หุ้นที่มีมูลค่าสูงเกินไป — ตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน

หุ้นที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากความต้องการในปริมาณมากเรียกว่าการซื้อเกิน กรณีนี้มักเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากกว่าผู้ขาย ซึ่งการกระทำเพื่อให้ได้รับทรัพย์สิน ส่งผลให้เกิดการผลักดันราคาให้สูงจนไม่สามารถพิสูจน์เหตุผลทางการเงินของบริษัทได้อีกต่อไป สถานการณ์ทั่วไปอีกประการหนึ่งที่ทำให้หุ้นมีการซื้อเกินคือเมื่อธุรกิจซื้อหุ้นของตนเองกลับคืนมา หุ้นไต้หวัน ด้านล่างมีมูลค่าสูงเกินไปในขณะนี้ ระวังเมื่อต้องซื้อสิ่งเหล่านี้ เนื่องจากอาจมีการกลับตัวได้

ทิกเกอร์
ล่าสุด
ผันผวน %1วัน
ผันผวน1วัน
คะแนนทางเทคนิค1วัน
ปริมาณ1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา1วัน
เงินทุนของตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
กำไรต่อหุ้น (12 เดือนล่าสุด)
ลูกจ้าง
ภาค
2939KAYEE INTERNATIONAL GROUP CO LTD
36.05TWD8.91%2.95TWD
มีแรงซื้อ
790.125K28.484M1.508BTWD−0.75TWDสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
3521DATAVAN INTERNATIONAL CORP
14.70TWD9.70%1.30TWD
มีแรงซื้อรุนแรง
2.871M42.205M633.336MTWD−1.68TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
4559JOY INDUSTRIAL CO LTD
16.95TWD7.96%1.25TWD
มีแรงซื้อรุนแรง
196.92K3.338M915.896MTWD10.171.55TWD662สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
4979LUXNET CORPORATION
25.85TWD10.00%2.35TWD
มีแรงซื้อรุนแรง
7.961M205.78M3.097BTWD−1.61TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5102FU-CHIAN TIRE CO
24.65TWD0.00%0.00TWD
มีแรงซื้อ
129.211K3.185M1.58BTWD0.99TWDสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
5536ACTER GROUP CORPORATION LTD
169.0TWD0.60%1.0TWD
มีแรงซื้อรุนแรง
140.904K23.813M19.242BTWD7.4924.10TWDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
6655KEDING ENTERPRISES CO LTD
154.5TWD0.98%1.5TWD
มีแรงซื้อรุนแรง
90.565K13.992M10.714BTWD20.538.17TWDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
6785ALAR PHARMACEUTICALS INC
55.5TWD4.13%2.2TWD
มีแรงซื้อ
125.001K6.938M3.038BTWD−1.13TWDเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
8050IBASE TECHNOLOGY INC
62.3TWD2.47%1.5TWD
มีแรงซื้อ
17.234M1.074B10.197BTWD19.353.44TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
8467BONNY WORLDWIDE LTD
63.5TWD1.76%1.1TWD
มีแรงซื้อ
60.227K3.824M3.091BTWD33.691.98TWDสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร