ตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน

หุ้นไต้หวัน ที่มีรายได้สุทธิสูงสุด

กอร์ดอน เก็กโกะกล่าวว่า ความโลภนั้นดี แต่ความปรารถนาขององค์กรที่กลั่นกรองออกมานั้น ไม่ใช่สำนักงานขนาดใหญ่, เครื่องบินส่วนตัว หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในการจัดการ — มันกลับบริสุทธิ์กว่า กำไรตกผลึก ดังนั้นรายได้สุทธิจึงเป็นหัวใจสำคัญของโลกทุนนิยมของเรา ซึ่งแสดงถึงผลกำไรของบริษัทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าธุรกิจสามารถสร้างรายได้ได้ดีเพียงใด และจัดการค่าใช้จ่ายได้ดีเพียงใด และในรายการนี้ คุณจะพบว่า บริษัทไต้หวัน สร้างรายได้สุทธิสูงสุด

ทิกเกอร์
รายได้สุทธิ
(ปีงบประมาณ)
ราคา
ผันผวน % 1วัน
ผันผวน 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณ 1วัน
Volume * Price 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
2330TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
596.54BTWD492.5TWD−1.20%−6.0TWD
มีแรงซื้อ
28.836M14.202B12.771TTWD14.5734.20TWD65.152Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2603EVERGREEN MARINE CORP(TAIWAN)
239.015BTWD158.5TWD−2.16%−3.5TWD
ปานกลาง
19.522M3.094B335.453BTWD0.90181.95TWDระบบขนส่ง
2609YANG MING MARINE TRANSPORT CORP
165.269BTWD64.8TWD−0.92%−0.6TWD
มีแรงซื้อ
22.515M1.459B226.288BTWD1.0463.36TWDระบบขนส่ง
2881FUBON FINANCIAL HLDG CO LTD
144.559BTWD60.1TWD−0.50%−0.3TWD
มีแรงซื้อ
11.32M680.339M743.494BTWD7.887.67TWDการเงิน
2882CATHAY FINANCIAL HLDG CO
139.514BTWD44.00TWD−0.34%−0.15TWD
มีแรงซื้อ
33.157M1.459B579.445BTWD5.19TWD57.1Kการเงิน
2317HON HAI PRECISION INDUSTRY
139.32BTWD105.5TWD2.43%2.5TWD
มีแรงซื้อ
77.966M8.225B1.462TTWD9.9810.53TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2454MEDIATEK INC
111.421BTWD739TWD−0.27%−2TWD
มีแรงซื้อ
4.075M3.012B1.176TTWD9.0881.84TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2615WAN HAI LINES
103.343BTWD74.5TWD−1.06%−0.8TWD
มีแรงซื้อ
8.878M661.401M209.058BTWD1.7243.94TWDระบบขนส่ง
1303NAN YA PLASTIC
81.295BTWD77.1TWD−0.64%−0.5TWD
มีแรงซื้อ
6.535M503.844M611.466BTWD12.256.33TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1301FORMOSA PLASTIC
71.355BTWD89.1TWD−1.76%−1.6TWD
ปานกลาง
7.153M637.351M567.187BTWD9.569.49TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
3711ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD
63.908BTWD101.0TWD−0.49%−0.5TWD
มีแรงซื้อ
11.929M1.205B433.419BTWD5.8317.89TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2002CHINA STEEL CORP
62.053BTWD29.00TWD−0.85%−0.25TWD
มีแรงซื้อ
24.639M714.531M447.026BTWD11.302.61TWDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
2409AUO CORPORATION
61.331BTWD16.30TWD−0.31%−0.05TWD
มีแรงขาย
30.97M504.817M124.617BTWD−0.03TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3481INNOLUX CORPORATION
57.534BTWD12.65TWD0.40%0.05TWD
มีแรงซื้อ
44.024M556.902M120.889BTWD−1.09TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2303UNITED MICRO ELECTRONICS
55.78BTWD45.50TWD−0.22%−0.10TWD
มีแรงซื้อ
54.244M2.468B567.917BTWD6.826.82TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2891CTBC FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LTD
54.205BTWD22.50TWD−0.44%−0.10TWD
มีแรงซื้อ
25.199M566.979M438.682BTWD11.341.99TWD21.159Kการเงิน
6505FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION
49.401BTWD83.5TWD−0.95%−0.8TWD
มีแรงขาย
2.231M186.31M795.418BTWD25.163.35TWDแร่พลังงาน
2357ASUSTEK COMPUTER INC
44.55BTWD277.0TWD2.03%5.5TWD
มีแรงซื้อ
3.421M947.605M205.745BTWD6.6841.16TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3034NOVATEK MICROELECTRONICS
38.866BTWD299.0TWD0.67%2.0TWD
มีแรงซื้อ
3.578M1.07B181.945BTWD5.1957.29TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
1326FORMOSA CHEMICAL & FIBRE CO
38.359BTWD74.5TWD−1.19%−0.9TWD
มีแรงซื้อ
1.833M136.58M435.752BTWD23.933.15TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
2412CHUNGHWA TELECOM
35.754BTWD112.0TWD0.45%0.5TWD
มีแรงซื้อ
7.157M801.597M868.834BTWD23.584.73TWDการสื่อสาร
2883CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HLDGS
35.043BTWD13.45TWD0.75%0.10TWD
มีแรงซื้อ
31.835M428.187M226.595BTWD1.50TWD13.197Kการเงิน
2885YUANTA FINANCIAL HOLDING CO. LTD.
34.866BTWD22.45TWD−0.66%−0.15TWD
มีแรงซื้อ
14.721M330.481M280.66BTWD10.572.14TWD14.442Kการเงิน
2382QUANTA COMPUTER
33.653BTWD72.1TWD−0.14%−0.1TWD
ปานกลาง
6.232M449.324M277.911BTWD9.607.59TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2308DELTA ELECTRONIC
26.796BTWD305.0TWD0.00%0.0TWD
มีแรงซื้อ
4.402M1.342B792.251BTWD25.6411.94TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2886MEGA FINANCIAL HOLDING CO
25.731BTWD31.10TWD−1.43%−0.45TWD
ปานกลาง
19.423M604.041M433.528BTWD1.41TWD9.594Kการเงิน
2327YAGEO CORP
22.903BTWD489.5TWD3.49%16.5TWD
มีแรงซื้อรุนแรง
5.348M2.618B204.249BTWD8.6455.75TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2408NANYA TECHNOLOGY CORPORATION
22.849BTWD56.1TWD−2.43%−1.4TWD
มีแรงขาย
17.164M962.901M173.41BTWD8.067.18TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2888SHIN KONG FINANCIAL HLDG CO
22.653BTWD8.86TWD−0.45%−0.04TWD
มีแรงซื้อ
18.381M162.859M137.22BTWD0.74TWD16.859Kการเงิน
5871CHAILEASE HOLDING COMPANY LIMITED
21.644BTWD211.5TWD3.17%6.5TWD
มีแรงซื้อรุนแรง
8.39M1.774B334.786BTWD12.0917.00TWDการเงิน
2884E SUN FINANCIAL HOLDINGS
20.559BTWD24.15TWD−1.83%−0.45TWD
มีแรงขาย
31.545M761.814M344.744BTWD1.14TWDการเงิน
4938PEGATRON CORPORATION
20.546BTWD61.9TWD0.32%0.2TWD
มีแรงซื้อ
4.175M258.402M165.12BTWD9.276.71TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5880TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HLDGS
20.534BTWD26.40TWD−1.12%−0.30TWD
มีแรงซื้อ
6.775M178.866M369.836BTWD19.351.38TWD9.6Kการเงิน
2887TAISHIN FINANCIAL HLDGS CO LTD
20.312BTWD14.90TWD−1.32%−0.20TWD
มีแรงซื้อ
10.474M156.066M178.415BTWD20.050.75TWD10.276Kการเงิน
1101TAIWAN CEMENT
20.256BTWD33.65TWD−1.17%−0.40TWD
มีแรงซื้อ
23.339M785.364M240.501BTWD28.741.19TWDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
1216UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP
19.879BTWD65.0TWD−1.37%−0.9TWD
มีแรงขาย
15.185M986.993M369.331BTWD20.903.17TWD5.419Kการค้าปลีก
2892FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD
19.739BTWD25.85TWD−1.34%−0.35TWD
มีแรงซื้อ
13.065M337.738M341.826BTWD1.48TWD9.925Kการเงิน
3008LARGAN PRECISION CO
18.671BTWD2290TWD0.00%0TWD
มีแรงซื้อ
388.724K890.178M305.642BTWD13.06177.84TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2347SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL
17.272BTWD59.9TWD0.34%0.2TWD
มีแรงซื้อ
5.102M305.614M99.91BTWD6.109.79TWDบริการการกระจายสินค้า
2880HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO
17.206BTWD22.40TWD−1.75%−0.40TWD
มีแรงซื้อ
5.723M128.188M305.598BTWD18.541.23TWD10.782Kการเงิน
2377MICRO-STAR INTERNATIONAL CO
16.921BTWD123.5TWD0.00%0.0TWD
มีแรงซื้อ
2.623M323.997M104.34BTWD7.9315.74TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2379REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
16.853BTWD326.0TWD−2.10%−7.0TWD
มีแรงซื้อ
5.392M1.758B167.194BTWD9.2836.49TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
9945RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
16.243BTWD45.95TWD−0.86%−0.40TWD
มีแรงซื้อ
5.69M261.464M144.883BTWD8.645.37TWD2.478Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
2890SINOPAC FINANCIAL HLDGS CO LTD
16.211BTWD17.85TWD−0.56%−0.10TWD
มีแรงซื้อ
28.992M517.506M203.2BTWD12.531.43TWD9.548Kการเงิน
2207HOTAI MOTOR CO
16.211BTWD638TWD−0.78%−5TWD
มีแรงซื้อ
95.122K60.688M348.462BTWD−12.14TWD7.813Kบริการการกระจายสินค้า
6770POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTURI
16.092BTWD34.60TWD1.76%0.60TWD
มีแรงซื้อ
23.851M825.246M136.57BTWD5.137.17TWDบริการเชิงพาณิชย์
2915RUENTEX INDUSTRIES
15.568BTWD67.2TWD1.36%0.9TWD
มีแรงซื้อ
7.423M498.813M71.751BTWD2.4626.95TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
1102ASIA CEMENT CORP
15.068BTWD40.85TWD0.12%0.05TWD
มีแรงซื้อ
5.952M243.129M144.851BTWD8.934.57TWDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
1605WALSIN LIHWA CORP
14.643BTWD48.90TWD6.30%2.90TWD
มีแรงซื้อรุนแรง
177.457M8.678B182.462BTWD6.936.65TWDการผลิตของผู้ผลิต
9904POU CHEN
14.439BTWD32.55TWD−0.15%−0.05TWD
มีแรงซื้อ
5.775M187.971M95.918BTWD5.555.88TWD320.74Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
5876THE SHANGHAI COMM & SAVINGS BANK
14.256BTWD48.20TWD−1.53%−0.75TWD
มีแรงซื้อ
3.715M179.082M231.299BTWD13.563.61TWDการเงิน
2301LITE-ON TECHNOLOGY CORP
13.887BTWD65.1TWD−1.06%−0.7TWD
มีแรงขาย
8.251M537.164M148.66BTWD11.855.61TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2344WINBOND ELECTRONIC CORP
13.595BTWD22.00TWD0.23%0.05TWD
มีแรงซื้อ
15.616M343.551M87.56BTWD5.284.16TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2376GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO
13.338BTWD111.0TWD−1.33%−1.5TWD
มีแรงซื้อ
3.083M342.179M70.228BTWD8.1014.05TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3037UNIMICRON TECHNOLOGY
13.222BTWD160.5TWD0.63%1.0TWD
มีแรงซื้อ
24.128M3.873B232.506BTWD8.7718.48TWD29.134Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2324COMPAL ELECTRONICS INC
12.633BTWD21.55TWD0.00%0.00TWD
มีแรงขาย
14.47M311.833M93.896BTWD10.112.16TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2337MACRONIX INTERNATIONAL
11.963BTWD35.15TWD0.00%0.00TWD
มีแรงซื้อ
11.738M412.593M64.825BTWD5.576.52TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3706MITAC HOLDINGS CORPORATION
11.961BTWD29.95TWD0.00%0.00TWD
มีแรงซื้อ
1.624M48.648M35.796BTWD3.538.50TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6488GLOBALWAFERS CO LTD11.87BTWD489.0TWD0.62%3.0TWD
มีแรงซื้อ
1.511M739.024M211.847BTWD19.2526.87TWDการผลิตของผู้ผลิต
5347VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTO11.82BTWD86.8TWD−0.34%−0.3TWD
มีแรงซื้อ
5.842M507.059M142.264BTWD8.7510.08TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3702WPG HOLDINGS LIMITED
11.497BTWD48.50TWD0.21%0.10TWD
มีแรงซื้อ
3.731M180.956M81.434BTWD7.136.79TWDบริการการกระจายสินค้า
1802TAIWAN GLASS INDUSTRIAL CORPORATION
11.477BTWD23.90TWD2.14%0.50TWD
มีแรงซื้อ
7.172M171.413M69.503BTWD20.241.16TWDบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
3045TAIWAN MOBILE CO
10.988BTWD94.6TWD0.53%0.5TWD
ปานกลาง
1.794M169.757M266.818BTWD24.083.91TWDการสื่อสาร
2353ACER INC
10.897BTWD24.95TWD0.81%0.20TWD
มีแรงซื้อ
6.659M166.151M74.878BTWD9.272.69TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
8046NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP
10.582BTWD295.5TWD3.14%9.0TWD
มีแรงซื้อ
13.571M4.01B190.942BTWD10.3927.58TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3231WISTRON CORPORATION
10.468BTWD27.60TWD0.36%0.10TWD
มีแรงซื้อ
7.45M205.62M78.462BTWD6.364.44TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
1402FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION
9.685BTWD32.30TWD−1.07%−0.35TWD
มีแรงซื้อ
7.147M230.855M172.873BTWD17.681.85TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
2027TA CHEN STAINLESS PIPE CORP
9.673BTWD40.50TWD0.00%0.00TWD
มีแรงซื้อ
5.948M240.881M78.801BTWD5.477.49TWDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
4958ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD
9.651BTWD122.5TWD1.24%1.5TWD
มีแรงซื้อรุนแรง
4.649M569.539M115.757BTWD8.5715.20TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2610CHINA AIR LINES
9.38BTWD17.90TWD−0.56%−0.10TWD
ปานกลาง
30.865M552.486M107.605BTWD9.641.92TWDระบบขนส่ง
4904FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS
9.124BTWD67.5TWD0.75%0.5TWD
มีแรงขาย
3.194M215.568M219.949BTWD24.192.77TWDการสื่อสาร
6239POWERTECH TECHNOLOGY INC
8.898BTWD86.2TWD1.17%1.0TWD
มีแรงซื้อ
1.954M168.474M64.576BTWD6.5913.04TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2912PRESIDENT CHAIN STORE CORP
8.862BTWD268.0TWD−2.01%−5.5TWD
มีแรงขาย
1.416M379.542M278.619BTWD9.26TWDการค้าปลีก
2801CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD
8.804BTWD17.30TWD−0.57%−0.10TWD
มีแรงซื้อ
4.515M78.109M183.267BTWD17.580.99TWDการเงิน
6669WIWYNN CORPORATION
8.648BTWD918TWD3.49%31TWD
มีแรงซื้อรุนแรง
1.296M1.19B160.504BTWD12.1373.43TWDบริการทางด้านเทคโนโลยี
2474CATCHER TECHNOLOGY
8.575BTWD176.5TWD−0.28%−0.5TWD
ปานกลาง
7.322M1.292B126.103BTWD9.2319.23TWDการผลิตของผู้ผลิต
2352QISDA CORPORATION
8.308BTWD28.95TWD1.76%0.50TWD
มีแรงซื้อรุนแรง
4.092M118.466M56.938BTWD6.394.51TWD23.608Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6116HANNSTAR DISPLAY CORP
8.289BTWD11.55TWD−0.86%−0.10TWD
มีแรงขาย
6.429M74.258M32.806BTWD97.650.12TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2395ADVANTECH CO LTD
8.25BTWD323.0TWD−0.77%−2.5TWD
มีแรงซื้อ
568.5K183.626M251.243BTWD24.3713.52TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2637WISDOM MARINE LINES CO LIMITED
8.245BTWD61.5TWD0.00%0.0TWD
มีแรงซื้อ
5.034M309.586M45.904BTWD3.6416.89TWD163ระบบขนส่ง
2542HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP
8.187BTWD44.25TWD−1.23%−0.55TWD
มีแรงซื้อ
3.913M173.141M74.577BTWD35.251.38TWDการเงิน
8299PHISON ELECTRONICS CORP8.147BTWD335.0TWD−0.59%−2.0TWD
มีแรงซื้อ
1.028M344.283M66.02BTWD9.9335.58TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
2492WALSIN TECHNOLOGY CORP
7.932BTWD88.4TWD0.57%0.5TWD
มีแรงซื้อ
1.263M111.675M42.857BTWD14.236.36TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3036WT MICROELECTRONICS CO LTD
7.866BTWD63.5TWD0.79%0.5TWD
มีแรงซื้อ
1.434M91.05M55.946BTWD6.1810.30TWDบริการการกระจายสินค้า
2108NANTEX INDUSTRY
7.346BTWD38.55TWD−0.39%−0.15TWD
ปานกลาง
416.615K16.061M18.983BTWD10.883.58TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
5483SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS INC6.811BTWD161.5TWD0.31%0.5TWD
มีแรงซื้อ
1.514M244.586M94.675BTWD12.4812.94TWDการผลิตของผู้ผลิต
2618EVA AIRWAYS
6.608BTWD27.60TWD−0.72%−0.20TWD
ปานกลาง
26.884M741.985M147.884BTWD10.742.61TWDระบบขนส่ง
2356INVENTEC CORP
6.538BTWD23.90TWD−1.24%−0.30TWD
มีแรงขาย
12.352M295.22M85.741BTWD14.091.73TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5859FGLIFE6.465BTWD12.90TWD−0.39%−0.05TWD
มีแรงซื้อ
33.806K436.097K16.029BTWD1.468.93TWD989การเงิน
1590AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
6.442BTWD984TWD0.92%9TWD
มีแรงซื้อรุนแรง
843.36K829.866M196.8BTWD31.0231.44TWDการผลิตของผู้ผลิต
6121SIMPLO TECHNOLOGY6.382BTWD308.0TWD0.49%1.5TWD
มีแรงซื้อรุนแรง
458.703K141.281M58.934BTWD8.0238.41TWDการผลิตของผู้ผลิต
2014CHUNG HUNG STEEL CO
6.35BTWD23.60TWD−1.46%−0.35TWD
มีแรงซื้อ
10.687M252.214M33.879BTWD36.250.67TWDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
2385CHICONY ELECTRONICS
6.154BTWD83.4TWD0.12%0.1TWD
มีแรงซื้อ
879.91K73.384M59.588BTWD8.2310.23TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6147CHIPBOND TECHNOLOGY CORP6.137BTWD59.4TWD0.85%0.5TWD
มีแรงซื้อ
2.105M125.023M43.877BTWD6.479.27TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
3545FOCALTECH SYSTEMS CO LTD
6.113BTWD68.0TWD0.00%0.0TWD
ปานกลาง
3.033M206.268M14.712BTWD−3.42TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
5522FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO. LTD
6.081BTWD53.9TWD−1.82%−1.0TWD
ปานกลาง
854.47K46.056M42.128BTWD6.248.82TWDการเงิน
8016SITRONIX TECHNOLOGY CORP
6.006BTWD192.0TWD−1.03%−2.0TWD
มีแรงซื้อ
1.163M223.371M23.015BTWD4.7141.84TWDเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
9921GIANT MANUFACTURING CO
5.93BTWD229.5TWD−0.86%−2.0TWD
ปานกลาง
692.417K158.91M89.199BTWD13.2017.80TWDสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
2006TUNG HO STEEL ENTERPRISE CORP
5.906BTWD53.0TWD−0.38%−0.2TWD
มีแรงซื้อ
1.072M56.792M38.701BTWD8.316.42TWDแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
1312GRAND PACIFIC PETROCHEMICAL
5.881BTWD20.30TWD−1.93%−0.40TWD
ปานกลาง
11.502M233.486M18.404BTWD30.670.68TWDอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ