บริษัทที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าราคาตลาด — ตลาดหลักทรัพย์เวียตนาม

มูลค่าราคาตลาดแสดงถึงมูลค่าของบริษัทโดยใช้กับราคาหุ้นคุณกับปริมาณหุ้นที่อยู่ในมือ บริษัทถูกจำแนกตามมูลค่าราคาตลาด บริษัทมหาชนใดก็ตามที่มีมูลค่าราคาตลาดมากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์ขึ้นไปจะถูกพิจารราเป็นบริษัทขนาดใหญ่ หุ้นขนาดใหญ่มักจะเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมและเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีฐานมั่งคง

           
VCB JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM
94000.00-1.05%-1000.00แนะนำให้ขาย1.329M357535.785B17.175531.7420062.00การเงิน
VHM VINHOMES JOINT STOCK COMPANY
77900.00-1.14%-900.00ขาย6.062M345736.793B10.157761.137688.00การเงิน
VIC VINGROUP JOINT STOCK COMPANY
91000.00-1.41%-1300.00ขาย2.847M337670.657B1636.26320.00การเงิน
HPG HOA PHAT GROUP JOINT STOCK COMPANY
57200.000.53%300.00ซื้อ39.982M255851.159B10.145613.6725428.00การผลิตของผู้ผลิต
GAS PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK CORPORATION
112200.00-2.01%-2300.00ซื้อ1.641M219147.269B27.404178.432704.00แร่พลังงาน
VNM VIET NAM DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY
89100.00-1.00%-900.00ขาย4.037M188722.988B19.694571.989361.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TCB NH TMCP KY THUONG VN
52900.00-0.56%-300.00ซื้อ15.599M185025.210B11.544611.8511802.00การเงิน
VPB VIETNAM PROSPERITY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
37550.00-1.96%-750.00ซื้อ9.097M171153.555B13.672802.4220991.00การเงิน
MSN MASAN GROUP CORPORATION
140200.00-2.03%-2900.00ขาย1.086M166455.405B80.111786.2937285.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
BID JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM
39500.00-0.63%-250.00ขาย632.200K161081.824B16.052476.6326752.00การเงิน
NVL NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION
102000.00-0.29%-300.00ขาย3.003M151191.934B30.293312.252248.00การเงิน
GVR TD CN CAO SU VN - CTCP
37100.00-1.07%-400.00ขาย2.746M150000.000B28.221328.93อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CTG VIET NAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE
29750.00-0.83%-250.00แนะนำให้ขาย7.760M145614.240B8.813404.4324480.00การเงิน
MBB MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
27900.00-1.06%-300.00ขาย10.196M106548.674B10.202763.8814852.00การเงิน
SAB SAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION
152000.00-2.06%-3200.00แนะนำให้ขาย286.700K101643.068B21.507218.438388.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
MWG MOBILE WORLD INVESTMENT CORPORATION
127000.00-1.70%-2200.00ขาย1.472M90653.207B17.777270.6568097.00การค้าปลีก
FPT FPT CORPORATION
96700.00-0.92%-900.00ซื้อ2.416M88962.789B25.143881.9330651.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
ACB NGAN HANG TMCP A CHAU
31750.00-1.70%-550.00ขาย4.132M87272.920B9.003588.4311272.00การเงิน
THD THAIHOLDINGS JSC
228400.000.22%500.00ซื้อ471.600K80430.000B63.793572.46การเงิน
VJC VIETJET AVIATION JOINT STOCK COMPANY
131800.00-3.02%-4100.00ซื้อ864.500K73225.852B462.54293.815504.00ระบบขนส่ง
PLX VIET NAM NATIONAL PETROLEUM GROUP
53500.00-0.74%-400.00ซื้อ1.129M69628.457B17.353105.7625392.00บริการการกระจายสินค้า
VRE VINCOM RETAIL JOINT STOCK COMPANY
30600.00-1.13%-350.00ซื้อ5.049M68851.254B25.901194.86695.00การเงิน
HVN TCT HANG KHONG VIET NAM
25950.000.19%50.00ซื้อ661.200K57120.987B-7316.3219690.00ระบบขนส่ง
VIB NGAN HANG TMCP QUOC TE VN
36900.000.82%300.00ซื้อ1.665M56534.403Bการเงิน
SSB NH TMCP DONG NAM A
37000.00-0.54%-200.00ซื้อ3.226M54999.769B24.944803.00การเงิน
SHB NGAN HANG TMCP SAI GON -
27500.00-2.83%-800.0011.116M53929.367B14.521949.028435.00การเงิน
TPB TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
43700.00-0.91%-400.00ซื้อ3.519M51436.390B10.664137.627194.00การเงิน
HDB HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
24600.00-1.80%-450.00ขาย2.786M50701.722B9.482642.7014312.00การเงิน
STB SAI GON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
26100.00-0.76%-200.00ขาย8.665M47255.717B14.441821.5718646.00การเงิน
BCM TCT DT VA PT CN - CTCP
45000.000.45%200.00ขาย116.800K46109.250B20.262211.44สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
BVH BAO VIET HOLDINGS
60000.00-0.83%-500.00ซื้อ746.000K45578.617B24.892430.34การเงิน
PDR PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP
96700.000.31%300.00ซื้อ4.771M45513.174B32.502966.31267.00การเงิน
SSI SAIGON SECURITIES INCORPORATION
39700.00-1.49%-600.00ขาย10.218M39818.886B1895.98909.00การเงิน
OCB NH TMCP PHUONG DONG
27350.002.82%750.00แนะนำให้ซื้อ7.915M34932.015B8.755764.00การเงิน
MSB NH TMCP HANG HAI VIET NAM
22850.002.93%650.00ซื้อ12.660M33452.250B8.702551.104944.00การเงิน
EIB VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
23200.00-0.85%-200.00ขาย3.925M28993.230B26.79873.585561.00การเงิน
POW TCT DIEN LUC DAU KHI VN
12050.00-2.03%-250.00ขาย13.636M28805.020B12.101016.912181.00สาธารณูปโภค
KDH KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
44900.001.35%600.00แนะนำให้ซื้อ4.209M27758.500B22.491969.79322.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
DGC CTCPTD HOA CHAT DUC GIANG
161000.001.77%2800.00ซื้อ1.548M26004.112B26.965868.74อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
LPB NHTMCP BUU DIEN LIEN VIET
21000.00-0.71%-150.00ขาย3.715M25636.477B9.522220.929946.00การเงิน
KBC KINH BAC CITY DEVELOPMENT HOLDING CORPORATION
42650.00-1.04%-450.00ขาย10.621M24582.081B25.661679.89531.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
HSG HOA SEN GROUP
49400.000.41%200.00ซื้อ8.021M24328.658B6.128036.487209.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
REE REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING CORPORATION
74900.000.00%0.00ซื้อ195.800K23117.010B12.895812.481787.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
VND VNDIRECT SECURITIES CORPORATION
53000.000.00%0.00ซื้อ4.458M22995.889B10.585010.15931.00การเงิน
PNJ PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY
98000.00-1.01%-1000.00ซื้อ650.000K22281.923B16.466013.196191.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
VCI VIET CAPITAL SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
63500.00-0.63%-400.00ซื้อ3.765M21611.700B18.413471.58228.00การเงิน
VCS VICOSTONE JSC
128500.00-1.15%-1500.00ซื้อ201.145K20959.434B12.5110388.66902.00การผลิตของผู้ผลิต
GEX VIET NAM ELECTRICAL EQUIPMENT JOINT STOCK CORPORATION
23900.000.21%50.00เป็นกลาง5.274M18748.569B13.681742.9790.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
DIG DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION
39900.004.04%1550.00แนะนำให้ซื้อ7.756M18670.927B23.431636.911958.00การผลิตของผู้ผลิต
IDC IDICO CORPORATION
61600.000.33%200.00ซื้อ3.276M18420.000B36.471683.371496.00การเงิน
HCM HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION
38050.00-1.55%-600.00ขาย2.780M17822.070B17.482210.52การเงิน
DPM PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS CORPORATION
47000.002.84%1300.00แนะนำให้ซื้อ6.285M17333.196B15.682914.52อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PVS PETROVIETNAM TECHN
28500.00-1.04%-300.00ซื้อ8.902M17217.528B23.771211.717514.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
DCM PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY
33800.000.90%300.00แนะนำให้ซื้อ4.817M17205.501B26.041286.711203.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
NLG NAM LONG INVESTMENT CORPORATION
51000.000.59%300.00ซื้อ7.294M16918.262B12.913927.05713.00การเงิน
BAB BAC A COMMERCIAL J
21700.000.46%100.00ขาย47.200K16343.040B2512.00การเงิน
VCG TONG CTCP XNK VA XD VN
40000.000.00%0.00ขาย1.877M16096.348B12.703148.892978.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
GMD GEMADEPT CORPORATION
50100.00-0.99%-500.00ซื้อ4.373M15520.965B37.861336.671501.00ระบบขนส่ง
VGC TCT VIGLACERA - CTCP
34400.001.18%400.00ซื้อ477.400K15288.736B17.091989.302163.00บริการการกระจายสินค้า
BHN HANOI BEER ALCOHOL AND BEVERAGE JOINT STOCK CORPORATION
62800.00-0.32%-200.00ซื้อ3.400K14626.580B18.803351.37สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SBT THANH THANH CONG - BIEN HOA JOINT STOC COMPANY
20900.00-0.71%-150.00ขาย3.154M13369.456B22.141026.912691.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KDC KIDO GROUP CORPORATION
57900.00-0.17%-100.00ขาย1.000M13198.823B29.481967.643232.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
DXG DAT XANH GROUP JOINT STOCK COMPANY
21750.002.59%550.00แนะนำให้ซื้อ5.954M12755.048B14.391485.08การเงิน
DHG DHG PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
99200.000.51%500.00ซื้อ14.900K12734.667B17.135760.302712.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
SHS SAIGON-HANOI SECUR
37900.00-1.30%-500.00ซื้อ2.653M12272.350B10.183772.53213.00การเงิน
NVB NATIONAL CITIZEN C
28400.00-0.70%-200.00ขาย236.810K11675.263B139.47205.07การเงิน
NKG NAM KIM STEEL JOINT STOCK COMPANY
55900.000.36%200.00ซื้อ6.940M11618.803B8.396636.42แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
DXS CTCP DICH VU BAT DONG SAN
30300.00-1.62%-500.00ขาย1.028M11283.339B5060.00การเงิน
LGC CII BRIDGES AND ROADS INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
58000.00-0.17%-100.00ซื้อ60011204.862B34.321693.02การผลิตของผู้ผลิต
PVI PVI HOLDINGS
48600.001.25%600.00ซื้อ1.204M11175.928B14.103403.982495.00การเงิน
PVD PETROVIETNAM DRILLING & WELL SERVICE CORPORATION
26700.003.49%900.00แนะนำให้ซื้อ9.187M10812.344B3675.537.022011.00แร่พลังงาน
HDG HA DO GROUP JOINT STOCK COMPANY
66000.000.15%100.00แนะนำให้ซื้อ1.010M10554.246B4453.16การเงิน
VHC VINH HOAN CORPORATION
59500.002.23%1300.00แนะนำให้ซื้อ2.774M10498.286B14.703958.80สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TCH HOANG HUY INVESTMENT FINANCIAL SERVICES JOINT STOCK COMPANY
16650.000.00%0.00ขาย2.085M10239.855B1899.77243.00การผลิตของผู้ผลิต
PHP PORT OF HAI PHONG
30400.00-0.33%-100.00ซื้อ90.488K10168.456B18.951609.40ระบบขนส่ง
DGW DIGIWORLD CORP
112900.000.09%100.00ซื้อ347.700K9838.464B25.364447.31440.00บริการการกระจายสินค้า
HPX CTCP DAU TU HAI PHAT
31500.000.16%50.00ขาย1.172M9429.226B27.871128.26100.00การเงิน
FTS FPT SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
62500.00-2.19%-1400.00ซื้อ751.200K9296.363B17.743601.95การเงิน
HT1 HA TIEN 1 CEMENT JOINT STOCK COMPANY
23600.00-3.28%-800.00ขาย5.820M9155.624B14.601671.672438.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
MBS MB SECURITIES JSC
33600.00-0.59%-200.00ซื้อ1.218M9151.826B19.211759.52605.00การเงิน
DTK VINACOMIN - POWER
13400.000.00%0.00แนะนำให้ซื้อ6.400K9112.000Bการเงิน
VPI CTCP DT VAN PHU - INVEST
42900.00-0.23%-100.00ขาย1.597M8799.996B27.051589.42216.00การเงิน
BWE BINH DUONG WATER ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY
43900.002.81%1200.00แนะนำให้ซื้อ513.900K8334.144B14.153018.481166.00สาธารณูปโภค
FLC FLC GROUP JOINT STOCK COMPANY
12000.003.90%450.00แนะนำให้ซื้อ19.157M8306.974B4.902356.08การเงิน
HNG HOANG ANH GIA LAI AGRICULTURAL JOINT STOCK COMPANY
7490.000.54%40.00ซื้อ5.013M8203.298B-101.972247.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
HDC BA RIA - VUNG TAU HOUSE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
96100.001.59%1500.00ซื้อ826.300K8180.030B26.763534.97การเงิน
APH CTCP TD AN PHAT HOLDING
40550.00-1.10%-450.00ขาย2.184M8077.448B76.92533.02อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PVT PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION
24600.000.82%200.00ซื้อ2.953M7929.456B10.962225.81900.00ระบบขนส่ง
PC1 POWER CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
41400.006.98%2700.00ซื้อ3.361M7437.203B14.782618.09บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PPC PHA LAI THERMAL POWER JOINT STOCK COMPANY
22850.000.00%0.00ขาย117.000K7358.070B8.612655.28854.00สาธารณูปโภค
PHR PHUOC HOA RUBBER JOINT STOCK COMPANY
58500.004.09%2300.00แนะนำให้ซื้อ1.873M7330.507B11.414925.21แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ITA TAN TAO INVESTMENT AND INDUSTRY CORPORATION
7950.000.13%10.00ซื้อ5.633M7299.037B38.12208.31603.00การเงิน
VSH VINH SON - SONG HINH HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY
29500.00-0.67%-200.00ซื้อ43.700K7099.050B15.851874.33สาธารณูปโภค
SJS SONG DA URBAN & INDUSTRIAL ZONE INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
60800.00-0.98%-600.00ขาย38.600K6911.893B134.18457.60435.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
VCF VINACAFE BIEN HOA JOINT - STOCK COMPANY
257000.00-0.35%-900.00ซื้อ1006854.759B10.3423336.60อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SCS CTCP DV HANG HOA SAI GON
133700.00-0.30%-400.00ขาย21.500K6835.446B12.8210461.64470.00ระบบขนส่ง
IJC BECAMEX INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
31100.00-0.64%-200.00ซื้อ4.504M6632.323B8.943502.96742.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
TMS TRANSIMEX CORPORATION
68900.00-1.15%-800.00ซื้อ48.800K6555.221B16.374258.431099.00ระบบขนส่ง
DBC CTCP TD DABACO VIET NAM
56800.001.07%600.00ขาย1.093M6464.932B5.2610674.535847.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
NT2 PETROVIETNAM POWER NHON TRACH 2 JOINT STOCK COMPANY
23250.000.87%200.00ซื้อ1.180M6462.817B21.061094.58180.00สาธารณูปโภค
โหลดเพิ่ม