หุ้นสามัญหุ้นไต้หวัน

สามารถแลกเปลี่ยนได้ กล่าวคือ ขายได้ เครื่องมือทางการเงินที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของในเศษส่วนของบริษัทหากคุณเป็นเจ้าของหน่วยที่เรียกว่าหุ้น แสดงว่าคุณเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของบริษัท สิ่งนี้ให้สิทธิ์คุณในส่วนหนึ่งของผลกำไรของบริษัทนั้น เมื่อมันถูกแจกจ่ายให้กับนักลงทุนเป็นเงินปันผล และหากองค์กรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น มูลค่าหุ้นของคุณก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย (เช่นเดียวกันหากบริษัทมีมูลค่าลดลง) ดังนั้น ไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไป นี่คือ หุ้นไต้หวัน ที่คุณสามารถลงทุนได้

สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
1101TAIWAN CEMENT
34.40 TWD−0.58%7.663M0.23267.877B TWD29.821.15 TWD−2.63%1.44%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
1102ASIA CEMENT CORP
41.85 TWD+0.12%3.338M0.66148.246B TWD13.713.05 TWD−33.16%5.50%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
1103CHIA HSIN CEMENT CORPORATION
19.20 TWD−0.00%468.122K1.5812.7B TWD74.390.26 TWD1.53%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
1104UNIVERSAL CEMENT CORPORATION
29.20 TWD+0.52%1.762M2.1919.557B TWD8.753.34 TWD+25.21%5.01%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
1108LUCKY CEMENT CO.
15.30 TWD+1.32%283.449K0.696.112B TWD8.351.83 TWD+86.87%5.30%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
1109HSING TA CEMENT CO LTD
18.05 TWD−0.55%198.912K1.356.192B TWD10.641.70 TWD−2.00%4.41%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
1110SOUTH EAST CEMENT CO LTD.
18.80 TWD−1.05%148.636K1.6610.828B TWD40.410.47 TWD+340.95%0.53%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
1201WEI CHUAN FOOD CORP
19.10 TWD−1.29%356.341K1.179.792B TWD69.180.28 TWD−68.77%1.23%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1203VE WONG CORPORATION
51.2 TWD−0.19%16.624K0.4712.194B TWD29.731.72 TWD−34.44%2.14%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1210GREAT WALL ENTERPRISE
57.0 TWD−0.35%979.9K0.5348.508B TWD12.994.39 TWD+88.01%2.62%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
1213OCEANIC BEVERAGES CO INC
6.55 TWD−0.15%2K0.10370.878M TWD−1.97 TWD−42.49%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1215CHAROEN POKPHAND ENTERPRISES CO LTD
94.6 TWD−0.21%141.061K0.3427.946B TWD13.726.89 TWD+36.99%3.69%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
1216UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP
74.1 TWD+0.00%6.512M0.37421.037B TWD21.863.39 TWD+7.48%4.25%การค้าปลีก
ปานกลาง
1217AGV PRODUCTS
11.75 TWD0.00%697.522K0.695.811B TWD35.820.33 TWD−26.33%3.40%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1218TAISUN ENTERPRISE CO. LTD.
21.75 TWD+1.16%622.803K0.7510.456B TWD2.0710.51 TWD+785.41%2.65%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1219FWUSOW INDUSTRY CO LTD
19.45 TWD−0.51%194.559K0.846.477B TWD25.800.75 TWD−33.01%2.48%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1220TAI ROUN PRODUCTS CO
14.05 TWD−0.35%101.268K0.902.497B TWD31.670.44 TWD+24.04%1.42%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1225FORMOSA OILSEED PROCESSING
54.4 TWD−0.00%6.298K0.2112.492B TWD47.621.14 TWD−43.37%2.63%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1227STANDARD FOODS CORPORATION
39.10 TWD−0.89%407.081K0.8835.837B TWD30.061.30 TWD−19.07%3.27%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1229LIEN HWA INDUSTRIAL HOLDINGS CORPOR
67.2 TWD−0.88%1.757M1.54106.992B TWD27.102.48 TWD+5.04%1.79%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1231LIAN HWA FOODS CORP
88.6 TWD−0.45%195.944K1.5921.952B TWD29.103.04 TWD−12.67%1.63%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1232TTET UNION CORP
143.0 TWD0.00%31.797K0.8222.876B TWD20.417.01 TWD−15.46%4.20%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1233TEN REN TEA CO
34.85 TWD−0.43%6.56K0.853.169B TWD30.251.15 TWD+109.34%2.43%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1234HEY SONG
39.45 TWD−0.38%119.751K0.8915.914B TWD16.432.40 TWD+1.23%4.55%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1235SHIN TAI INDUSTRY CO
87.5 TWD−2.23%16.38K3.1713.09B TWD54.691.60 TWD+32.55%1.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1236HUNYA FOODS CO
23.70 TWD−0.84%12.037K0.582.072B TWD59.010.40 TWD−91.27%10.46%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1240MORN SUN FEED MILL CORP
47.05 TWD−0.74%16.932K0.791.866B TWD16.822.80 TWD+212.72%2.07%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1256SUNJUICE HOLDINGS CO LIMITED
247.0 TWD−2.37%15.711K2.928.562B TWD2.57%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1259AN-SHIN FOOD SERVICES CO LTD
76.5 TWD+0.39%21.682K1.512.468B TWD14.005.46 TWD+7.15%3.41%บริการผู้บริโภค
1260FLAVOR FULL FOODS INC
27.70 TWD−0.18%27K1.902.833B TWD17.501.58 TWD−17.77%5.41%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1264TEHMAG FOODS CORPORATION
290.0 TWD−0.34%11.66K1.2910.782B TWD16.0518.07 TWD+2.40%4.12%บริการการกระจายสินค้า
1268HI-LAI FOODS CO LTD
152.0 TWD+0.66%119.33K1.586.299B TWD17.138.87 TWD+101.53%1.99%บริการผู้บริโภค
ปานกลาง
1269KANPAI CO LTD
135.0 TWD0.00%3.231K2.212.858B TWD63.802.12 TWD−72.17%1.49%บริการผู้บริโภค
1271SUNWAY BIOTECH CO LTD
97.0 TWD+6.24%693.832K3.213.101B TWD35.262.75 TWD−26.31%3.51%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
1293LYTONE ENTERPRISE INC
29.70 TWD−0.17%6K1.25533.079M TWD17.421.70 TWD−67.86%2.24%บริการทางด้านเทคโนโลยี
1294HANTECH BIO-TECHNO
105.5 TWD+6.35%143.677K7.18เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
1301FORMOSA PLASTIC
79.9 TWD−0.13%2.307M0.47509.259B TWD178.750.45 TWD−95.29%5.25%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
1303NAN YA PLASTIC
67.3 TWD−0.44%2.971M0.43536.124B TWD96.920.69 TWD−89.04%4.44%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
1304USI CORPORATION
19.45 TWD−0.51%472.99K0.4620.963B TWD31.970.61 TWD−75.36%3.58%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
1305CHINA GENERAL PLASTICS CORP
22.70 TWD−1.52%752.94K0.5813.393B TWD40.210.56 TWD+17.04%1.30%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
1307SAN FANG CHEMICAL
26.80 TWD−1.11%272.33K0.7110.781B TWD15.751.70 TWD+43.45%2.95%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1308ASIA POLYMER
23.75 TWD−0.84%590.898K0.8014.22B TWD24.760.96 TWD−72.66%5.01%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
1309TAITA CHEMICAL
16.70 TWD−1.18%439.958K1.096.719B TWD−0.51 TWD−122.46%2.96%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
1310TAIWAN STYRENE MONOMER
15.95 TWD−1.24%539.667K0.688.525B TWD−0.84 TWD+4.38%1.24%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
1312GRAND PACIFIC PETROCHEMICAL
15.20 TWD−3.18%6.965M2.4316.692B TWD−1.43 TWD−315.88%3.12%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
1313UPC TECHNOLOGY CO
15.55 TWD−0.96%1.221M0.7720.78B TWD−0.39 TWD+70.30%1.27%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1314CHINA PETROCHEMICAL DEVELOPMENT COR
9.66 TWD−0.21%6.76M1.0736.637B TWD−0.79 TWD−378.36%4.13%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1315TAHHSIN INDUSTRIAL CORP
71.5 TWD−0.28%5.005K0.416.922B TWD16.714.28 TWD−41.81%8.37%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1316SUN YAD CONSTRUCTION CO LTD
12.80 TWD+1.99%2.657M0.723.088B TWD−0.58 TWD−203.71%4.38%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1319TONG YANG INDUSTRY
85.4 TWD+1.30%7.257M0.6249.862B TWD19.694.34 TWD+28.82%2.97%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
1321OCEAN PLASTICS
38.60 TWD+0.65%499.24K0.678.463B TWD105.010.37 TWD+37.16%1.83%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1323YONYU PLASTICS
31.15 TWD0.00%25.344K0.542.831B TWD22.871.36 TWD−37.17%3.53%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1324GLOBE INDUSTRIES CORPORATION
20.55 TWD−0.24%4.603M1.711.548B TWD35.860.57 TWD+1532.76%0.97%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1325UNIVERSAL INC
34.50 TWD−9.09%2.649M0.393.236B TWD87.650.39 TWD−8.87%1.32%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1326FORMOSA CHEMICAL & FIBRE CO
63.4 TWD+0.16%1.825M0.46370.243B TWD400.760.16 TWD−94.98%1.50%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
1336TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY CO LTD
21.70 TWD−0.23%87.004K1.081.714B TWD17.701.23 TWD−47.72%1.89%การผลิตของผู้ผลิต
1337ASIA PLASTIC RECYCLING HOLDING LTD
7.19 TWD−0.28%145.89K0.631.939B TWD−1.56 TWD+9.72%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
1338HIROCA HOLDINGS LTD
42.85 TWD+1.06%284.54K0.563.555B TWD−1.96 TWD−166.12%4.72%การผลิตของผู้ผลิต
1339Y.C.C. PARTS MFG CO LTD
72.3 TWD+0.28%774.941K0.555.343B TWD16.674.34 TWD−33.10%4.16%การผลิตของผู้ผลิต
1340VICTORY NEW MATLS LTD CO
11.45 TWD−1.29%101.314K0.951.774B TWD−2.61 TWD+21.95%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1341FULIN PLASTIC INDUSTRY(CAYMAN) HOLD
62.8 TWD−0.63%5.189K0.573.265B TWD13.044.82 TWD−12.88%9.68%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1342CATHAY CONSOLIDATED INC
117.0 TWD+1.30%330.943K0.748.239B TWD15.327.64 TWD+19.85%4.65%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
1343SUN RISE E&T CORPORATION
35.35 TWD−0.14%24.017K0.401.15B TWD32.731.08 TWD+282.03%0.51%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
1402FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION
30.90 TWD−0.16%4.74M0.34165.647B TWD26.941.15 TWD−37.90%4.36%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
1409SHINKONG SYNTHETIC FIBER
15.40 TWD0.00%1.24M0.8224.851B TWD36.070.43 TWD−81.27%6.49%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1410NAN-YANG DYEING & FINISHING
37.70 TWD+0.53%226.304K4.482.363B TWD63.270.60 TWD−37.07%2.13%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
1413HUNG CHOU FIBER IND. CO. LTD
8.24 TWD−0.12%29.061K0.391.09B TWD−0.88 TWD−176.92%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1414TUNG HOTEXTILE CO. LTD.
17.65 TWD+0.28%128.891K1.693.872B TWD255.800.07 TWD−89.55%1.82%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1416KWONG FONG INDUSTRIES
11.45 TWD+0.44%466.36K1.352.113B TWD19.310.59 TWD+16.00%4.39%บริการทางด้านเทคโนโลยี
1417CARNIVAL (TW)
12.00 TWD0.00%150.532K0.872.279B TWD39.310.31 TWD3.08%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1418TONGHWA CORPORATION
21.00 TWD−1.41%23.766K0.231.157B TWD39.450.53 TWD0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1419SHINKONG TEXTILE CO. LTD.
46.35 TWD+1.09%103.2K1.8113.72B TWD21.452.16 TWD−67.99%3.27%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1423REWARD WOOL
31.05 TWD−0.32%28.147K0.333.104B TWD29.981.04 TWD+36.51%0.89%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1432TRK CORPORATION
17.25 TWD−1.99%502.945K0.851.553B TWD24.110.72 TWD0.00%การเงิน
1434FORMOSA TAFFETA CO
25.35 TWD−0.78%767.175K0.6442.987B TWD51.730.49 TWD−76.68%5.87%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
1435CHUNG FU TEX-INTERNATIONAL CORPORA
38.55 TWD−1.53%4.097K0.445.472B TWD−2.31 TWD−373.46%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1436HUA YU LIEN DEVELOPMENT CO LTD
77.9 TWD+0.26%71.665K1.117.613B TWD194.310.40 TWD−89.19%6.61%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
1437GTM HOLDINGS CORPORATION
29.85 TWD−0.17%92.118K0.376.081B TWD10.652.80 TWD+38.24%2.68%การเงิน
1438SANDI PROPERTIES CO LTD
30.45 TWD−0.33%65.339K1.082.786B TWD−0.47 TWD−108.22%3.27%การเงิน
1439ASCENT DEVELOPMENT CO LTD
23.15 TWD+0.22%17K1.392.125B TWD18.891.23 TWD−31.52%1.30%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1440TAINAN SPINNING
15.90 TWD−1.24%1.599M0.5326.675B TWD−0.56 TWD−151.55%2.17%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
1441TAH TONG TEXTILE
14.60 TWD+8.55%49.43K1.74851.321M TWD−5.62 TWD−83.10%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1442ADVANCETEK ENTERPRICE
38.05 TWD+0.00%889.255K0.7813.934B TWD18.702.04 TWD+380.25%4.20%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
1443LILY TEXTILE CO LTD
28.50 TWD−0.87%63.716K2.643.878B TWD20.981.36 TWD−52.54%0.00%ระบบขนส่ง
1444LEALEA ENTERPRISE
10.55 TWD0.00%1.205M0.8910.39B TWD−0.29 TWD−122.95%2.73%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
1445UNIVERSAL TEXTILE CO
21.00 TWD−1.41%116.741K0.272.783B TWD49.120.43 TWD0.47%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
1446HONG HO PRECISION TEXTILE CO
38.10 TWD−0.26%349.02K4.845.261B TWD−0.36 TWD−194.67%0.52%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1447LI PENG ENTERPRISE
8.03 TWD+0.12%1.048M0.786.726B TWD−0.53 TWD−288.80%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1449CHIA HER INDUSTRIAL CO
21.85 TWD−4.59%2.108M0.361.906B TWD43.900.50 TWD−69.72%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1451NIEN HSING TEXTILE
19.00 TWD−0.26%124.004K0.653.932B TWD−1.44 TWD−152.72%10.50%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1452HONG YI FIBER IND
17.10 TWD0.00%166.779K1.172.268B TWD122.840.14 TWD−90.61%4.68%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1453TA JIANG DEVELOPMENT CORP
15.40 TWD+2.33%465.709K0.571.606B TWD484.280.03 TWD−96.33%0.00%การเงิน
1454TAIWAN TAFFETA FABRIC
17.00 TWD+0.29%7.053K0.182.07B TWD215.740.08 TWD−77.57%1.47%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1455ZIG SHENG INDUSTRIAL CO
11.40 TWD−0.44%745.192K0.586.088B TWD−0.71 TWD−278.22%0.87%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1456I-HWA INDUSTRIAL
16.45 TWD+0.61%95.007K0.851.532B TWD19.510.84 TWD+318.93%9.17%การเงิน
1457YI JINN INDUSTRIAL CO
18.95 TWD−0.26%212.492K0.214.24B TWD87.330.22 TWD−95.11%5.26%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1459LAN FA TEXTILE
10.00 TWD+0.10%52.761K0.593.172B TWD31.060.32 TWD2.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1460EVEREST TEXTILE
7.54 TWD−0.40%457.132K0.965.106B TWD−0.26 TWD+39.73%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1463CHYANG SHENG DYEING & FINISHING CO
17.60 TWD+1.44%126.612K0.482.852B TWD22.150.79 TWD+109.88%2.31%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1464DE LICACY INDUSTRIAL CO
13.25 TWD+0.38%83.568K0.485.381B TWD211.660.06 TWD−93.92%2.86%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ