ผู้ขับเคลื่อนตลาด

บริษัทลิทัวเนีย ที่มีมูลค่าตลาดต่ำ

ค้นหา บริษัทลิทัวเนีย ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ที่น้อยที่สุด: หุ้นเหล่านี้อาจมีความผันผวนค่อนข้างสูง แต่บางครั้งก็ทำกำไรได้มากกว่า รายชื่อบริษัทที่มีมูลค่าตลาดน้อยที่สุดจะอยู่ด้านบน: ศึกษาข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง
สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
UTR1LUTENOS TRIKOTAZAS
4.894M EUR0.515 EUR0.00%20.00−0.16 EUR+35.12%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SNG1LSNAIGE
4.992M EUR0.126 EUR−1.56%1.299K0.660.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
PTR1LPANEVEZIO STATYBOS TRESTAS
8.42M EUR0.515 EUR+0.98%170.021.610.32 EUR−9.72%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
NEOFINEO FINANCE
9.665M EUR2.30 EUR0.00%841.620.00%การเงิน
EWA1LEAST WEST AGRO
15.785M EUR17.7 EUR−1.12%40.255.183.42 EUR+62.66%9.60%บริการการกระจายสินค้า
INR1LINVL BALTIC REAL ESTATE
16.4M EUR2.06 EUR0.00%1050.366.350.32 EUR−21.58%4.37%การเงิน
KNR1LKAUNO ENERGIJA
18.429M EUR0.920 EUR0.00%120.094.900.19 EUR7.62%สาธารณูปโภค
INL1LINVL BALTIC FARMLAND
21.954M EUR6.80 EUR−1.45%260.5912.890.53 EUR+82.53%2.21%การเงิน
INC1LINVL TECHNOLOGY
22.524M EUR1.85 EUR0.00%4452.7956.060.03 EUR−74.36%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
NTU1LNOVATURAS
26.934M EUR3.45 EUR+0.29%4.403K0.694.580.75 EUR0.00%บริการผู้บริโภค
VBL1LVILNIAUS BALDAI
29.924M EUR7.70 EUR0.00%1546.144.721.63 EUR+125.28%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
VLP1LVILKYSKIU PIENINE
64.492M EUR5.40 EUR−0.37%6250.885.920.91 EUR−35.07%4.91%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ZMP1LZEMAITIJOS PIENAS
64.636M EUR1.69 EUR0.00%6043.296.970.24 EUR+36.85%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PZV1LPIENO ZVAIGZDES
65.219M EUR1.445 EUR−0.69%3.214K0.946.600.22 EUR0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
AUG1LAUGA GROUP
69.289M EUR0.299 EUR0.00%3.275K0.08−0.07 EUR−195.16%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
KNE1LKN ENERGIES
81.405M EUR0.214 EUR0.00%7.252K0.482.810.08 EUR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
RSU1LROKISKIO SURIS
105.02M EUR3.00 EUR0.00%1701.005.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
GRG1LGRIGEO
147.168M EUR1.120 EUR−0.88%23.787K2.105.880.19 EUR+137.95%4.46%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
IVL1LINVALDA INVL
148.859M EUR12.4 EUR+1.64%1680.715.292.34 EUR+22.20%0.00%การเงิน
APG1LAPRANGA
161.453M EUR2.920 EUR+0.52%7.255K0.779.260.32 EUR+13.86%9.59%การค้าปลีก
AKO1LAKOLA GROUP
182.211M EUR1.095 EUR0.00%1.866K0.212.37%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AMG1LAMBER GRID
199.788M EUR1.12 EUR−0.88%110.029.980.11 EUR+9.57%6.04%สาธารณูปโภค
LGD1LLITGRID
342.945M EUR0.680 EUR0.00%1.502K1.839.180.07 EUR0.00%สาธารณูปโภค
SAB1LSIAULIU BANKAS
457.656M EUR0.691 EUR+0.29%279.603K1.444.940.14 EUR3.84%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
TEL1LTELIA LIETUVA
993.355M EUR1.705 EUR0.00%3.134K0.3715.610.11 EUR+12.81%3.52%การสื่อสาร
K2LTK2 LT
23.8 EUR+2.59%30.15บริการผู้บริโภค