ผู้ขับเคลื่อนตลาด

หุ้นไต้หวัน กับปริมาณการซื้อขายที่ผิดปกติ

ปริมาณการซื้อขายที่สูงหรือต่ำผิดปกติอาจส่งผลต่อราคาในอนาคต ดังนั้นมันจะเป็นประโยชน์หากหาเจอเพื่อตัดสินใจได้ทันท่วงที หุ้นไต้หวัน ด้านล่างแสดงปริมาณการซื้อขายที่ไม่ปกติในขณะนี้และจัดเรียงตามปริมาณสัมพัทธ์
สัญลักษณ์
Rel Volume
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
8047GREAT COMPUTER CORP
20.8614.60 TWD+9.77%1.597M554.162M TWD−1.51 TWD−3294.61%1.88%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
8289TAITIEN ELECTRONICS CO
17.9536.15 TWD+9.88%1.839M2.248B TWD17.762.04 TWD−64.31%10.64%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
8182HARMONY ELECTRONICS CORP
16.7538.55 TWD+9.99%8.553M3.752B TWD133.530.29 TWD−93.24%2.85%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6848RBC BIOSCIENCE CORPORATION
15.9116.50 TWD+3.77%110.326K206.312M TWD−0.19 TWD7.04%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
6136FULLERTON TECHNOLOGY CO
13.1725.65 TWD+9.85%6.392M2.698B TWD26.210.98 TWD−31.20%4.93%การสื่อสาร
6227MACNICA GALAXY INC
13.0444.20 TWD+5.62%1.624M3.185B TWD9.064.88 TWD−33.82%10.27%บริการการกระจายสินค้า
2617TAIWAN NAVIGATION CO
12.6634.75 TWD+5.30%14.605M13.771B TWD8.024.34 TWD−11.04%6.67%ระบบขนส่ง
8249CREATIVE SENSOR INC
12.5732.55 TWD+5.51%1.732M4.401B TWD14.652.22 TWD−28.62%6.09%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6971HUI MIN ENVIRONMENTAL TECH CORP
12.0849.7 TWD−1.00%65.075Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
6578DABOMB PROTEIN BIOTECH CO
11.4623.05 TWD−8.17%7.996M1.487B TWD−1.34 TWD−7.83%2.65%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
3221TAI-SAW TECHNOLOGY CO
11.1331.50 TWD+9.95%6.401M2.951B TWD−0.41 TWD−105.50%8.73%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6952DAWUSHAN FARM TECHNOLOGY CO LTD
10.7074.9 TWD+4.32%120.987Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4945SENTELIC CORP
10.51116.0 TWD+1.75%10.603M3.336B TWD120.320.96 TWD−79.80%2.37%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
8093ENERMAX TECHNOLOGY CORP
10.4717.25 TWD+9.87%1.211M705.651M TWD−1.44 TWD−990.75%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2460GEM TERMINAL INDUSTRIAL CO
9.8137.00 TWD−6.57%25.474M6.57B TWD−1.11 TWD−2442.11%0.76%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6986HEXUN BIOSCIENCES CO LTD
9.7364.2 TWD+3.05%20.751Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
5438TECO IMAGE
9.7119.30 TWD−6.31%853.07K2.318B TWD85.440.23 TWD−72.82%2.48%การผลิตของผู้ผลิต
3689UDE CORP
9.5164.7 TWD+9.85%8.865M4.623B TWD12.915.01 TWD+30.37%3.85%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
6810BIO PREVENTIVE MEDICINE CORP
9.5142.15 TWD+6.04%1.492M1.369B TWD−2.10 TWD0.00%บริการเชิงพาณิชย์
1465WISHER INDUSTRIAL CO
9.2414.70 TWD+1.73%342.766K1.497B TWD22.270.66 TWD−33.00%5.88%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
2115LU HAI HOLDING CORP
8.8931.00 TWD+5.08%672.596K2.932B TWD15.352.02 TWD−22.60%4.41%การผลิตของผู้ผลิต
3432TAI TWUN ENTERPRISE CO LTD
8.7920.50 TWD+7.61%1.097M685.8M TWD−37.08 TWD−907.21%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6166ADLINK TECHNOLOGY INC
8.5766.8 TWD+9.87%2.522M13.224B TWD43.041.55 TWD−58.86%4.11%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
6134WANSHIH ELECTRONIC CO LTD
8.4723.00 TWD+9.79%2.097M1.521B TWD−0.43 TWD+56.54%0.00%บริการการกระจายสินค้า
6813GENETOUCH CORPORATION
8.3017.70 TWD−0.84%1.435M678.086M TWD−1.60 TWD−277.24%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5548ANCANG COMPANY
8.1840.65 TWD−0.61%788.814Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
3168DATA IMAGE CORPORATION
8.0971.5 TWD+4.08%76.311K4.768B TWD13.585.26 TWD+65.55%7.28%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6815DIAMOND BIOTECHNOLOGY CO LTD
7.9786.2 TWD+1.17%348.965K2.342B TWD55.021.57 TWD0.13%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4807REGAL HOLDING CO LTD
7.6817.50 TWD+3.24%90.063K650.813M TWD−4.51 TWD−332.55%2.65%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
1717ETERNAL MATERIALS CO LTD
7.6030.60 TWD+1.66%12.995M35.466B TWD25.001.22 TWD−50.59%3.99%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
5546YONGGU GROUP INC
7.5331.15 TWD+2.81%466.172K2.495B TWD−2.99 TWD−265.71%4.95%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
2312KINPO ELECTRONICS
7.2915.85 TWD+2.26%30.429M22.786B TWD32.250.49 TWD−15.61%1.93%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3372TAIWAN IC PACKAGING CORPORATION
7.1517.10 TWD+6.54%14.085M2.814B TWD−0.86 TWD−169.02%3.12%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
8930CKM APPLIED MATERIALS CORP
7.1344.90 TWD+9.91%15.177M3.289B TWD15.282.94 TWD+51.72%2.45%การผลิตของผู้ผลิต
6241AMIGO TECHNOLOGY INC.
6.7815.50 TWD+1.31%907.662K745.11M TWD−1.56 TWD−7.60%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6292AXIS CORPORATION
6.6269.8 TWD+6.40%2.649M3.057B TWD11.606.02 TWD+82.57%4.57%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3163BROWAVE CORPORATION
6.4899.0 TWD+4.54%20.609M7.13B TWD17.115.79 TWD+5.72%4.44%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
9912ASSOCIATED TECHNOLOGY CHINA INC
6.4714.00 TWD+8.95%1.562M646.414M TWD−0.48 TWD−441.75%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5488SUNF PU TECHNOLOGY CO
6.4614.20 TWD+9.65%13.587M1.186B TWD23.490.60 TWD+237.52%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2605SINCERE NAVIGATION CORP
6.3627.50 TWD+3.38%41.11M15.57B TWD28.090.98 TWD+154.68%1.88%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
3005GETAC HOLDINGS CORP
6.30118.5 TWD+1.28%35.736M71.353B TWD18.416.44 TWD+74.96%3.23%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
5878TAIMING ASSURANCE BROKER CO LTD
6.2047.60 TWD−0.42%24.333K1.196B TWD21.632.20 TWD−24.68%5.65%การเงิน
8440E&E RECYCLING INC
6.2038.80 TWD+3.47%811.137K1.425B TWD1.07%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1316SUN YAD CONSTRUCTION CO LTD
6.0718.10 TWD−1.63%73.931M4.528B TWD−0.58 TWD−203.71%2.99%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
5292DESICCANT TECHNOLOGY CORPORATION
6.02140.0 TWD+8.95%883.685K4.472B TWD2.33%การผลิตของผู้ผลิต
1256SUNJUICE HOLDINGS CO LIMITED
5.97262.0 TWD+3.97%67.104K8.528B TWD2.58%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
5443GALLANT PRECISION MACHINING CO
5.9649.90 TWD+3.10%44.36M7.702B TWD73.410.68 TWD−70.81%3.72%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
5515CHIEN KUO CONSTRUCTION CO
5.9218.20 TWD+2.25%6.259M4.486B TWD14.471.26 TWD+108.06%5.62%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
5381UNIPLUS ELECTRONICS
5.8638.05 TWD−3.30%28.354M8.27B TWD130.260.29 TWD+186.94%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
3047EDIMAX TECHNOLOGY CO
5.7519.25 TWD−3.27%78.306M4.214B TWD110.060.17 TWD−83.17%4.91%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3027BILLION ELECTRONIC
5.7045.85 TWD+5.28%6.314M4.981B TWD46.780.98 TWD+136.11%0.59%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6885BRIM BIOTECHNOLOGY INC
5.6036.25 TWD+6.93%9.044M3.924B TWD−3.04 TWD−128.95%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
2489AMTRAN TECHNOLOGY
5.5816.75 TWD+9.84%49.023M11.287B TWD−0.10 TWD+97.42%3.54%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
4561KENTURN NANOTECH CO LTD
5.5737.00 TWD+5.87%1.846M2.045B TWD16.642.22 TWD+6.98%2.00%การผลิตของผู้ผลิต
8432TSH BIOPHARM CORPORATION LIMITED
5.5661.9 TWD+9.95%1.36M2.162B TWD44.251.40 TWD−21.44%2.84%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
8092CHIEN WEI PRECISE TECHNOLOGY CO
5.5118.00 TWD+4.96%2.944M888.724M TWD175.270.10 TWD+102.17%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3057PROMISE TECHNOLOGY
5.3514.00 TWD−4.44%2.231M1.358B TWD−0.85 TWD−347.45%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
4967TEAM GROUP INC
5.3486.0 TWD+2.63%12.194M5.828B TWD65.361.32 TWD1.19%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
1702NAMCHOW HOLDINGS CO LTD
5.3054.6 TWD+4.00%2.468M13.025B TWD17.693.09 TWD+5.73%3.81%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
6543PERFECT MEDICAL INDUSTRY CO LTD
5.2817.50 TWD−2.51%38.244K819.646M TWD39.270.45 TWD−82.24%2.06%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
3325CASING MACRON TECHNOLOGY CO
5.2537.00 TWD+1.51%7.33M3.266B TWD−0.29 TWD+67.65%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
8442WW HOLDING INC
5.24122.0 TWD−1.61%2.908M8.218B TWD11.8910.26 TWD+14.40%3.96%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
4903UNITED FIBER OPTIC COMMUNICATION
5.1717.80 TWD−2.73%1.681M1.904B TWD0.00%การผลิตของผู้ผลิต
5263BROGENT TECHNOLOGIES INC
5.13122.0 TWD+7.49%731.751K7.359B TWD−3.25 TWD−1911.88%1.28%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
4305SHIH-KUEN PLASTICS
5.0738.60 TWD−1.28%103.201K2.151B TWD13.852.79 TWD−8.14%5.12%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4131NEOCORE TECHNOLOGY CO LTD
5.0528.30 TWD+9.90%135.07K1.017B TWD−1.71 TWD−12.93%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
2942JING-JAN RETAIL BUSINESS CO LTD
5.0143.95 TWD+1.03%10.079K2.61B TWD12.683.47 TWD+23.26%3.84%การค้าปลีก
6939TFBS BIOSCIENCE INC
4.9841.40 TWD−4.50%165.101Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
1225FORMOSA OILSEED PROCESSING
4.9855.4 TWD+0.36%99.228K12.676B TWD48.501.14 TWD−43.37%2.59%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
8087HOMENEMA TECHNOLOG
4.9457.7 TWD+0.17%1.113M2.099B TWD0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
1506RIGHT WAY INDUSTRIAL
4.8817.15 TWD−2.83%1.818M5.3B TWD47.220.36 TWD−46.08%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
3164GENMONT BIOTECH INC
4.8023.00 TWD−2.34%261.141K2.037B TWD40.770.56 TWD−44.02%2.97%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
2415CX TECH CORPN
4.7829.40 TWD+3.52%394.102K2.556B TWD−0.80 TWD−224.96%2.29%การผลิตของผู้ผลิต
1240MORN SUN FEED MILL CORP
4.7749.70 TWD+1.33%156.59K1.931B TWD17.772.80 TWD+212.72%2.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
5547JIOUSHUN CONSTRUCTION CO LTD
4.6818.60 TWD−2.87%49.558K574.5M TWD22.760.82 TWD−65.44%8.36%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
4765PANCOLOUR INK CO LTD
4.6235.10 TWD+4.46%703.071K1.08B TWD−0.83 TWD+7.24%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
1455ZIG SHENG INDUSTRIAL CO
4.5712.45 TWD+7.33%11.3M6.168B TWD−0.71 TWD−278.22%0.86%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
6171TACHENG REAL ESTATE CO LTD
4.5628.80 TWD+2.13%157.476K2.82B TWD−0.16 TWD−102.99%3.55%การเงิน
3663THINTECH MATERIALS TECHN CO LTD
4.5248.10 TWD+9.94%4.766M3.216B TWD93.670.51 TWD−53.87%2.29%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
3303UNIVACCO TECHNOLOGY INC
4.5231.00 TWD+3.33%949.165K2.763B TWD18.651.66 TWD−52.31%6.67%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4414ROO HSING CO. LTD.
4.513.91 TWD+2.36%4.867M3.37B TWD−2.06 TWD+63.32%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
6626GAME HOURS INC
4.4911.50 TWD+4.55%13.212K293.799M TWD−6.85 TWD−46.78%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
3147JETWELL COMPUTER CO
4.48114.5 TWD0.00%3.939M4.466B TWD17.156.68 TWD+0.66%3.93%บริการการกระจายสินค้า
3229CHEER TIME ENTERPRISE CO
4.4316.95 TWD−2.31%422.868K1.115B TWD−0.53 TWD+61.38%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
1604SAMPO CORP
4.4029.25 TWD+1.92%1.164M10.472B TWD15.561.88 TWD+3.26%5.23%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
3025LOOP TELECOMMUNICATIONS INTL INC
4.3873.0 TWD+9.94%24.061M3.767B TWD36.332.01 TWD+11.29%5.27%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2611TZE SHIN INTERNATIONAL CO LTD
4.3117.50 TWD+3.86%5.309M3.185B TWD11.781.49 TWD5.40%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
2637WISDOM MARINE LINES CO LIMITED
4.2956.5 TWD+2.91%15.773M40.978B TWD14.463.91 TWD−76.87%11.84%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ
2750HOTEL ORCHARD PARK CO LTD
4.2420.20 TWD+5.76%23.5K1.146B TWD−0.47 TWD−241.41%2.62%บริการผู้บริโภค
1295SYNBIO TECH INC
4.2076.7 TWD−1.67%82.526Kบริการเชิงพาณิชย์
3042TXC CORPN
4.1798.8 TWD+2.70%3.379M29.799B TWD18.155.44 TWD−42.70%7.28%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
3311SILITECH TECHNOLOGY CORPORATION
4.1741.80 TWD+1.95%1.001M2.788B TWD26.561.57 TWD+1.44%1.46%การผลิตของผู้ผลิต
1480TUNG MUNG DEVELOPMENT CO LTD
4.1612.60 TWD+7.23%171.119Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
2067CHIA YI STEEL CO LTD
4.1313.25 TWD+2.32%90.022K584.539M TWD−0.10 TWD+86.55%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
1817SANITAR CO LTD
4.1236.70 TWD−0.81%132.214K2.686B TWD12.243.00 TWD−20.91%6.22%การผลิตของผู้ผลิต
4961FITIPOWER INTEGRATED TECHNOLOGY INC
4.07254.5 TWD−3.05%7.459M31.549B TWD16.8515.11 TWD−55.17%7.03%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
6811ACER E-ENABLING SERVICE BUSINESS IN
4.06328.5 TWD−2.67%3.207M13.989B TWD28.1011.69 TWD+51.39%2.22%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
5272AMICCOM ELECTRONICS CORPORATION
4.0241.85 TWD+9.84%13.163M2.049B TWD−0.50 TWD−135.66%1.85%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
1805BETTER LIFE GROUP CO LTD
4.0118.50 TWD+1.37%1.179M1.828B TWD−1.24 TWD−65.62%0.00%การเงิน
8906FORWARD GRAPHIC ENTERPRISE CO. LTD.
4.0016.35 TWD−0.91%140.001K695.646M TWD−0.97 TWD−473.61%0.57%บริการเชิงพาณิชย์