ตลาดหลักทรัพย์เวียตนาม

มูลค่าตามราคาตลาดสูงสุด บริษัทเวียดนาม

มูลค่าตามราคาตลาดหมายถึงมูลค่ารวมของบริษัทเมื่อคุณรวมหุ้นคงค้างทั้งหมดเข้าด้วยกัน และคุณไม่สามารถรวมกันได้มากกว่าองค์กรเหล่านี้ ในรายการด้านล่าง คุณจะพบยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้: ตลาดหลักทรัพย์เวียตนาม ยักษ์ใหญ่แห่งความพยายามทางเศรษฐกิจ — หลังคาอันตระหง่านของธุรกิจ ซึ่งเต็มไปด้วยกำไรทอง นี่คือ บริษัทเวียดนาม ที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าตลาด

ทิกเกอร์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
ผันผวน % 1วัน
ผันผวน 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณ 1วัน
Volume * Price 1วัน
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
VCBJOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM
402.264TVND85000VND0.00%0VND
มีแรงซื้อ
1.664M141.44B15.055647.11VND21.67Kการเงิน
VICVINGROUP JOINT STOCK COMPANY
252.026TVND68100VND−1.02%−700VND
มีแรงซื้อ
2.302M156.759B416.32165.26VND246การเงิน
VHMVINHOMES JOINT STOCK COMPANY
249.07TVND58300VND1.92%1100VND
มีแรงซื้อ
9.097M530.373B7.917228.44VND7.676Kการเงิน
GASPETROVIETNAM GAS JOINT STOCK CORPORATION
212.831TVND113200VND1.80%2000VND
มีแรงซื้อรุนแรง
500.6K56.668B15.767057.82VND2.83Kสาธารณูปโภค
BIDJOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM
208.411TVND41250VND0.12%50VND
มีแรงซื้อรุนแรง
1.666M68.714B12.803218.83VND27.223Kการเงิน
VNMVIET NAM DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY
175.556TVND85000VND1.19%1000VND
มีแรงซื้อรุนแรง
2.066M175.61B22.243777.69VND9.732Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
MSNMASAN GROUP CORPORATION
147.925TVND105000VND1.06%1100VND
มีแรงซื้อ
2.415M253.575B15.416740.71VNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CTGVIET NAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE
134.321TVND28600VND2.33%650VND
มีแรงซื้อรุนแรง
7.688M219.863B8.633238.81VND25.154Kการเงิน
VPBVIETNAM PROSPERITY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
116.138TVND18150VND4.91%850VND
มีแรงซื้อ
57.975M1.052T5.733016.82VND25.623Kการเงิน
SABSAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION
113.507TVND179700VND1.53%2700VND
มีแรงขาย
167.2K30.046B21.248335.27VND8.135Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
HPGHOA PHAT GROUP JOINT STOCK COMPANY
113.098TVND20000VND2.83%550VND
มีแรงซื้อ
50.174M1.003T5.923286.81VND27.651Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
TCBNH TMCP KY THUONG VN
101.296TVND29000VND0.69%200VND
มีแรงซื้อ
8.466M245.517B4.776038.41VND12.506Kการเงิน
MBBMILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
85.239TVND19000VND1.06%200VND
มีแรงซื้อ
19.932M378.716B4.594091.43VND15.91Kการเงิน
FPTFPT CORPORATION
84.507TVND78300VND1.16%900VND
มีแรงซื้อ
1.216M95.244B16.134798.11VND37.18Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
BCMTCT DT VA PT CN - CTCP
83.628TVND82000VND1.49%1200VND
มีแรงซื้อรุนแรง
119K9.758B45.661769.53VND3.512Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ACBNGAN HANG TMCP A CHAU
79.37TVND23600VND0.43%100VND
มีแรงซื้อ
4.716M111.291B5.993921.96VND12.112Kการเงิน
VREVINCOM RETAIL JOINT STOCK COMPANY
71.692TVND31550VND0.00%0VND
มีแรงซื้อ
2.356M74.335B34.71909.04VND2.009Kการเงิน
MWGMOBILE WORLD INVESTMENT CORPORATION
68.803TVND47600VND1.28%600VND
ปานกลาง
4.646M221.15B13.433500.38VND70.472Kการค้าปลีก
SSBNH TMCP DONG NAM A
62.127TVND30700VND0.82%250VND
มีแรงซื้อรุนแรง
1.43M43.904B16.251873.74VND4.972Kการเงิน
GVRTD CN CAO SU VN - CTCP
62TVND15600VND0.65%100VND
มีแรงซื้อ
2.983M46.539B14.111098.88VNDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
VJCVIETJET AVIATION JOINT STOCK COMPANY
57.682TVND106900VND0.38%400VND
มีแรงซื้อ
681.2K72.82B159.18669.05VND5.322Kระบบขนส่ง
MCHMASAN CONSUMER CORPORATION
53.813TVND76400VND1.73%1300VND
มีแรงซื้อ
16.433K1.255B6.049Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BSRBINH SON REFINING&PETROCHEM CO LTD
48.678TVND15800VND0.64%100VND
มีแรงซื้อ
7.817M123.508B1.92Kแร่พลังงาน
NVLNO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION
46.412TVND22150VND−6.93%−1650VND
มีแรงขาย
101.238M2.242T16.181476.40VND1.765Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
VIBNGAN HANG TMCP QUOC TE VN
45.104TVND21900VND2.34%500VND
มีแรงซื้อ
16.131M353.264B5.433942.59VND9.895Kการเงิน
HDBHO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
41.502TVND16950VND2.73%450VND
มีแรงซื้อ
3.911M66.291B5.153204.07VND15.127Kการเงิน
PLXVIET NAM NATIONAL PETROLEUM GROUP
39.96TVND32050VND1.91%600VND
มีแรงซื้อ
2.126M68.148B55.64565.29VND25.577Kบริการการกระจายสินค้า
STBSAI GON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
39.307TVND22300VND6.95%1450VND
มีแรงซื้อรุนแรง
38.563M859.957B10.322020.09VND18.659Kการเงิน
TPBTIEN PHONG COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
36.064TVND23150VND1.54%350VND
มีแรงซื้อ
22.97M531.746B5.953829.92VND7.505Kการเงิน
BVHBAO VIET HOLDINGS
35.78TVND50500VND4.77%2300VND
มีแรงซื้อ
1.576M79.603B21.202273.95VNDการเงิน
SHBNGAN HANG TMCP SAI GON -
34.349TVND11250VND0.45%50VND
มีแรงซื้อ
58.369M656.648B4.192676.01VND8.538Kการเงิน
SSISAIGON SECURITIES INCORPORATION
28.917TVND20800VND6.94%1350VND
มีแรงซื้อ
38.164M793.801B8.552275.30VND1.31Kการเงิน
PNJPHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY
28.29TVND114900VND−0.09%−100VND
มีแรงซื้อ
134.8K15.489B15.257541.12VND5.806Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
REEREFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING CORPORATION
27.721TVND79400VND1.79%1400VND
มีแรงซื้อรุนแรง
361.3K28.687B10.037773.67VND1.982Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
MSBNH TMCP HANG HAI VIET NAM
27.7TVND13950VND0.72%100VND
มีแรงซื้อ
3.9M54.408B5.992311.36VND5.19Kการเงิน
POWTCT DIEN LUC DAU KHI VN
27.4TVND11500VND−1.71%−200VND
ปานกลาง
13.745M158.069B23.98487.97VND2.135Kสาธารณูปโภค
EIBVIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
26.302TVND21950VND2.09%450VND
มีแรงขาย
4.893M107.401B9.672223.25VNDการเงิน
HVNTCT HANG KHONG VIET NAM
23.583TVND11050VND3.76%400VND
มีแรงซื้อ
1.379M15.235B−4013.06VND18.641Kระบบขนส่ง
DGCCTCPTD HOA CHAT DUC GIANG
23.508TVND64000VND3.39%2100VND
มีแรงซื้อ
4.395M281.267B4.2114700.06VND2.246Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
OCBNH TMCP PHUONG DONG
21.576TVND16000VND1.59%250VND
มีแรงซื้อ
1.467M23.477B5.872683.45VND5.792Kการเงิน
LPBNHTMCP BUU DIEN LIEN VIET
21.009TVND13000VND7.00%850VND
มีแรงซื้อรุนแรง
58.988M766.839B4.082976.60VND10.649Kการเงิน
KSFKSFINANCE GROUP JS
20.97TVND69800VND−0.14%−100VND
มีแรงขาย
103.4K7.217B1387.04VND579การเงิน
KDHKHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
20.86TVND31100VND6.87%2000VND
มีแรงซื้อ
3.501M108.878B15.541872.14VND319สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
PGVTONG CONG TY PHAT DIEN 3
20.222TVND18000VND0.00%0VND
ปานกลาง
1.4K25.2M9.541886.22VND2.73Kสาธารณูปโภค
VGCTCT VIGLACERA - CTCP
17.508TVND39700VND1.66%650VND
มีแรงซื้อ
667.1K26.484B8.894393.92VND7.192Kบริการการกระจายสินค้า
VNDVNDIRECT SECURITIES CORPORATION
16.928TVND14850VND6.83%950VND
มีแรงซื้อ
43.611M647.619B5.902357.79VND1.521Kการเงิน
KBCKINH BAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION
16.452TVND22050VND2.08%450VND
มีแรงซื้อ
10.692M235.756B3.685875.57VND548สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
DPMPETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS CORPORATION
16.159TVND41050VND−0.61%−250VND
ปานกลาง
2.218M91.032B2.6815421.14VNDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KDCKIDO GROUP CORPORATION
15.819TVND61600VND0.16%100VND
มีแรงซื้อ
835.8K51.485B32.891869.76VND3.857Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
DCMPETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY
15.353TVND28800VND−0.69%−200VND
ปานกลาง
4.339M124.955B4.107067.91VND1.241Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
FOXFPT TELECOM JSC
15.223TVND51000VND0.00%0VND
มีแรงขาย
6.808K347.208M9.859Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
VPICTCP DT VAN PHU - INVEST
14.52TVND59900VND−0.17%−100VND
มีแรงซื้อ
607.4K36.383B2541.71VND244การเงิน
GMDGEMADEPT CORPORATION
14.165TVND48000VND2.13%1000VND
มีแรงซื้อ
730.9K35.083B15.483035.62VND1.535Kระบบขนส่ง
THDTHAIHOLDINGS JSC
14.035TVND40700VND1.50%600VND
มีแรงซื้อ
23.67K963.369M23.972435.22VNDการเงิน
GEXVIET NAM ELECTRICAL EQUIPMENT JOINT STOCK CORPORATION
12.9TVND16200VND6.93%1050VND
มีแรงซื้อ
21.408M346.81B25.64590.81VND10.165Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
VHCVINH HOAN CORPORATION
12.378TVND67500VND0.00%0VND
มีแรงขาย
640.7K43.247B6.0111226.98VNDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
IDCIDICO CORPORATION
12.342TVND36800VND−1.60%−600VND
ปานกลาง
8.763M322.473B6501.40VND1.45Kการเงิน
BABBAC A COMMERCIAL J
11.631TVND14500VND1.40%200VND
มีแรงซื้อ
10.153K147.219M15.49923.44VND2.702Kการเงิน
NLGNAM LONG INVESTMENT CORPORATION
11.273TVND29900VND1.87%550VND
มีแรงซื้อ
3.46M103.439B15.601881.26VND774การเงิน
DHGDHG PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
11.022TVND85800VND1.78%1500VND
มีแรงซื้อ
18.9K1.622B12.366822.92VND2.678Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
DIGDEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION
11.008TVND19300VND6.93%1250VND
มีแรงซื้อ
18.051M348.377B11.461574.42VND1.838Kการผลิตของผู้ผลิต
VCIVIET CAPITAL SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
10.953TVND26900VND6.96%1750VND
มีแรงซื้อ
11.405M306.797B8.343015.28VND291การเงิน
PVSPETROVIETNAM TECHN
10.898TVND23400VND2.63%600VND
มีแรงซื้อ
8.893M208.097B1056.56VNDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
BHNHANOI BEER ALCOHOL AND BEVERAGE JOINT STOCK CORPORATION
10.64TVND47200VND2.83%1300VND
ปานกลาง
2.3K108.56M24.221895.24VND557สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PVIPVI HOLDINGS
10.588TVND44900VND−0.66%−300VND
มีแรงซื้อ
11.37K510.513M14.673080.25VND2.574Kการเงิน
PDRPHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP
10.478TVND16650VND6.73%1050VND
ปานกลาง
35.609M592.887B4.753281.90VND320การเงิน
HCMHO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION
10.242TVND23400VND4.46%1000VND
มีแรงซื้อ
11.516M269.477B10.772079.51VND635การเงิน
NVBNATIONAL CITIZEN C
10.078TVND18500VND2.21%400VND
มีแรงซื้อ
436.6K8.077B−157.11VND1.998Kการเงิน
SBTTHANH THANH CONG - BIEN HOA JOINT STOC COMPANY
9.357TVND13800VND−0.72%−100VND
ปานกลาง
6.164M85.063B11.051289.80VNDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PVDPETROVIETNAM DRILLING & WELL SERVICE CORPORATION
9.082TVND16800VND2.75%450VND
มีแรงซื้อ
8.493M142.682B−180.60VND429แร่พลังงาน
DXGDAT XANH GROUP JOINT STOCK COMPANY
8.906TVND15100VND3.42%500VND
มีแรงซื้อ
24.05M363.161B10.541388.39VND6.433Kการเงิน
LGCCII BRIDGES AND ROADS INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
8.775TVND48300VND6.15%2800VND
มีแรงซื้อ
80038.64M31.421448.03VNDระบบขนส่ง
HAGHOANG ANH GIA LAI JOINT STOCK COMPANY
8.449TVND8900VND−2.31%−210VND
ปานกลาง
21.19M188.587B11.96761.92VND1.565Kการเงิน
BWEBINH DUONG WATER ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY
8.392TVND43500VND0.00%0VND
มีแรงซื้อ
35.3K1.536B12.223560.48VND1.131Kสาธารณูปโภค
VCSVICOSTONE JSC
8.304TVND51400VND−0.96%−500VND
มีแรงขาย
92.872K4.774B5.998670.85VND980การผลิตของผู้ผลิต
FRTFPT DIGITAL RETAIL JOINT STOCK COMPANY
8.293TVND70300VND0.43%300VND
ปานกลาง
1.073M75.397B13.145326.73VND10.078Kบริการการกระจายสินค้า
VCGTONG CTCP XNK VA XD VN
8.09TVND17800VND6.91%1150VND
มีแรงซื้อ
10.577M188.262B7.112340.34VND3.154Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
HDGHA DO GROUP JOINT STOCK COMPANY
8.072TVND32950VND−0.15%−50VND
ปานกลาง
3.176M104.633B5.865711.16VND215การเงิน
KOSCTCP KOSY
8.053TVND37300VND0.27%100VND
มีแรงซื้อ
377.4K14.077B317.74133.08VND124การเงิน
NT2PETROVIETNAM POWER NHON TRACH 2 JOINT STOCK COMPANY
7.729TVND26600VND−0.93%−250VND
มีแรงซื้อ
811.6K21.589B9.332876.93VND173สาธารณูปโภค
SHSSAIGON-HANOI SECUR
7.562TVND9900VND6.45%600VND
มีแรงซื้อ
37.379M370.056B1169.22VND242การเงิน
DGWDIGIWORLD CORP
7.552TVND47300VND0.64%300VND
ปานกลาง
1.382M65.354B8.825331.50VND473บริการการกระจายสินค้า
VSHVINH SON - SONG HINH HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY
7.394TVND32000VND2.24%700VND
ปานกลาง
145.9K4.669B6.884547.38VND229สาธารณูปโภค
HSGHOA SEN GROUP
7.356TVND13150VND6.91%850VND
มีแรงซื้อ
17.188M226.017B28.10437.65VNDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
TMSTRANSIMEX CORPORATION
7.04TVND65400VND−1.65%−1100VND
มีแรงขายรุนแรง
5.1K333.54M8.707646.27VND1.384Kระบบขนส่ง
SCSCTCP DV HANG HOA SAI GON
6.759TVND76000VND5.56%4000VND
มีแรงซื้อ
41.9K3.184B10.436901.33VND528ระบบขนส่ง
PVTPETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION
6.473TVND19900VND−0.50%−100VND
มีแรงซื้อ
1.952M38.841B9.862028.36VND908ระบบขนส่ง
CMGCMC CORPORATION
6.3TVND41200VND−1.90%−800VND
มีแรงซื้อ
62.6K2.579B20.702028.86VND4.422Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
PHRPHUOC HOA RUBBER JOINT STOCK COMPANY
6.233TVND46100VND0.22%100VND
มีแรงซื้อ
792.3K36.525B8.815219.00VNDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
DTKVINACOMIN - POWER
6.213TVND9100VND0.00%0VND
มีแรงขาย
1.201K10.929M6.711356.08VNDการเงิน
TIDTIN NGHIA CORPORATION
6.1TVND30400VND−0.33%−100VND
ปานกลาง
12.7K386.08M1.361Kการเงิน
CTRTONG CTCP CONG TRINH VIET
5.937TVND52000VND0.19%100VND
ปานกลาง
375.6K19.531B12.574129.12VND11.928Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
SCGSCG CONSTRUCT GRP
5.857TVND69000VND0.15%100VND
มีแรงซื้อ
290.2K20.024B637บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PHPPORT OF HAI PHONG JSC
5.82TVND16400VND−7.87%−1400VND
ปานกลาง
33.5K549.4M10.441705.31VNDระบบขนส่ง
SJSSONG DA URBAN & INDUSTRIAL ZONE INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
5.715TVND50000VND−1.19%−600VND
มีแรงขาย
463.9K23.195B269.64187.66VND393การเงิน
CEOCEO GROUP JSC
5.661TVND24200VND10.00%2200VND
มีแรงซื้อ
7.127M172.472B18.171211.01VNDการเงิน
VGTVIETNAM NATIONAL TEXT & GARMEN GRP
5.65TVND11300VND0.00%0VND
ปานกลาง
652.721K7.376B28.028Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
HUTTASCO JSC
5.648TVND17700VND9.26%1500VND
มีแรงซื้อ
4.482M79.333B16.32992.50VNDการเงิน
MBSMB SECURITIES JSC
5.556TVND15200VND4.11%600VND
มีแรงซื้อ
3.933M59.783B7.811868.31VND671การเงิน
CRECTCP BDS THE KY
5.461TVND12450VND4.62%550VND
มีแรงซื้อ
616.8K7.679B10.011188.94VND2.211Kการเงิน