บริการผู้บริโภค (ภาค)

2
หุ้น
25.607M
เงินทุนของตลาด
3.332K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.30%
เปลี่ยนแปลง
+4.78%
ประสิทธิภาพ เดือน
+8.58%
ประสิทธิภาพ ปี
+13.45%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
K2LTK2 LT
24.8 EUR0.00%250.91บริการผู้บริโภค
NTU1LNOVATURAS
3.31 EUR+0.61%15.252K3.7925.607M EUR0.00%บริการผู้บริโภค