Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด

หุ้นซึ่งมีการเพิ่มขึ้นสูงสุดในด้านราคา — ตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน

บ่อยครั้งที่ Top gainer จะพุ่งทะยานต่อเนื่องและไปถึงจุดสูงสุดเมือปัจจัยพื้นฐานมีความแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นทำจุดสูงสุด เป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสนใจเนื่องจากอาจจะเกิดการพักฐานได้ เพจนี้จะช่วยให้คุณดูหุ้น Top gainer อย่างรวดเร็ว

            
6861 INNOCARE OPTOELECTRONICS CORPORATIO
181.0047.76%58.50591.670K107092270.00
6782 VISCO
212.0010.99%21.00แนะนำให้ซื้อ251.677K53355524.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
4951 FINTEK
64.3010.48%6.10แนะนำให้ซื้อ1.048M67397202.401.720B22.662.68บริการการกระจายสินค้า
6530 AXCEN PHOTONICS CORPORATION
24.7510.00%2.25แนะนำให้ซื้อ2.388M59115127.50759.375M22.221.02เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3169 ASIX ELECTRONICS CORPORATION LTD
269.5010.00%24.50แนะนำให้ซื้อ21.071M5678584373.0015.238B45.135.49เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5245 WISECHIP SEMICONDUCTOR INC
60.609.98%5.50แนะนำให้ซื้อ398.655K24158493.002.390B14.493.83294.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5011 OFCO INDUSTRIAL CORPORATION
36.409.97%3.30แนะนำให้ซื้อ12.634M459874578.802.516B56.440.61การผลิตของผู้ผลิต
5344 VATE TECHNOLOGY CO
27.609.96%2.50แนะนำให้ซื้อ2.303M63553885.201.994B29.980.84เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3306 ROYALTEK COMPANY LTD
35.909.95%3.25แนะนำให้ซื้อ5.684M204063139.001.652B40.600.81เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
8289 TAITIEN ELECTRONICS CO
42.009.95%3.80แนะนำให้ซื้อ13.241M556132920.002.610B17.012.26เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
8040 IC PLUS CORP.
78.509.94%7.10ซื้อ8.686M681833180.504.926B-0.04เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6134 WANSHIH ELECTRONIC CO LTD
18.259.94%1.65ซื้อ604.690K11035592.501.205B-0.04บริการการกระจายสินค้า
4571 KHGEARS INTERNATIONAL LTD
98.509.93%8.90ซื้อ561.176K55275836.004.336B10.128.95การผลิตของผู้ผลิต
1721 SUNKO INK CO
30.459.93%2.75แนะนำให้ซื้อ54.806M1668833778.155.110B-0.88อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
8183 INFO-TEK CORPORATION
68.709.92%6.20แนะนำให้ซื้อ31.986M2197453107.907.516B20.743.021140.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2413 UNIVERSAL MICROELECTRONICS
22.209.90%2.00แนะนำให้ซื้อ7.738M171782423.402.562B252.820.083309.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3294 MEGAFORCE COMPANY LIMITED
31.659.90%2.85แนะนำให้ซื้อ3.408M107864307.753.802B40.380.72เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6235 WAFFER TECHNOLOGY CORP
23.909.89%2.15แนะนำให้ซื้อ12.057M288155058.303.733B25.060.88เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5529 MEGA INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO L
18.359.88%1.65แนะนำให้ซื้อ1.085M19917897.402.072B-0.86สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
6243 ENE TECHNOLOGY
64.609.86%5.80แนะนำให้ซื้อ10.999M710505231.802.606B138.090.4366.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
8097 ATW TECHNOLOGY INC
29.559.85%2.65แนะนำให้ซื้อ2.727M80569522.951.040B-0.24เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3066 TAIWAN OASIS TECHNOLOGY CO
28.459.85%2.55แนะนำให้ซื้อ837.219K23818880.552.152B21.671.20145.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
1616 EVERTOP WIRE CABLE CORP
10.609.84%0.95แนะนำให้ซื้อ5.982M63412030.201.829B29.560.33การผลิตของผู้ผลิต
8406 GINKO INTERNATIONAL CO LTD
268.009.84%24.00แนะนำให้ซื้อ2.801M750622976.0023.686B20.6511.85เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
6796 MIIS
65.209.76%5.80แนะนำให้ซื้อ235.759K15371486.80เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
3071 ADDA CORP
25.009.41%2.15แนะนำให้ซื้อ2.637M65936800.002.492B13.381.71เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
1781 HEALTH & LIFE CO
17.159.24%1.45ซื้อ601.027K10307613.05744.299M-0.99เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
1506 RIGHT WAY INDUSTRIAL
13.059.21%1.10แนะนำให้ซื้อ4.368M57004996.951.950B-0.37การผลิตของผู้ผลิต
5607 FARGLORY FREE TRADE ZONE INVESTMENT
59.708.35%4.60แนะนำให้ซื้อ4.154M248003471.4012.672B21.912.52507.00ระบบขนส่ง
2436 WELTREND SEMI-CONDUCTOR INC
100.508.30%7.70ซื้อ48.212M4845283890.0016.440B22.494.15เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3592 RAYDIUM
541.007.98%40.00แนะนำให้ซื้อ2.594M1403255538.0032.894B14.0237.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6689 ECV
346.007.96%25.50ขาย106.565K36871490.0019.230B101.213.17บริการทางด้านเทคโนโลยี
6118 XANDER INTERNATIONAL CORP
29.957.73%2.15ซื้อ22.599M676850861.952.527B36.690.76บริการการกระจายสินค้า
3313 FEEI CHERNG ENTERPRISE CO
11.257.66%0.80ขาย933.708K10504215.001.032B-0.70เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2498 HTC CORPORATION
83.407.61%5.90ซื้อ84.076M7011926640.6063.508B-4.14เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3685 TRADETOOL AUTO CO LTD
40.157.35%2.75ซื้อ703.376K28240546.402.976B522.350.07เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3221 TAI-SAW TECHNOLOGY CO
43.706.98%2.85แนะนำให้ซื้อ13.544M591882370.304.164B38.721.07เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3508 WAYS TECHNICAL CORP
56.506.81%3.60ซื้อ10.189M575694320.005.261B-1.71อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
6179 ATE ENERGY INTERNATIONAL CO LTD
33.006.80%2.10แนะนำให้ซื้อ3.771M124445046.002.724B12.642.69เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3434 ACULA TECHNOLOGY CORP.
19.006.74%1.20แนะนำให้ซื้อ1.211M23002920.00404.060M34.110.52เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
1611 CHINA ELECTRIC MANUFACTURE
15.056.74%0.95แนะนำให้ซื้อ29.088M437771073.954.551B97.380.14การผลิตของผู้ผลิต
3135 GOLDKEY TECH
58.806.72%3.70175.007K10290411.60เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6549 TAIWANJ
9.766.55%0.60ขาย399.631K3900398.56688.264M-0.2115.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
3089 EJECTT INC
36.006.51%2.20แนะนำให้ซื้อ156.817K5645412.002.032B-0.05เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2236 PATEC PRECISION INDUSTRY CO LTD
27.406.41%1.65แนะนำให้ซื้อ43.516K1192338.401.178B16.351.58การผลิตของผู้ผลิต
4530 HONYI INTERNATIONAL COMPANY LTD
10.806.40%0.65แนะนำให้ซื้อ509.484K5502427.20468.649M-0.73การผลิตของผู้ผลิต
3526 ALLTOP TECHNOLOGY CO LTD
175.006.38%10.50ซื้อ3.889M680498700.009.578B17.0710.47เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6126 SINGATRON ENTERPRISE CO
29.256.36%1.75แนะนำให้ซื้อ4.060M118743680.253.376B14.261.93เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6104 GENESYS LOGIC
194.006.30%11.50ซื้อ19.997M3879431580.0016.385B41.694.42เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5432 SOLOMON DATA INTERNATIONAL CORP
28.756.28%1.70ซื้อ10.070K289512.50559.605M-0.05เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6805 FOSITEK
289.006.06%16.50ซื้อ769.782K222466998.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
1325 UNIVERSAL INC
46.706.02%2.65ซื้อ4.396M205308050.603.757B4.659.64สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
6182 WAFER WORKS CORPORATION
86.705.99%4.90แนะนำให้ซื้อ148.507M12875555079.3044.245B53.701.53เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3701 FIC GLOBAL INC
92.505.96%5.20ซื้อ36.462M3372714927.5016.617B84.191.06เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5258 CASTLES TECH CO LTD
34.505.83%1.90ซื้อ2.445M84360469.502.894B16.921.94เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3097 PARTNER TECH
28.405.77%1.55แนะนำให้ซื้อ29.007K823798.802.016B29.610.91เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6127 LEATEC FINE CERAMICS CO
27.105.65%1.45แนะนำให้ซื้อ4.961M134443452.302.772B93.920.27แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
3532 FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORP
264.005.60%14.00แนะนำให้ซื้อ11.266M2974238256.0096.962B72.923.43เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6811 AEB
242.005.45%12.50แนะนำให้ซื้อ53.667K12987414.008.365B35.326.52303.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
2454 MEDIATEK INC
1065.005.45%55.00ซื้อ6.463M6883149315.001606.958B16.6860.8917813.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2415 CX TECH CORPN
49.305.34%2.50แนะนำให้ซื้อ4.371M215514210.503.744B15.423.04การผลิตของผู้ผลิต
3354 MICROCOSM TECHNOLOGY CO
20.855.30%1.05แนะนำให้ซื้อ986.329K20564959.651.388B-0.68การผลิตของผู้ผลิต
5371 CORETRONICS CORP
83.705.28%4.20ซื้อ7.736M647461935.9031.083B16.914.75เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6533 ANDES TECHNOLOGY CORPORATION
582.005.24%29.00ซื้อ2.904M1690024404.0028.010B94.305.86บริการทางด้านเทคโนโลยี
2303 UNITED MICRO ELECTRONICS
67.005.18%3.30แนะนำให้ซื้อ270.799M18143513168.00795.183B15.484.16เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
1570 DE POAN PNEUMATIC CORP
24.405.17%1.20ซื้อ7.415M180916142.401.195B10.012.32สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
3687 MACROWELL OMG DIGITAL ENTERTAINMEN
112.505.14%5.50แนะนำให้ซื้อ1.021M114865762.503.216B47.942.23บริการทางด้านเทคโนโลยี
8054 ALCOR MICRO CORP
65.605.13%3.20ซื้อ12.859M843581756.805.646B18.003.51เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5531 SHINING BUILDING BUSINESS CO LTD
11.305.12%0.55ซื้อ2.934M33158584.4010.509B1580.880.01การเงิน
4806 SHENGHUA ENTERTAINMENT COMMUNICATIO
9.505.09%0.46ขาย4.000K38000.00408.555M-3.16บริการผู้บริโภค
4771 VF
155.505.07%7.50แนะนำให้ซื้อ369.971K57530490.50เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3483 FORCECON TECH. CO. LTD
103.004.99%4.90แนะนำให้ซื้อ28.251M2909897187.007.595B26.783.734570.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6456 GENERAL INTERFACE SOLUTION HOLDING
104.504.92%4.90ซื้อ2.543M265795332.0033.659B7.7213.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6446 PHARMAESSENTIA CORP
236.504.88%11.00ซื้อ3.502M828220635.0058.562B-10.60เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4162 PHARMAENGINE INC
60.404.86%2.80ซื้อ1.408M85034562.808.271B10.025.76เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
4956 EPILEDS TECHNOLOGIES INC
27.304.80%1.25แนะนำให้ซื้อ13.612M371598782.102.616B18.211.43เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5272 AMICCOM ELECTRONICS CORPORATION
41.504.80%1.90ซื้อ1.468M60918804.502.175B69.120.57120.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
8076 FIRICH ENTERPRISES CO
30.604.79%1.40ขาย1.439M44026147.807.725B385.730.08เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5547 JIOUSHUN
25.204.78%1.15ซื้อ1002520.00600.270M9.882.44สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
2025 CHIEN SHING STAINLESS STEEL CO
5.504.76%0.25ซื้อ404.194K2223067.001.476B9.510.5595.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
6473 SNSPLUS
15.504.73%0.70แนะนำให้ซื้อ1101705.00221.260M-0.5921.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
1727 CHUNG HWA CHEMICAL INDUSTRIAL WORKS
53.404.71%2.40ซื้อ26.397M1409611708.205.521B35.041.46อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
3515 ASROCK INCORPORATION
250.004.60%11.00ซื้อ7.275M1818712500.0029.379B14.1217.05เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3036 WT MICROELECTRONICS CO LTD
66.304.57%2.90ซื้อ3.895M258262500.6050.416B7.209.002395.00บริการการกระจายสินค้า
5383 KENLY PRECISION
42.454.56%1.85แนะนำให้ซื้อ1.604M68098120.203.224B-0.07การผลิตของผู้ผลิต
6612 ICARES MEDICUS INC
62.504.52%2.70ซื้อ31.000K1937500.002.010B63.680.94เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
2355 CHIN-POON INDUSTRIAL
38.254.51%1.65ซื้อ84.451M3230236023.7514.548B32.141.14เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
4919 NUVOTON TECHNOLOGY CORPORATION
162.504.50%7.00แนะนำให้ซื้อ59.754M9709963575.0063.762B33.224.81เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3535 FAVITE INC.
19.854.47%0.85แนะนำให้ซื้อ3.694M73334475.201.502B-0.48เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5452 UNIC TECHNOLOGY CORP.
21.404.39%0.90ซื้อ759.886K16261560.403.050B12.661.6335.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4915 PRIMAX ELECTRONICS LTD(NEW)
55.104.36%2.30ซื้อ21.309M1174151521.5023.824B11.054.82เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5471 SONIX TECHNOLOGY CO
96.504.32%4.00แนะนำให้ซื้อ5.215M503264098.0015.529B10.988.57เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
8016 SITRONIX TECHNOLOGY CORP
292.504.28%12.00ซื้อ7.213M2109821220.0033.623B7.2039.29เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2305 MICROTEK INTERNATIONAL INC
8.784.28%0.36แนะนำให้ซื้อ1.524M13384161.761.707B-0.02เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2363 SILICON INTEGRATED SYSTEMS CORP
26.854.27%1.10แนะนำให้ซื้อ31.154M836479395.7517.547B145.890.18เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6820 ACON OPTICS
22.154.24%0.90ซื้อ2.011K44543.65เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3605 ACES ELECTRONIC CO. LTD.
51.904.22%2.10แนะนำให้ซื้อ4.303M223348691.706.544B12.164.12518.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3666 OPTIVISION TECHNOLOGY INC
33.504.20%1.35ซื้อ578.678K19385713.001.886B22.681.43สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
2421 SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE IND CO
43.454.20%1.75ซื้อ2.643M114817407.1010.464B25.711.63การผลิตของผู้ผลิต
2380 AVISION INC
13.754.17%0.55ซื้อ6.014M82691400.002.498B-0.50เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
โหลดเพิ่ม