIETNAM GAS JOINT STOCK CORPORATION
11.419 T VND79700 VND+1.14%360 K0.37180.983 T VND15.155260.27 VND−18.34%3.81%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
HDBHO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
10.071 T VND24300 VND+1.25%8.522 M0.9869.421 T VND6.983481.67 VND3.62%การเงิน
มีแรงซื้อ
VPBVIETNAM PROSPERITY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
9.974 T VND19700 VND+1.81%23.794 M1.29153.521 T VND13.581450.91 VND5.17%การเงิน
มีแรงซื้อ
BSRBINH SON REFINING&PETROCHEM CO LTD
8.511 T VND19700 VND0.00%4.512 M0.4861.08 T VND3.55%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
VIBNGAN HANG TMCP QUOC TE VN
8.452 T VND23600 VND+3.06%9.058 M0.8158.093 T VND7.083334.05 VND4.44%การเงิน
มีแรงซื้อ
VNMVIET NAM DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY
7.934 T VND66700 VND+0.15%2.509 M0.56139.191 T VND17.573796.15 VND−6.38%5.78%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
STBSAI GON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
7.719 T VND29100 VND+0.87%16.215 M0.5154.388 T VND6.634388.31 VND0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
VVEAVIET NAM ENGINE&AGRI MACHINE
7.586 T VND36700 VND0.00%161.855 K0.6948.767 T VND11.41%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
SHBNH TMCP SAI GON-HA NOI
7.325 T VND11300 VND+1.80%28.015 M1.7040.653 T VND5.402094.31 VND0.00%การเงิน
MCHMASAN CONSUMER CORPORATION
7.085 T VND131200 VND−1.43%59.968 K1.3195.372 T VND3.38%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
HPGHOA PHAT GROUP JOINT STOCK COMPANY
6.495 T VND29950 VND+0.17%14.007 M0.70173.862 T VND25.481175.46 VND−29.49%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
ACVAIRPORTS CORPORATION OF VIETNAM
6.193 T VND85000 VND+0.83%213.271 K0.97ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
FPTFPT CORPORATION
5.908 T VND115500 VND+0.52%1.863 M0.77145.321 T VND22.635102.83 VND+21.37%1.63%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
LPBNHTMCP BUU DIEN LIEN VIET
5.572 T VND19550 VND+6.83%15.144 M2.4246.804 T VND0.00%การเงิน
มีแรงขาย
MSBNH TMCP HANG HAI VIET NAM
4.644 T VND14650 VND+2.09%6.02 M0.8228.7 T VND0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
TPBTIEN PHONG COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
4.463 T VND18700 VND+1.91%10.98 M1.1940.4 T VND9.222027.21 VND9.79%การเงิน
มีแรงซื้อ
VREVINCOM RETAIL JOINT STOCK COMPANY
4.409 T VND24150 VND+1.05%3.556 M0.5154.308 T VND12.451940.13 VND+61.20%0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
SABSAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION
4.017 T VND56000 VND+1.08%1.017 M1.0571.054 T VND17.443210.45 VND−21.18%4.51%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
SSBNH TMCP DONG NAM A
3.567 T VND22600 VND+2.49%2.563 M0.4155.03 T VND15.081498.59 VND0.00%การเงิน
OCBNH TMCP PHUONG DONG
3.275 T VND14850 VND+1.71%2.557 M1.2130 T VND6.462297.08 VND0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
DGCCTCPTD HOA CHAT DUC GIANG
2.914 T VND119200 VND−0.58%1.073 M0.4545.535 T VND15.257815.34 VND−43.99%3.34%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
NABNH TMCP NAM A
2.622 T VND16000 VND+1.59%1.686 M0.7116.664 T VND0.00%การเงิน
GVRTD CN CAO SU VN - CTCP
2.585 T VND32000 VND+0.31%2.989 M0.67127.6 T VND1.10%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
BCMTCT DT VA PT CN - CTCP
2.441 T VND61000 VND+1.16%950 K1.6062.411 T VND27.002259.37 VND+45.87%1.33%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
SSISAIGON SECURITIES INCORPORATION
2.293 T VND37550 VND+1.08%19.499 M0.9955.604 T VND24.551529.40 VND+3.47%2.69%การเงิน
มีแรงซื้อ
REEREFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING CORPORATION
2.188 T VND62800 VND−0.16%641.3 K0.7425.708 T VND11.735354.94 VND−18.64%1.59%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
PLXVIET NAM NATIONAL PETROLEUM GROUP
2.168 T VND36850 VND+1.52%445.9 K0.4746.122 T VND16.892182.00 VND+110.97%1.93%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
EIBVIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
2.165 T VND18150 VND0.00%4.748 M0.3831.486 T VND14.311268.69 VND0.00%การเงิน
GMDGEMADEPT CORPORATION
2.158 T VND81700 VND+3.03%2.74 M2.4924.622 T VND11.307227.15 VND+138.11%2.52%ระบบขนส่ง
ปานกลาง
FOXFPT TELECOM JSC
2.14 T VND56500 VND+0.71%14.174 K0.2527.63 T VND7.13%บริการทางด้านเทคโนโลยี
VICVINGROUP JOINT STOCK COMPANY
2.096 T VND48450 VND+0.31%3.114 M0.75179.677 T VND89.15543.45 VND−75.26%0.00%การเงิน
ปานกลาง
KBCKINH BAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION
2.031 T VND33400 VND+0.60%4.527 M0.4825.287 T VND14.812255.61 VND−54.60%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
VNDVNDIRECT SECURITIES CORPORATION
2.022 T VND21950 VND+0.69%11.082 M0.5126.549 T VND13.211662.11 VND+7.58%0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
MMVNVIETNAM NATIONAL SHIPPING LINES
1.835 T VND17800 VND+11.25%1180.0586.734 B VND0.00%ระบบขนส่ง
BVHBAO VIET HOLDINGS
1.785 T VND41900 VND+1.09%132.4 K0.4330.769 T VND18.022324.99 VND+14.68%2.30%การเงิน
ปานกลาง
PNJPHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY
1.783 T VND103100 VND+3.10%2.005 M1.1632.8 T VND18.965437.21 VND−8.24%2.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
HAGHOANG ANH GIA LAI JOINT STOCK COMPANY
1.664 T VND13400 VND+0.75%11.054 M0.7812.334 T VND7.181866.83 VND+47.69%0.00%การเงิน
SJGSONG DA CORP
1.517 T VND13000 VND−5.11%1 K0.386.159 T VND7.30%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
IDCIDICO CORPORATION - JSC
1.394 T VND58400 VND+1.57%1.491 M0.8118.975 T VND13.834221.35 VND−39.70%6.09%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
AABBAN BINH COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
1.357 T VND8100 VND−1.22%1.983 M1.228.487 T VND14.73549.77 VND0.00%การเงิน
PGVTCT PHAT DIEN 3-CTCP
1.329 T VND20750 VND0.00%5.1 K0.3123.312 T VND11.45%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
VGCTCT VIGLACERA - CTCP
1.218 T VND56700 VND+1.25%385.4 K0.4025.108 T VND20.872716.84 VND−30.18%3.57%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง
BMPBINH MINH PLASTICS JOINT STOCK COMPANY
1.041 T VND120300 VND+6.93%771 K3.519.209 T VND9.4612716.77 VND+49.51%10.49%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
POWTCT DIEN LUC DAU KHI VN
1.038 T VND11250 VND+0.45%5.365 M0.8426.229 T VND24.50459.20 VND−43.08%0.00%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
DHGDHG PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
1.017 T VND116000 VND+1.31%7.9 K0.7514.97 T VND14.787849.41 VND+7.26%3.06%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
VSHVINH SON - SONG HINH HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY
993.99 B VND48000 VND0.00%49.7 K1.7411.34 T VND12.50%สาธารณูปโภค
VIXCTCP CHUNG KHOAN VIX
966.423 B VND19500 VND+1.83%22.799 M0.7112.82 T VND13.511443.62 VND+66.61%0.00%การเงิน
DCMPETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY
951.424 B VND33550 VND+0.45%1.616 M0.4917.682 T VND17.031970.40 VND−75.44%8.98%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
PVIPVI HOLDINGS
945.644 B VND49700 VND+0.20%11.15 K0.2511.618 T VND12.044127.84 VND+16.50%6.05%การเงิน
ปานกลาง
VHCVINH HOAN CORPORATION
919.191 B VND74600 VND+1.50%344.6 K0.4916.497 T VND18.903947.91 VND−56.04%4.99%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
PVTPETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION
915.594 B VND25800 VND+1.57%1.359 M0.349.043 T VND9.582691.98 VND+13.70%1.07%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
BABBAC A COMMERCIAL JSC
854.367 B VND12600 VND+0.80%2.923 K0.7911.199 T VND0.00%การเงิน
VCSVICOSTONE JSC
846.38 B VND67100 VND+0.15%62.798 K0.3910.72 T VND12.845225.37 VND−25.78%5.97%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
SSIPCTCP DAU TU SAI GON VRG
831.604 B VND82200 VND+1.36%83 K0.1814.745 T VND17.974574.08 VND3.39%การเงิน
มีแรงซื้อ
IIDPINTERNATIONAL DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY
810.483 B VND248000 VND+1.22%2000.2414.619 T VND2.42%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
MPCMINH PHU SEAFOOD CORP
781.467 B VND16900 VND−0.59%64.318 K0.796.798 T VND2.42%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ปานกลาง
AABCVMG MEDIA JOINT STOCK COMPANY
777.716 B VND12600 VND−1.56%19.91 K5.24การสื่อสาร
PVSPETROVIETNAM TECHNICAL SERVICES CP
754.867 B VND43000 VND+0.70%5.495 M0.5220.409 T VND23.711813.40 VND+19.89%1.64%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
LGCCII BRIDGES AND ROADS INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
687.409 B VND59400 VND+1.54%1000.1011.456 T VND16.633572.74 VND+137.81%5.39%ระบบขนส่ง
PDRPHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP
679.539 B VND31950 VND+1.11%9.126 M0.8323.346 T VND32.29989.62 VND−43.84%0.00%การเงิน
ปานกลาง
HCMHO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION
674.359 B VND29500 VND+2.43%8.264 M1.1221.727 T VND28.791024.59 VND−20.90%1.81%การเงิน
KDHKHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
665.577 B VND36450 VND+0.55%2.248 M0.6028.975 T VND42.80851.60 VND−35.49%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
HDGHA DO GROUP JOINT STOCK COMPANY
665.078 B VND28600 VND+0.35%1.135 M0.418.714 T VND12.132358.11 VND−34.77%0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
NVLNO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION
605.578 B VND17700 VND−0.28%29.045 M0.6534.614 T VND26.82660.03 VND−43.17%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงขายรุนแรง
RALRANGDONG LIGHT SOURCE AND VACUUM FLASK JOINT STOCK COMPANY
584.272 B VND130600 VND+0.38%15.7 K0.803.064 T VND3.84%การผลิตของผู้ผลิต
PHRPHUOC HOA RUBBER JOINT STOCK COMPANY
583.848 B VND60000 VND+1.87%447.4 K0.677.981 T VND13.874327.21 VND−30.96%10.10%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
PHPPORT OF HAI PHONG JSC
576.243 B VND21700 VND+0.46%2.3 K0.547.062 T VND1.85%ระบบขนส่ง
VGTVIETNAM NATIONAL TEXT & GARMEN GRP
566.388 B VND12200 VND0.00%237.671 K0.576.1 T VND4.92%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BWEBINH DUONG WATER ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY
559.803 B VND43300 VND+1.05%168.8 K1.028.267 T VND14.912904.43 VND−10.25%3.03%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
NTPTIEN PHONG PLASTIC JSC
559.415 B VND42000 VND+1.45%76.668 K1.035.364 T VND4.83%การผลิตของผู้ผลิต
SHSSAIGON - HANOI SECURITIES JSC
559.293 B VND20800 VND+3.48%29.021 M1.2816.344 T VND30.24687.81 VND+91.29%0.00%การเงิน
MBSMB SECURITIES JSC
548.975 B VND29600 VND+2.07%3.545 M0.9512.692 T VND22.181334.46 VND−2.16%0.00%การเงิน
DTKVINACOMIN - POWER HOLDING CO
525.312 B VND10900 VND0.00%2050.077.442 T VND5.05%สาธารณูปโภค
SSLSSON LA SUGAR JSC
523.115 B VND162400 VND+1.18%1.41 K0.111.572 T VND3.0453407.77 VND+69.24%9.35%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CCTRTCTCP CONG TRINH VIETTEL
515.878 B VND125300 VND+1.95%1.14 M1.8814.058 T VND27.764513.19 VND+10.82%2.38%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SBTTHANH THANH CONG - BIEN HOA JOINT STOC COMPANY
499.606 B VND12800 VND+3.64%11.942 M2.469.145 T VND20.51624.06 VND−26.53%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
VPICTCP DT VAN PHU - INVEST
496.225 B VND57500 VND+0.52%1.033 M1.0113.842 T VND26.612161.11 VND1.75%การเงิน
VCIVIET CAPITAL SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
491.905 B VND52100 VND+2.16%4.884 M0.7522.313 T VND47.261102.50 VND−44.91%2.35%การเงิน
มีแรงซื้อ
SCSCTCP DV HANG HOA SAI GON
473.392 B VND80700 VND+2.41%588.6 K3.717.477 T VND15.285279.84 VND−23.29%6.98%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
NLGNAM LONG INVESTMENT CORPORATION
456.137 B VND42750 VND+1.06%2.145 M0.5916.276 T VND36.041186.32 VND−11.44%1.18%การเงิน
มีแรงซื้อ
PVDPETROVIETNAM DRILLING & WELL SERVICE CORPORATION
450.456 B VND32800 VND+2.66%3.333 M0.4217.747 T VND31.831030.58 VND0.00%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
BICBIDV INSURANCE CORPORATION
450.455 B VND29300 VND+1.03%104.2 K0.803.401 T VND4.48%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
VCFVINACAFE BIEN HOA JOINT - STOCK COMPANY
449.953 B VND230000 VND−0.39%5000.496.113 T VND13.5916928.80 VND+20.77%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
NT2PETROVIETNAM POWER NHON TRACH 2 JOINT STOCK COMPANY
444.927 B VND22700 VND+0.67%460.2 K0.376.492 T VND13.811644.22 VND−33.60%9.76%สาธารณูปโภค
ปานกลาง
FTSFPT SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
444.918 B VND61500 VND+2.16%1.447 M0.8312.917 T VND29.662073.58 VND+34.35%0.76%การเงิน
KHGCTCP TD KHAI HOAN LAND
442.469 B VND6150 VND0.00%3.172 M0.752.764 T VND6.84899.25 VND−48.59%0.00%การเงิน
TMPTHAC MO HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY
440.909 B VND69800 VND−0.14%2.4 K1.174.893 T VND16.00%สาธารณูปโภค
AACGCTCP GO AN CUONG
436.718 B VND40100 VND+0.25%14.8 K1.036.031 T VND14.192825.07 VND0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
PPCPHA LAI THERMAL POWER JOINT STOCK COMPANY
435.431 B VND13550 VND+0.37%98.4 K0.594.328 T VND18.89%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อ
VNRVIETNAM NATIONAL REINSURANCE CORP
421.488 B VND24000 VND−1.23%20.7 K1.174.029 T VND3.74%การเงิน
MSNMASAN GROUP CORPORATION
418.695 B VND71900 VND+0.14%3.573 M0.54102.735 T VND244.65293.89 VND−88.30%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
CAVVIETNAM ELECTRIC CABLE CORPORATION
416.242 B VND71000 VND0.00%12.4 K2.084.082 T VND9.737296.35 VND+9.17%16.90%การผลิตของผู้ผลิต
LLTGLOC TROI GROUP JSC
412.441 B VND24300 VND+0.41%142.677 K0.592.438 T VND6.61%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงขาย