หุ้นที่ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ — ตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน

หุ้นสูงสุดใน 52 สัปดาห์นั้นสามารถพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สะท้อนจากราคาสูงสุดของหุ้นในเวลา 1 ปี ซึ่งมักจะก่อตัวมาจากแนวต้านที่แข็งแกร่ง มีกลยุทธ์การลงทุนจำนวนมากที่อิงตามมูลค่าหุ้นสูงสุดใน 52 สัปดาห์ หนึ่งในกลยุทธ์นั้นคือเมื่อคุณซื้อและถือหุ้นที่ทำจุดสูงสุดใหม่ในช่วง 52 สัปดาห์ หรือขายหุ้นซึ่งไม่ได้ทำตามนั้น

           
1442 ADVANCETEK ENTERPRICE
27.204.02%1.05แนะนำให้ซื้อ4.132M9.576B32.800.8042.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
1721 SUNKO INK CO
16.557.12%1.10ซื้อ76.684M2.850B-0.53อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
2243 HORNG SHIUE HOLDING CO LTD
21.259.82%1.90แนะนำให้ซื้อ5.812M883.686M570.00บริการการกระจายสินค้า
2414 UNITECH COMPUTER CO LTD
39.359.92%3.55แนะนำให้ซื้อ7.777M5.790B12.152.96784.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
2527 HUNG CHING DEVELOPMENT & CONSTR
31.003.33%1.00ซื้อ3.439M7.853B10.842.77สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
2540 I SUNNY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT
84.901.80%1.50แนะนำให้ซื้อ301.403K12.226B12.976.45บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
2823 CHINA LIFE INSURANCE (TW)
29.600.00%0.00ซื้อ7.323M140.049B5.825.09การเงิน
2850 SHINKONG INSURANCE CO
45.301.80%0.80แนะนำให้ซื้อ301.974K14.060B6.936.421704.00การเงิน
3035 FARADAY TECHNOLOGY
143.0010.00%13.00แนะนำให้ซื้อ93.188M32.312B74.401.75เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3207 YAO SHENG ELECTRONIC CO
18.40-2.90%-0.55ซื้อ11.513M829.448M-0.28เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3434 ACULA TECHNOLOGY CORP.
15.90-5.64%-0.95ซื้อ1.688M382.495M-0.06เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3491 UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY INC
85.002.04%1.70แนะนำให้ซื้อ1.682M5.178B30.582.73เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
4141 ROTAM GLOBAL AGROSCIENCES LTD
29.707.03%1.95แนะนำให้ซื้อ4.776M4.904B-0.85อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
4513 FALCON MACHINE TOOLS
14.50-3.97%-0.60ซื้อ6.680M1.161B88.720.17282.00การผลิตของผู้ผลิต
4971 INTELLIEPI INC (CAYMAN)
67.302.59%1.70ซื้อ766.559K2.345B23.762.7671.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6506 SHUANG-BANG INDUSTRIAL CORP
20.759.79%1.85แนะนำให้ซื้อ2.950M1.557B20.850.91349.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
6530 AXCEN PHOTONICS CORPORATION
21.75-3.55%-0.80ซื้อ4.412M761.062M26.240.86เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6581 TAIWAN STEEL UNION CO LTD
81.303.96%3.10แนะนำให้ซื้อ1.731M8.701B15.345.11การผลิตของผู้ผลิต
6781 ADVANCED ENERGY SOLUTION HOLDING CO
1015.007.41%70.00แนะนำให้ซื้อ1.276M80.721B34.7827.29การผลิตของผู้ผลิต
8422 CLEANAWAY COMPANY LIMITED
212.00-0.47%-1.00ซื้อ914.198K23.193B18.0411.83บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
8476 TAIWAN ENVIRONMENT SCIENTIFIC CO LT
57.40-3.37%-2.00ซื้อ1.087M3.594B-0.56บริการเชิงพาณิชย์
9917 TAIWAN SECOM CO
99.200.40%0.40แนะนำให้ซื้อ259.699K43.563B17.265.73บริการเชิงพาณิชย์
โหลดเพิ่ม