ตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน

หุ้นสามัญหุ้นไต้หวัน

สามารถแลกเปลี่ยนได้ กล่าวคือ ขายได้ เครื่องมือทางการเงินที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของในเศษส่วนของบริษัทหากคุณเป็นเจ้าของหน่วยที่เรียกว่าหุ้น แสดงว่าคุณเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของบริษัท สิ่งนี้ให้สิทธิ์คุณในส่วนหนึ่งของผลกำไรของบริษัทนั้น เมื่อมันถูกแจกจ่ายให้กับนักลงทุนเป็นเงินปันผล และหากองค์กรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น มูลค่าหุ้นของคุณก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย (เช่นเดียวกันหากบริษัทมีมูลค่าลดลง) ดังนั้น ไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไป นี่คือ หุ้นไต้หวัน ที่คุณสามารถลงทุนได้

ทิกเกอร์
ราคา
ผันผวน % 1วัน
ผันผวน 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณ 1วัน
Volume * Price 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
1101TAIWAN CEMENT
33.65TWD−1.17%−0.40TWD
มีแรงซื้อ
23.339M785.364M243.359BTWD28.741.19TWDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
1102ASIA CEMENT CORP
40.85TWD0.12%0.05TWD
มีแรงซื้อ
5.952M243.129M144.674BTWD8.934.57TWDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
1103CHIA HSIN CEMENT CORPORATION
18.05TWD1.12%0.20TWD
มีแรงซื้อ
297.162K5.364M11.531BTWD−0.24TWDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
1104UNIVERSAL CEMENT CORPORATION
22.25TWD−0.45%−0.10TWD
มีแรงซื้อ
465.549K10.358M14.608BTWD8.142.75TWDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
1108LUCKY CEMENT CO.
10.95TWD−0.45%−0.05TWD
มีแรงซื้อ
229.284K2.511M4.452BTWD11.220.98TWD452แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
1109HSING TA CEMENT CO LTD
16.50TWD3.45%0.55TWD
มีแรงซื้อ
571.17K9.424M5.441BTWD9.211.74TWDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
1110SOUTH EAST CEMENT CO LTD.
17.90TWD−0.83%−0.15TWD
มีแรงขาย
58.001K1.038M10.286BTWD171.090.11TWDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
1201WEI CHUAN FOOD CORP
19.15TWD−0.52%−0.10TWD
มีแรงซื้อ
276.934K5.303M9.742BTWD21.770.88TWDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1203VE WONG CORPORATION
34.40TWD0.58%0.20TWD
มีแรงซื้อ
11.14K383.216K8.13BTWD13.022.63TWD1.898Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1210GREAT WALL ENTERPRISE
44.75TWD0.00%0.00TWD
มีแรงซื้อ
700.813K31.361M37.95BTWD19.172.34TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1213OCEANIC BEVERAGES CO INC
7.15TWD1.27%0.09TWD
มีแรงซื้อ
25.001K178.757K399.756MTWD−1.38TWDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1215CHAROEN POKPHAND ENTERPRISES CO LTD
79.2TWD−0.38%−0.3TWD
มีแรงซื้อ
264.62K20.958M23.436BTWD15.805.04TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1216UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP
65.0TWD−1.37%−0.9TWD
มีแรงขาย
15.185M986.993M374.445BTWD20.903.17TWD5.419Kการค้าปลีก
1217AGV PRODUCTS
10.40TWD−0.48%−0.05TWD
มีแรงซื้อ
724.223K7.532M5.168BTWD23.470.45TWDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1218TAISUN ENTERPRISE CO. LTD.
46.15TWD2.21%1.00TWD
มีแรงซื้อ
4.653M214.736M21.957BTWD38.051.19TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1219FWUSOW INDUSTRY CO LTD
19.35TWD−0.77%−0.15TWD
ปานกลาง
698.126K13.509M6.272BTWD16.821.16TWD867สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1220TAI ROUN PRODUCTS CO
15.15TWD0.33%0.05TWD
มีแรงซื้อ
136.174K2.063M2.674BTWD42.570.36TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1225FORMOSA OILSEED PROCESSING
57.0TWD−1.04%−0.6TWD
มีแรงซื้อ
23.527K1.341M12.597BTWD27.192.12TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1227STANDARD FOODS CORPORATION
40.65TWD−0.37%−0.15TWD
มีแรงซื้อ
304.39K12.373M37.064BTWD25.381.61TWDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1229LIEN HWA INDUSTRIAL HOLDINGS CORPOR
51.0TWD−0.58%−0.3TWD
มีแรงซื้อ
977.631K49.859M75.639BTWD20.312.53TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1231LIAN HWA FOODS CORP
73.8TWD−1.07%−0.8TWD
มีแรงซื้อ
109.663K8.093M16.728BTWD19.453.84TWDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1232TTET UNION CORP
151.0TWD−1.95%−3.0TWD
ปานกลาง
53.297K8.048M24.636BTWD18.588.30TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1233TEN REN TEA CO
32.85TWD0.46%0.15TWD
มีแรงซื้อ
40.001K1.314M2.961BTWD59.410.55TWDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1234HEY SONG
33.00TWD0.15%0.05TWD
มีแรงซื้อ
272.809K9.003M13.242BTWD2.38TWDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1235SHIN TAI INDUSTRY CO
69.5TWD−1.00%−0.7TWD
มีแรงซื้อ
11.341K788.2K9.141BTWD51.921.35TWDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1236HUNYA FOODS CO
21.70TWD0.00%0.00TWD
มีแรงซื้อ
58.602K1.272M2.351BTWD5.903.68TWDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1240MORN SUN FEED MILL CORP43.05TWD0.82%0.35TWD
มีแรงซื้อ
43.14K1.857M1.648BTWD46.810.92TWD112อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1256SUNJUICE HOLDINGS CO LIMITED
258.0TWD−3.01%−8.0TWD
มีแรงซื้อ
19.872K5.127M9.002BTWD23.2511.45TWDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1258KEE SONG BIO-TECHNOLOGY HOLDINGS LI19.35TWD−0.26%−0.05TWD
มีแรงขาย
45K870.75K714.304MTWD11.771.65TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1259AN-SHIN FOOD SERVICES CO LTD72.5TWD−0.41%−0.3TWD
มีแรงขาย
5.261K381.423K2.358BTWD14.285.10TWDบริการผู้บริโภค
1260FLAVOR25.75TWD2.18%0.55TWD
มีแรงซื้อรุนแรง
7.177K184.808K2.573BTWD8.383.02TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1264TEHMAG FOODS CORPORATION251.5TWD0.00%0.0TWD
มีแรงซื้อ
4.439K1.116M9.318BTWD14.2517.67TWDบริการการกระจายสินค้า
1268HI-LAI FOODS CO LTD129.0TWD−2.27%−3.0TWD
มีแรงซื้อ
231.251K29.831M5.572BTWD29.984.40TWDบริการผู้บริโภค
1269KANPAI110.5TWD0.45%0.5TWD
มีแรงซื้อ
4K442K2.133BTWD−2.87TWDบริการผู้บริโภค
1271SUNWAY48.85TWD−0.10%−0.05TWD
ปานกลาง
5.002K244.348K1.64BTWD8.985.55TWD62เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
1293LYTONE27.0TWD3.65%1.0TWD
ปานกลาง
8.57K231.39K424.084MTWD25.431.03TWDบริการทางด้านเทคโนโลยี
1294HTB50.8TWD1.91%1.0TWD
มีแรงซื้อ
244.05K12.398Mเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
1301FORMOSA PLASTIC
89.1TWD−1.76%−1.6TWD
ปานกลาง
7.153M637.351M577.373BTWD9.569.49TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1303NAN YA PLASTIC
77.1TWD−0.64%−0.5TWD
มีแรงซื้อ
6.535M503.844M615.432BTWD12.256.33TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1304USI CORPORATION
21.90TWD−1.57%−0.35TWD
ปานกลาง
2.27M49.722M23.859BTWD9.012.48TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1305CHINA GENERAL PLASTICS CORP
22.30TWD0.90%0.20TWD
มีแรงซื้อ
1.567M34.943M12.841BTWD45.820.49TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1307SAN FANG CHEMICAL
21.55TWD−1.37%−0.30TWD
มีแรงซื้อ
92.66K1.997M8.692BTWD18.421.19TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1308ASIA POLYMER
28.70TWD−1.54%−0.45TWD
มีแรงซื้อ
2.205M63.284M17.308BTWD8.313.52TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1309TAITA CHEMICAL
22.25TWD0.00%0.00TWD
มีแรงซื้อ
2.226M49.523M8.846BTWD9.802.28TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1310TAIWAN STYRENE MONOMER
14.10TWD−1.40%−0.20TWD
มีแรงซื้อ
546.821K7.71M7.549BTWD−0.88TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1312GRAND PACIFIC PETROCHEMICAL
20.30TWD−1.93%−0.40TWD
ปานกลาง
11.502M233.486M18.767BTWD30.670.68TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1313UPC TECHNOLOGY CO
13.90TWD−0.71%−0.10TWD
มีแรงซื้อ
1.208M16.786M18.407BTWD−1.29TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1314CHINA PETROCHEMICAL DEVELOPMENT COR
10.25TWD0.99%0.10TWD
มีแรงซื้อ
7.927M81.248M38.416BTWD35.660.29TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1315TAHHSIN INDUSTRIAL CORP
70.8TWD0.57%0.4TWD
มีแรงซื้อ
13.054K924.223K6.797BTWD9.587.38TWDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1316SUN YAD CONSTRUCTION CO LTD
13.30TWD1.14%0.15TWD
มีแรงซื้อ
798.51K10.62M2.674BTWD22.790.65TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1319TONG YANG INDUSTRY
48.75TWD−1.12%−0.55TWD
มีแรงซื้อ
9.057M441.544M29.16BTWD14.643.37TWD4.544Kการผลิตของผู้ผลิต
1321OCEAN PLASTICS
34.00TWD−0.15%−0.05TWD
มีแรงซื้อ
86.017K2.925M7.514BTWD127.050.27TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1323YONYU PLASTICS
32.95TWD−0.15%−0.05TWD
ปานกลาง
22.456K739.925K2.999BTWD15.222.17TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1324GLOBE INDUSTRIES CORPORATION
10.50TWD−0.94%−0.10TWD
ปานกลาง
14.051K147.536K796.292MTWD301.990.04TWD348อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1325UNIVERSAL INC
24.30TWD0.41%0.10TWD
มีแรงซื้อ
240.124K5.835M2.064BTWD56.030.43TWDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1326FORMOSA CHEMICAL & FIBRE CO
74.5TWD−1.19%−0.9TWD
มีแรงซื้อ
1.833M136.58M441.016BTWD23.933.15TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1336TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY CO LTD28.50TWD−2.56%−0.75TWD
มีแรงซื้อ
1.194M34.022M2.255BTWD12.472.35TWD32การผลิตของผู้ผลิต
1337ASIA PLASTIC RECYCLING HOLDING LTD
7.21TWD1.55%0.11TWD
มีแรงซื้อ
1.456M10.498M1.91BTWD−1.73TWDการผลิตของผู้ผลิต
1338HIROCA HOLDINGS LTD
46.10TWD0.44%0.20TWD
ปานกลาง
266.195K12.272M3.848BTWD15.483.32TWDการผลิตของผู้ผลิต
1339Y.C.C. PARTS MFG CO LTD
43.10TWD0.70%0.30TWD
มีแรงซื้อรุนแรง
272.93K11.763M3.172BTWD6.606.50TWDการผลิตของผู้ผลิต
1340VICTORY NEW MATLS LTD CO
10.05TWD−0.50%−0.05TWD
มีแรงซื้อ
40.435K406.372K1.545BTWD−3.34TWDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1341FULIN PLASTIC INDUSTRY(CAYMAN) HOLD
68.2TWD−4.75%−3.4TWD
มีแรงขาย
41.393K2.823M3.625BTWD12.956.03TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1342CATHAY CONSOLIDATED INC
104.0TWD9.82%9.3TWD
มีแรงซื้อรุนแรง
5.714M594.234M6.529BTWD14.866.50TWD337อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1343SUN RISE21.0TWD−0.71%−0.2TWD
มีแรงซื้อ
27.9K585.9K647.679MTWD368.470.06TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
1402FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION
32.30TWD−1.07%−0.35TWD
มีแรงซื้อ
7.147M230.855M174.746BTWD17.681.85TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1409SHINKONG SYNTHETIC FIBER
17.75TWD−0.84%−0.15TWD
มีแรงซื้อ
2.193M38.918M28.886BTWD7.852.28TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1410NAN-YANG DYEING & FINISHING
44.35TWD−1.88%−0.85TWD
มีแรงซื้อ
348.56K15.459M2.848BTWD47.730.95TWD170เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
1413HUNG CHOU FIBER IND. CO. LTD
9.88TWD−0.20%−0.02TWD
ปานกลาง
57.58K568.89K1.308BTWD8.701.14TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1414TUNG HOTEXTILE CO. LTD.
17.90TWD0.28%0.05TWD
มีแรงซื้อรุนแรง
121.022K2.166M3.927BTWD27.040.66TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1416KWONG FONG INDUSTRIES
10.60TWD0.00%0.00TWD
มีแรงซื้อ
82.846K878.168K1.965BTWD20.730.51TWDบริการทางด้านเทคโนโลยี
1417CARNIVAL (TW)
14.65TWD−3.93%−0.60TWD
มีแรงซื้อ
8.593M125.886M2.897BTWD−0.00TWDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1418TONGHWA CORPORATION
14.00TWD−0.71%−0.10TWD
มีแรงขาย
15.017K210.238K765.648MTWD−0.42TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1419SHINKONG TEXTILE CO. LTD.
39.25TWD0.00%0.00TWD
มีแรงซื้อ
45.118K1.771M11.745BTWD5.826.76TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1423REWARD WOOL
20.35TWD1.24%0.25TWD
มีแรงซื้อ
96.25K1.959M2.782BTWD36.800.55TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1432TRK CORPORATION
12.25TWD−1.21%−0.15TWD
มีแรงซื้อ
310.21K3.8M1.094BTWD−0.53TWDการเงิน
1434FORMOSA TAFFETA CO
26.50TWD−0.75%−0.20TWD
ปานกลาง
847.499K22.459M44.922BTWD12.712.10TWD7.376Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1436HUA YU LIEN DEVELOPMENT CO LTD
56.4TWD−0.53%−0.3TWD
ปานกลาง
45.487K2.565M5.46BTWD15.285.27TWDสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
1437GTM HOLDINGS CORPORATION
25.90TWD2.37%0.60TWD
มีแรงซื้อรุนแรง
547.463K14.179M5.145BTWD12.472.03TWDการเงิน
1438SANDI PROPERTIES CO LTD
29.55TWD1.37%0.40TWD
มีแรงซื้อ
41K1.212M2.076BTWD5.125.71TWD16การเงิน
1439ASCENT DEVELOPMENT CO LTD
21.90TWD0.23%0.05TWD
มีแรงซื้อ
32.005K700.91K2.01BTWD12.211.79TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1440TAINAN SPINNING
17.75TWD0.00%0.00TWD
มีแรงซื้อ
1.324M23.502M29.408BTWD16.201.10TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1441TAH TONG TEXTILE
7.97TWD0.13%0.01TWD
มีแรงขาย
77.968K621.405K906.644MTWD−1.71TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1442ADVANCETEK ENTERPRICE
36.70TWD−1.21%−0.45TWD
มีแรงซื้อ
1.08M39.647M13.605BTWD87.660.42TWD42การเงิน
1443LILY TEXTILE CO LTD
21.40TWD0.47%0.10TWD
มีแรงซื้อ
18.128K387.939K2.873BTWD7.442.86TWDระบบขนส่ง
1444LEALEA ENTERPRISE
10.65TWD−0.47%−0.05TWD
มีแรงซื้อ
1.808M19.253M10.128BTWD8.231.30TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1445UNIVERSAL TEXTILE CO
16.20TWD0.62%0.10TWD
มีแรงซื้อรุนแรง
33.001K534.616K2.104BTWD−0.05TWDสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1446HONG HO PRECISION TEXTILE CO
30.80TWD−0.65%−0.20TWD
มีแรงขาย
61.103K1.882M4.269BTWD−0.12TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1447LI PENG ENTERPRISE
8.08TWD−0.86%−0.07TWD
ปานกลาง
1.139M9.205M6.871BTWD29.080.28TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1451NIEN HSING TEXTILE
21.80TWD0.69%0.15TWD
ปานกลาง
408.582K8.907M4.481BTWD7.942.74TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1452HONG YI FIBER IND
18.15TWD−0.27%−0.05TWD
มีแรงซื้อ
57.312K1.04M2.414BTWD12.271.49TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1453TA JIANG DEVELOPMENT CORP
17.80TWD−0.84%−0.15TWD
มีแรงซื้อ
589.441K10.492M1.86BTWD20.130.89TWD19การเงิน
1454TAIWAN TAFFETA FABRIC
13.30TWD−0.37%−0.05TWD
มีแรงซื้อ
108.007K1.436M1.63BTWD38.000.35TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1455ZIG SHENG INDUSTRIAL CO
10.95TWD0.00%0.00TWD
มีแรงซื้อ
582.274K6.376M5.822BTWD−0.19TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1456I-HWA INDUSTRIAL
16.30TWD−0.61%−0.10TWD
มีแรงขาย
29.075K473.922K1.537BTWD81.470.20TWDการเงิน
1457YI JINN INDUSTRIAL CO
19.25TWD1.85%0.35TWD
มีแรงซื้อรุนแรง
1.054M20.292M4.218BTWD4.264.44TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1459LAN FA TEXTILE
8.59TWD−0.69%−0.06TWD
ปานกลาง
33.5K287.765K2.746BTWD−1.29TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1460EVEREST TEXTILE
7.26TWD0.69%0.05TWD
ปานกลาง
656.076K4.763M4.863BTWD−0.27TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1463CHYANG SHENG DYEING & FINISHING CO
14.35TWD0.00%0.00TWD
มีแรงซื้อ
159.109K2.283M2.359BTWD37.900.38TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1464DE LICACY INDUSTRIAL CO
14.40TWD0.00%0.00TWD
มีแรงซื้อ
123.886K1.784M5.538BTWD13.191.09TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1465WISHER INDUSTRIAL CO
14.00TWD−0.36%−0.05TWD
มีแรงซื้อ
14.448K202.272K1.456BTWD14.260.99TWD166อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ