หุ้นที่ทำจุดต่ำสุด — ตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน

ตรงกันข้ามกับหุ้นที่่ทำเติบโตอย่างต่อเนื่อง หุ้นที่ทำจุดต่ำสุดนั้นมักมีลักษณะมีราคาที่ลดลงและมีการ pullbacks เล็กน้อย ในกรณีส่วนใหญ่ เนื่องจากการภาวะตกต่ำของทั่วทั้งอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น หุ้นที่ราคาต่ำเรื่อยๆจะแสดงถึงบริษัทน้ำมันและก๊าซเมื่อมีอุปทานมากเกินไปในน้ำมัน

           
3391 REMOTEK
8.70-4.92%-0.45แนะนำให้ขาย538.502K595.232M-0.49250.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
6615 SOFIVA GENOMICS CO LTD
45.10-0.88%-0.40แนะนำให้ขาย1.159K958.898M21.902.09บริการเชิงพาณิชย์
6827 MPB
34.15-1.44%-0.50132.903Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
6837 FLKCAT
41.50-6.00%-2.65แนะนำให้ขาย116.994Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
6843 JDV CONTROL VALVES CO LTD
49.50-1.98%-1.001.000K
7547 INTUMIT
27.55-3.33%-0.95แนะนำให้ขาย25.000Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
โหลดเพิ่ม