ตลาดหลักทรัพย์ลิทัวเนีย

บริษัทลิทัวเนีย with the most cash on hand

It's no secret that a large cash pile can be a tried and tested insurance policy in the face of good-old volatility. And these companies are taking that knowledge very seriously, as they're currently sitting on oodles of cash reserves. On the other hand though, perhaps these businesses are hoarding their capital when they should be using it to maximize shareholder value instead. Whatever your take, here's a list of the most cash rich บริษัทลิทัวเนีย.

ทิกเกอร์
เงินสดในมือ (ไตรมาสล่าสุด)
ราคา
ผันผวน %1วัน
ผันผวน1วัน
คะแนนทางเทคนิค1วัน
ปริมาณ1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา1วัน
เงินทุนของตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
กำไรต่อหุ้น (12 เดือนล่าสุด)
ลูกจ้าง
ภาค
IGN1LIGNITIS GRUPE
480.143MEUR18.90EUR1.61%0.30EUR
มีแรงซื้อ
23.157K437.667K1.382BEUR8.382.22EUR3.884Kสาธารณูปโภค
KNF1LKLAIPEDOS NAFTA
65.393MEUR0.2540EUR0.79%0.0020EUR
มีแรงขาย
17.048K4.33K95.86MEUR−0.14EUR375บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
LNA1LLINAS AGRO GROUP
40.937MEUR1.250EUR2.88%0.035EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
222.071K277.589K193.946MEUR5.240.23EUR2.102Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TEL1LTELIA LIETUVA
34.968MEUR1.975EUR1.28%0.025EUR
มีแรงซื้อ
30.632K60.498K1.136BEUR19.360.10EUR1.939Kการสื่อสาร
GRG1LGRIGEO
15.386MEUR0.770EUR−0.26%−0.002EUR
มีแรงขาย
3.7K2.849K101.441MEUR9.170.08EUR833อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
APG1LAPRANGA
12.727MEUR1.915EUR0.00%0.000EUR
มีแรงซื้อ
28.228K54.057K105.884MEUR6.670.29EUR1.992Kการค้าปลีก
KNR1LKAUNO ENERGIJA
9.033MEUR0.940EUR1.08%0.010EUR
มีแรงซื้อ
21019718.63MEUR−0.06EUR379สาธารณูปโภค
AUG1LAUGA GROUP
2.193MEUR0.4468EUR−0.20%−0.0009EUR
มีแรงขาย
10.341K4.62K102.843MEUR−0.07EUR1.233Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AMG1LAMBER GRID
1.272MEUR1.250EUR0.81%0.010EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
1215221.194MEUR11.380.11EURสาธารณูปโภค
PZV1LPIENO ZVAIGZDES
1.2MEUR1.215EUR−3.57%−0.045EUR
มีแรงขายรุนแรง
45955856.869MEUR−0.04EURสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
LGD1LLITGRID
1.005MEUR0.756EUR0.27%0.002EUR
มีแรงซื้อ
3.62K2.737K380.266MEUR−0.01EUR335สาธารณูปโภค
LNS1LLINAS
332KEUR0.1900EUR0.00%0.0000EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
5401034.482MEUR4.870.04EURอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SNG1LSNAIGE
226KEUR0.127EUR0.00%0.000EUR
มีแรงขาย
190245.032MEUR−0.08EUR539สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร