ตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน

บริษัทไต้หวัน with the most cash on hand

It's no secret that a large cash pile can be a tried and tested insurance policy in the face of good-old volatility. And these companies are taking that knowledge very seriously, as they're currently sitting on oodles of cash reserves. On the other hand though, perhaps these businesses are hoarding their capital when they should be using it to maximize shareholder value instead. Whatever your take, here's a list of the most cash rich บริษัทไต้หวัน.

ทิกเกอร์
เงินสดในมือ (ไตรมาสล่าสุด)
ราคา
ผันผวน %1วัน
ผันผวน1วัน
คะแนนทางเทคนิค1วัน
ปริมาณ1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา1วัน
เงินทุนของตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
กำไรต่อหุ้น (12 เดือนล่าสุด)
ลูกจ้าง
ภาค
2330TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
1.426TTWD512TWD−0.78%−4TWD
มีแรงซื้อ
19.658M10.065B13.38TTWD17.5565.152Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2317HON HAI PRECISION INDUSTRY
1.254TTWD108.0TWD0.00%0.0TWD
มีแรงซื้อ
22.648M2.446B1.497TTWD10.8210.14TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2454MEDIATEK INC
256.547BTWD709TWD−1.12%−8TWD
ปานกลาง
5.125M3.634B1.141TTWD80.21TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2303UNITED MICRO ELECTRONICS
190.489BTWD41.05TWD−2.61%−1.10TWD
ปานกลาง
70.525M2.895B526.122BTWD7.086.06TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2474CATCHER TECHNOLOGY
181.537BTWD171.0TWD0.29%0.5TWD
มีแรงซื้อรุนแรง
939.449K160.646M124.423BTWD15.8310.82TWDการผลิตของผู้ผลิต
2615WAN HAI LINES
161.448BTWD107.5TWD0.00%0.0TWD
มีแรงซื้อ
8.401M903.115M301.661BTWD2.3446.06TWDระบบขนส่ง
1326FORMOSA CHEMICAL & FIBRE CO
151.532BTWD68.7TWD−0.58%−0.4TWD
มีแรงขาย
1.383M95.039M404.167BTWD12.815.39TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1301FORMOSA PLASTIC
134.099BTWD91.0TWD0.00%0.0TWD
มีแรงขาย
3.542M322.292M579.282BTWD7.9411.46TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
2382QUANTA COMPUTER
129.989BTWD79.7TWD0.76%0.6TWD
มีแรงขาย
5.4M430.412M304.892BTWD9.238.64TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
4938PEGATRON CORPORATION
129.928BTWD62.1TWD0.16%0.1TWD
มีแรงขาย
3.425M212.677M165.419BTWD9.516.58TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
1101TAIWAN CEMENT
125.731BTWD38.70TWD−0.39%−0.15TWD
มีแรงซื้อ
12.652M489.613M261.393BTWD14.682.66TWDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
1303NAN YA PLASTIC
120.698BTWD67.2TWD−0.59%−0.4TWD
มีแรงขาย
3.908M262.604M536.124BTWD6.819.92TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1216UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP
106.887BTWD66.0TWD0.30%0.2TWD
มีแรงขาย
3.823M252.295M373.877BTWD20.073.29TWD5.419Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
3008LARGAN PRECISION CO
106.34BTWD2080TWD−0.95%−20TWD
มีแรงซื้อ
421.974K877.706M280.283BTWD13.63156.05TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
1718CHINA MANMADE FIBERS
105.393BTWD7.68TWD−0.26%−0.02TWD
ปานกลาง
490.557K3.767M10.331BTWD−0.24TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
2408NANYA TECHNOLOGY CORPORATION
94.973BTWD53.1TWD−0.19%−0.1TWD
ปานกลาง
5.914M314.048M164.416BTWD6.118.76TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6505FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION
94.089BTWD82.8TWD−0.36%−0.3TWD
มีแรงขาย
981.621K81.278M791.607BTWD16.335.09TWDแร่พลังงาน
2324COMPAL ELECTRONICS INC
92.41BTWD23.10TWD0.65%0.15TWD
มีแรงซื้อ
5.697M131.609M99.996BTWD8.322.79TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3481INNOLUX CORPORATION
86.219BTWD10.65TWD−0.47%−0.05TWD
มีแรงขาย
40.119M427.268M112.988BTWD2.404.56TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2354FOXCONN TECH CO
82.452BTWD48.60TWD−0.51%−0.25TWD
มีแรงขาย
1.573M76.451M69.098BTWD15.963.07TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2301LITE-ON TECHNOLOGY CORP
80.701BTWD66.5TWD0.00%0.0TWD
มีแรงซื้อ
4.757M316.321M151.857BTWD13.215.09TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3711ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD
78.726BTWD87.9TWD−0.34%−0.3TWD
มีแรงซื้อ
4.485M394.269M378.112BTWD5.2817.13TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
1102ASIA CEMENT CORP
77.309BTWD40.90TWD−0.12%−0.05TWD
มีแรงขายรุนแรง
2.047M83.733M145.206BTWD9.544.37TWDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
5871CHAILEASE HOLDING COMPANY LIMITED
75.473BTWD219.0TWD1.39%3.0TWD
มีแรงซื้อ
2.994M655.688M341.909BTWD13.9015.54TWDการเงิน
2609YANG MING MARINE TRANSPORT CORP
75.261BTWD91.1TWD0.66%0.6TWD
ปานกลาง
49.731M4.53B316.035BTWD1.5658.25TWDระบบขนส่ง
3034NOVATEK MICROELECTRONICS
70.262BTWD256.5TWD3.64%9.0TWD
มีแรงขาย
10.669M2.737B150.607BTWD3.5270.38TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
9904POU CHEN
64.055BTWD27.30TWD1.30%0.35TWD
ปานกลาง
3.139M85.692M79.416BTWD6.214.34TWD320.74Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
2308DELTA ELECTRONIC
62.815BTWD264.5TWD0.76%2.0TWD
มีแรงซื้อ
3.207M848.315M681.855BTWD26.0010.13TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6005CAPITAL SECURITIES
60.955BTWD11.50TWD0.00%0.00TWD
มีแรงขาย
1.351M15.541M24.965BTWD5.891.95TWDการเงิน
2412CHUNGHWA TELECOM
59.142BTWD122.5TWD0.41%0.5TWD
ปานกลาง
5.83M714.188M946.408BTWD25.804.73TWDการสื่อสาร
2379REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
58.593BTWD349.5TWD−0.71%−2.5TWD
ปานกลาง
2.201M769.363M180.528BTWD9.6137.17TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2002CHINA STEEL CORP
54.346BTWD27.95TWD−1.24%−0.35TWD
มีแรงขาย
25.084M701.102M436.236BTWD7.573.77TWDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
2327YAGEO CORP
54.34BTWD325.0TWD0.62%2.0TWD
มีแรงขาย
1.07M347.589M174.439BTWD6.9047.92TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6770POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTURI
51.77BTWD33.60TWD−1.75%−0.60TWD
มีแรงขาย
20.807M699.131M122.871BTWD5.406.86TWDบริการเชิงพาณิชย์
2912PRESIDENT CHAIN STORE CORP
49.939BTWD279.5TWD0.18%0.5TWD
ปานกลาง
586.753K163.997M290.055BTWD32.258.66TWDการค้าปลีก
3037UNIMICRON TECHNOLOGY
49.681BTWD153.0TWD1.66%2.5TWD
มีแรงขาย
19.441M2.974B217.552BTWD9.7715.55TWD29.134Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2610CHINA AIR LINES
49.662BTWD21.70TWD−0.23%−0.05TWD
มีแรงขาย
24.556M532.873M130.314BTWD9.922.28TWDระบบขนส่ง
2356INVENTEC CORP
48.756BTWD24.20TWD0.21%0.05TWD
ปานกลาง
3.738M90.448M86.638BTWD12.661.92TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6176RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP
44.332BTWD96.5TWD2.01%1.9TWD
มีแรงซื้อ
1.538M148.442M43.992BTWD7.1613.38TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
1402FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION
44.325BTWD29.45TWD−0.67%−0.20TWD
มีแรงขาย
7.169M211.134M158.69BTWD15.361.93TWDการผลิตของผู้ผลิต
4958ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD
42.674BTWD115.5TWD1.76%2.0TWD
มีแรงซื้อรุนแรง
4.884M564.093M107.253BTWD10.8311.19TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2357ASUSTEK COMPUTER INC
41.793BTWD283.5TWD0.53%1.5TWD
มีแรงขาย
1.889M535.463M209.458BTWD4.6960.84TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3673TPK HOLDING CO LTD
39.863BTWD34.25TWD−0.29%−0.10TWD
มีแรงซื้อ
363.332K12.444M13.969BTWD14.662.35TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2207HOTAI MOTOR CO
39.173BTWD601TWD−0.83%−5TWD
มีแรงซื้อ
109.616K65.879M330.985BTWD21.3628.38TWDสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
2344WINBOND ELECTRONIC CORP
37.724BTWD22.45TWD−2.81%−0.65TWD
มีแรงขาย
19.399M435.51M91.938BTWD5.014.62TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5347VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTO
37.235BTWD73.4TWD−2.00%−1.5TWD
ปานกลาง
6.633M486.856M122.76BTWD7.749.75TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
9933CTCI CORP
30.084BTWD43.45TWD−0.34%−0.15TWD
ปานกลาง
1.174M51.005M34.065BTWD12.603.49TWDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
6121SIMPLO TECHNOLOGY
29.401BTWD257.0TWD−0.39%−1.0TWD
มีแรงขาย
352.334K90.55M49.367BTWD7.3335.33TWDการผลิตของผู้ผลิต
2542HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP
27.07BTWD46.00TWD0.33%0.15TWD
มีแรงซื้อรุนแรง
4.206M193.48M70.199BTWD11.004.87TWDการเงิน
2606U-MING MARINE TRANSPORT CORP
25.547BTWD40.90TWD−0.49%−0.20TWD
มีแรงขาย
3.272M133.815M34.732BTWD6.456.38TWDระบบขนส่ง
2498HTC CORPORATION
25.504BTWD60.4TWD−2.58%−1.6TWD
ปานกลาง
66.667M4.027B51.145BTWD−3.65TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2105CHENG SHIN RUBBER INDUSTRIES
25.333BTWD34.80TWD−0.57%−0.20TWD
มีแรงขาย
2.588M90.072M113.45BTWD23.511.49TWDสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
1409SHINKONG SYNTHETIC FIBER
24.641BTWD18.15TWD0.00%0.00TWD
ปานกลาง
1.312M23.813M29.289BTWD7.242.51TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1907YFY INC
23.627BTWD23.10TWD−0.86%−0.20TWD
มีแรงขาย
978.915K22.613M38.687BTWD9.942.34TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
2633TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP
22.825BTWD28.75TWD−0.52%−0.15TWD
ปานกลาง
1.929M55.465M162.658BTWD63.060.46TWDระบบขนส่ง
1504TECO ELECTRIC & MACHINERY CO
22.684BTWD28.35TWD−0.70%−0.20TWD
มีแรงขาย
961.193K27.25M60.22BTWD14.142.02TWD14.617Kการผลิตของผู้ผลิต
2201YULON MOTOR CO
22.254BTWD41.45TWD−5.37%−2.35TWD
มีแรงขาย
21.213M879.273M43.47BTWD7.925.53TWDสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
6116HANNSTAR DISPLAY CORP
21.563BTWD10.15TWD0.50%0.05TWD
ปานกลาง
7.912M80.302M28.687BTWD14.700.70TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6669WIWYNN CORPORATION
20.326BTWD711TWD0.57%4TWD
มีแรงขาย
303.117K215.516M123.612BTWD11.7660.33TWDบริการทางด้านเทคโนโลยี
2337MACRONIX INTERNATIONAL
20.122BTWD33.50TWD1.36%0.45TWD
มีแรงซื้อ
10.771M360.838M60.954BTWD4.208.11TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2104INTERNATIONAL CSRC INVESTMENT HOLDI
20.115BTWD19.85TWD−1.00%−0.20TWD
มีแรงขาย
678.251K13.463M19.448BTWD6.123.28TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
3044TRIPOD TECHNOLOGY CORP
19.346BTWD101.0TWD0.00%0.0TWD
ปานกลาง
582.972K58.88M53.086BTWD9.0811.22TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
8046NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP
18.741BTWD246.5TWD1.02%2.5TWD
มีแรงขาย
7.26M1.79B157.664BTWD10.2323.86TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2520KINDOM DEVELOPMENT CO LTD
17.989BTWD27.15TWD0.74%0.20TWD
มีแรงขาย
1.008M27.377M14.62BTWD5.085.32TWDสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
1802TAIWAN GLASS INDUSTRIAL CORPORATION
17.839BTWD17.20TWD−0.58%−0.10TWD
มีแรงขาย
707.82K12.175M50.309BTWD4.653.73TWDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
2027TA CHEN STAINLESS PIPE CORP
17.777BTWD35.40TWD1.43%0.50TWD
ปานกลาง
4.737M167.69M67.905BTWD4.997.06TWDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
2377MICRO-STAR INTERNATIONAL CO
17.601BTWD119.0TWD1.28%1.5TWD
มีแรงซื้อ
2.036M242.325M99.271BTWD5.7220.73TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2347SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL
17.18BTWD56.5TWD1.44%0.8TWD
มีแรงซื้อ
5.469M309.02M92.905BTWD5.699.79TWDบริการการกระจายสินค้า
8299PHISON ELECTRONICS CORP
16.867BTWD292.0TWD−0.68%−2.0TWD
ปานกลาง
891.302K260.26M57.94BTWD7.3741.55TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3017ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD
16.605BTWD118.0TWD4.89%5.5TWD
มีแรงซื้อรุนแรง
13.767M1.625B39.747BTWD12.838.79TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5371CORETRONICS CORP
16.539BTWD53.6TWD−2.72%−1.5TWD
มีแรงขาย
2.917M156.354M21.543BTWD9.116.10TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2376GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO
15.797BTWD79.7TWD−1.12%−0.9TWD
มีแรงขาย
3.858M307.479M50.995BTWD3.8021.49TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3045TAIWAN MOBILE CO
15.548BTWD101.5TWD0.00%0.0TWD
มีแรงขาย
3.301M335.017M286.279BTWD25.973.92TWDการสื่อสาร
5522FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO. LTD
15.463BTWD62.9TWD−1.10%−0.7TWD
ปานกลาง
291.367K18.327M49.71BTWD7.348.68TWDการเงิน
6415SILERGY CORP
15.205BTWD576TWD4.73%26TWD
ปานกลาง
3.439M1.981B208.52BTWD34.6416.90TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3702WPG HOLDINGS LIMITED
15.108BTWD51.3TWD1.18%0.6TWD
ปานกลาง
2.964M152.043M85.128BTWD7.037.22TWDบริการการกระจายสินค้า
6414ENNOCONN CORPORATION
14.961BTWD234.5TWD1.08%2.5TWD
มีแรงซื้อรุนแรง
2.511M588.92M24.448BTWD19.9414.76TWDบริการการกระจายสินค้า
2903FAR EASTERN DEPARTMENT STORES LTD
14.795BTWD18.65TWD0.00%0.00TWD
มีแรงขาย
163.133K3.042M26.273BTWD25.290.74TWDการค้าปลีก
1314CHINA PETROCHEMICAL DEVELOPMENT COR
14.547BTWD10.10TWD0.50%0.05TWD
ปานกลาง
5.384M54.382M38.038BTWD12.730.79TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
3105WIN SEMICONDUCTORS CORP
14.264BTWD167.0TWD1.21%2.0TWD
ปานกลาง
3.21M536.149M69.74BTWD13.9912.26TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2923SINO HORIZON HOLDINGS LIMITED
14.043BTWD23.35TWD−1.48%−0.35TWD
มีแรงขาย
5.499K128.402K41.245BTWD22.461.06TWDการเงิน
2371TATUNG CO LTD
13.904BTWD33.50TWD0.45%0.15TWD
มีแรงขาย
2.629M88.065M77.874BTWD17.321.93TWDสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
3189KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY CORP
13.741BTWD129.0TWD1.98%2.5TWD
มีแรงขาย
8.497M1.096B57.032BTWD9.0214.14TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2108NANTEX INDUSTRY
13.662BTWD40.90TWD0.37%0.15TWD
มีแรงขาย
796.728K32.586M20.066BTWD3.8410.64TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
2395ADVANTECH CO LTD
12.789BTWD346.5TWD−2.26%−8.0TWD
ปานกลาง
817.328K283.204M275.083BTWD29.0512.37TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
9945RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
12.742BTWD58.0TWD0.52%0.3TWD
มีแรงขาย
6.537M379.128M121.149BTWD8.436.84TWD2.478Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
2915RUENTEX INDUSTRIES
12.573BTWD64.5TWD−0.77%−0.5TWD
มีแรงขาย
12.766M823.397M45.352BTWD3.4618.77TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
6278TAIWAN SURFACE MOUNTING TECHNOLOGY
12.248BTWD88.7TWD1.26%1.1TWD
มีแรงซื้อ
2.253M199.815M25.614BTWD5.6915.51TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2388VIA TECHNOLOGIES
12.213BTWD75.0TWD2.74%2.0TWD
มีแรงซื้อ
5.822M436.663M36.168BTWD14.905.03TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2404UNITED INTEGRATION SERVICES CO LTD
12.077BTWD151.0TWD0.00%0.0TWD
ปานกลาง
205.886K31.089M28.779BTWD11.3713.41TWDการผลิตของผู้ผลิต
2392CHENG UEI PRECISION INDUSTRY CO LTD
12.033BTWD32.10TWD0.00%0.00TWD
มีแรงขาย
710.529K22.808M15.563BTWD17.181.88TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
4123CENTER LABORATORIES INC
12.018BTWD57.9TWD0.52%0.3TWD
มีแรงขาย
617.811K35.771M29.894BTWD30.432.10TWDเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
2855PRESIDENT SECURITIES
11.545BTWD16.20TWD1.89%0.30TWD
ปานกลาง
2.061M33.39M23.148BTWD9.301.71TWD1.716Kการเงิน
4919NUVOTON TECHNOLOGY CORPORATION
11.53BTWD114.0TWD0.00%0.0TWD
มีแรงขาย
12.063M1.375B47.853BTWD11.1810.30TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2393EVERLIGHT ELECTRONICS CO
11.498BTWD37.05TWD0.14%0.05TWD
มีแรงขาย
779.669K28.887M16.406BTWD8.504.39TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3592RAYDIUM SEMI-CONDUCTOR CORPORATION
11.285BTWD257.0TWD0.59%1.5TWD
มีแรงขาย
412.226K105.942M19.054BTWD3.5275.00TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2451TRANSCEND INFORMATION INC
11.242BTWD65.3TWD0.93%0.6TWD
มีแรงซื้อ
419.436K27.389M27.76BTWD9.037.17TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
1312GRAND PACIFIC PETROCHEMICAL
11.239BTWD19.40TWD0.00%0.00TWD
มีแรงขาย
1.532M29.716M17.588BTWD3.904.99TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1103CHIA HSIN CEMENT CORPORATION
11.011BTWD17.65TWD0.57%0.10TWD
มีแรงขาย
178.682K3.154M11.337BTWD16.111.09TWDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
5478SOFT-WORLD INTL CORP
10.985BTWD73.6TWD0.00%0.0TWD
มีแรงขาย
42.234K3.108M8.931BTWD10.806.85TWDบริการทางด้านเทคโนโลยี