หุ้นซึ่งมีการเพิ่มขึ้นสูงสุดในด้านราคา — ตลาดหลักทรัพย์เวียตนาม

บ่อยครั้งที่ Top gainer จะพุ่งทะยานต่อเนื่องและไปถึงจุดสูงสุดเมือปัจจัยพื้นฐานมีความแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นทำจุดสูงสุด เป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากอาจจะเกิดการพักฐานได้ เพจนี้จะช่วยให้คุณดูหุ้น Top gainer อย่างรวดเร็ว

            
TMT TMT MOTORS CORPORATION
5350.007.00%350.00ซื้อ3.210K197.297B18.92264.23สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
TTF TRUONG THANH FURNITURE CORPORATION
2910.006.99%190.00ซื้อ4.941M905.542B-2494.05สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
DRH DREAM HOUSE INVESTMENT CORPORATION
7220.006.96%470.00ซื้อ2.923M435.835B7.55894.41การเงิน
HID HALCOM VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
2620.006.94%170.00แนะนำให้ซื้อ632.640K153.950B14.28171.51บริการเชิงพาณิชย์
QBS QUANG BINH IMPORT AND EXPORT JOINT STOCK COMPANY
2470.006.93%160.00ซื้อ26.880K171.245B-2655.55อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
RDP RANG DONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY
8800.006.93%570.00แนะนำให้ซื้อ18.220K328.563B1488.32อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
OGC OCEAN GROUP JOINT STOCK COMPANY.
3710.006.92%240.00ซื้อ6.611M1113.000B5.74604.65การเงิน
DHM DUONG HIEU TRADING AND MINING JOINT STOCK COMPANY
7750.006.90%500.00ซื้อ710.400K243.321B153.43แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
VID VIEN DONG INVESTMENT DEVELOPMENT TRADING CORPORATION
5130.006.88%330.00ซื้อ17.040K144.019B23.33205.77อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
POM POMINA STEEL CORPORATION
6540.006.86%420.00แนะนำให้ซื้อ13.470K1821.680B-1220.341805.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
TTB CTCP TAP DOAN TIEN BO
5140.006.86%330.00ซื้อ793.070K240.691B9.77492.19การผลิตของผู้ผลิต
DIC DIC INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY
1870.006.86%120.00ซื้อ841.210K48.778B-845.30แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
YBM CTCP KHOANGSAN CN YEN BAI
4690.006.83%300.00ซื้อ28.480K67.067B616.80แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
TGG TRUONG GIANG INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
940.006.82%60.00ซื้อ602.860K25.662B24.4535.99บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
HAG HOANG ANH GIA LAI JOINT STOCK COMPANY
4560.006.79%290.00ซื้อ8.186M4228.940B24.53174.073175.00การเงิน
TSC TECHNO - AGRICULTURAL SUPPLYING JOINT STOCK COMPANY
2530.006.75%160.00แนะนำให้ซื้อ3.543M373.549B57.8141.00638.00บริการการกระจายสินค้า
ITA TAN TAO INVESTMENT AND INDUSTRY CORPORATION
3640.006.74%230.00ซื้อ12.710M3415.490B34.4099.13652.00การเงิน
JVC JAPAN VIETNAM MEDICAL INSTRUMENT JOINT STOCK COMPANY
2860.006.72%180.00ซื้อ6.468M321.750B28.2294.98บริการการกระจายสินค้า
EVG EVERLAND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
3020.006.71%190.00แนะนำให้ซื้อ2.072M181.200B10.77262.8625.00การเงิน
TNT TAI NGUYEN CORPORATION
1620.006.58%100.00ซื้อ469.740K41.310B25.5759.45แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
TDG THAIDUONG PETROL JOINT STOCK COMPANY
1810.006.47%110.00ซื้อ766.170K30.354B173.579.79แร่พลังงาน
FCM FECON MINING JOINT STOCK COMPANY
6700.006.01%380.00แนะนำให้ซื้อ201.700K274.700B5.121233.47310.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
LMH CTCP LANDMARK HOLDING
750.005.63%40.00ขาย4.214M19.223B-249.39บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
LCM LAO CAI MINERAL EXPLOITATION AND PROCESSING JOINT STOCK COMPANY
650.004.84%30.00ซื้อ10.710K16.011B95.34บริการการกระจายสินค้า
SAV SAVIMEX CORPORATION
9390.004.33%390.00แนะนำให้ซื้อ1.500K127.028B4.841859.20สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
DLG DUC LONG GIA LAI GROUP JOINT STOCK COMPANY.
1490.004.20%60.00ขาย9.411M445.972B6.65215.15แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
VNE VIETNAM ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION
4900.004.03%190.00ซื้อ96.550K401.477B60.1378.33164.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
FTM DUC QUAN INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
1460.003.55%50.00ขาย212.460K73.000B-2495.80อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
HHS HOANG HUY INVESTMENT SERVICES JOINT STOCK COMPANY
4080.003.29%130.00ซื้อ1.871M1018.960B4.45886.94สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
BCG BAMBOO CAPITAL JOINT STOCK COMPANY
6400.003.23%200.00ซื้อ749.680K691.238B978.12การเงิน
AGR AGRIBANK SECURITIES JOINT STOCK CORPORATION
3400.003.03%100.00ซื้อ338.850K718.080B11.11297.09111.00การเงิน
FIT F.I.T GROUP JOINT STOCK COMPANY
6270.002.96%180.00ซื้อ1.242M1597.160B257.641804.00การเงิน
VOS VIET NAM OCEAN SHIPPING JOINT STOCK COMPANY
1440.002.86%40.00ซื้อ349.850K201.600B18.9873.78752.00ระบบขนส่ง
HQC HOANG QUAN CONSULTING - TRADING - SERVICE REAL ESTATE CORPORATION
1110.002.78%30.00ซื้อ6.058M529.025B15.1671.22157.00การเงิน
ROS FLC FAROS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
3500.002.64%90.00ขาย10.228M1986.590B12.63269.92บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
LDG LDG INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
5840.002.64%150.00ซื้อ3.920M1400.560B2.901959.31274.00การเงิน
PNC PHUONG NAM CULTURAL JOINT STOCK CORPORATION
9800.002.08%200.00ซื้อ10105.834B14.35669.101030.00การค้าปลีก
HAI HAI AGROCHEM JOINT STOCK COMPANY
3060.002.00%60.00แนะนำให้ซื้อ2.777M559.010B-19.56อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
VRC VRC REAL ESTATE AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
6360.001.92%120.00ขาย120.990K318.000B13.92448.17การเงิน
SFG THE SOUTHERN FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY
5580.001.45%80.00ซื้อ31.490K267.267B-17.34อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KMR MIRAE JOINT STOCK COMPANY
2190.001.39%30.00ซื้อ98.780K124.562B26.0882.82อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
HAR AN DUONG THAO DIEN REAL ESTATE TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
3070.001.32%40.00ซื้อ541.160K304.495B52.9157.27การเงิน
LGL LONG GIANG INVESTMENT AND URBAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
4790.001.27%60.00เป็นกลาง122.230K239.486B6.64712.31บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SHI SON HA INTERNATIONAL CORPORATION
8900.001.25%110.00แนะนำให้ซื้อ1.407M772.247B7.361194.33การผลิตของผู้ผลิต
ITD INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION
8600.001.18%100.00ซื้อ11.040K163.336B881.25บริการเชิงพาณิชย์
APG AN PHAT JOINT STOCK SECURITIES COMPANY
8900.001.14%100.00ขาย3.422M302.857B10.29854.96การเงิน
RIC ROYAL INTERNATIONAL CORPORATION
4100.000.99%40.00แนะนำให้ขาย110288.512B-881.391308.00บริการผู้บริโภค
PTL PETRO CAPITAL & INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
3380.000.90%30.00ขาย6.150K334.164B32.43การเงิน
PXT PETROLEUM PIPELINE & TANK CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY.
1170.000.86%10.00ซื้อ8.480K23.400B-608.15312.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
TPC TAN DAI HUNG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY
8370.000.84%70.00ขาย60188.467B9.38884.43641.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
UDC URBAN DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CORPORATION
2890.000.70%20.00ขาย7.380K100.300B17.98บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
DTA DE TAM JOINT STOCK COMPANY.
4380.000.69%30.00ขาย9.700K79.102B13.63319.17การเงิน
AMD บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไมโคร ดิไวซ์
3130.000.64%20.00ขาย2.352M511.771B13.61228.44การผลิตของผู้ผลิต
SJF SUNSTAR INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
1920.000.52%10.00ซื้อ495.860K152.064B-39.47สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CTS VIETNAM BANK FOR INDUSTRY AND TRADE SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
6480.000.47%30.00ซื้อ226.800K689.472B-219.50151.00การเงิน
SCR SAI GON THUONG TIN REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY
4850.000.41%20.00ซื้อ3.638M1776.830B7.29663.00416.00การเงิน
FLC FLC GROUP JOINT STOCK COMPANY
2890.000.35%10.00ขาย3.971M2051.890B-1286.72การเงิน
PTC POST AND TELECOMMUNICATIONS INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
8510.000.12%10.00ซื้อ7.950K137.947B2.373591.5811.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SAM SAM HOLDINGS CORPORATION
9290.000.11%10.00ซื้อ845.980K2382.930B34.76266.97716.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
PHC CTCP XD PHUC HUNG HOLDING
9670.000.10%10.00ขาย4.430K248.986B4.672069.01บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ มันทำงานได้อย่างไร ฟีเจอร์ของชาร์ต อัตราค่าบริการ แนะนำเพื่อน กฎระเบียบการใช้งาน ศูนย์ช่วยเหลือ โซลูชั่นสำหรับเว็บไซต์ & โบรกเกอร์ วิดเจ็ต ชาร์ตโซลูชั่น Lightweight ชาร์ตไลบรารี บล็อก & ข่าว Twitter
โปรไฟล์ ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่เผยแพร่ ผู้ติดตาม ติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ