การค้าปลีก (ภาค)

1
หุ้น
145.971M
เงินทุนของตลาด
11.900K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.19%
เปลี่ยนแปลง
−1.31%
ประสิทธิภาพ เดือน
+36.53%
ประสิทธิภาพ ปี
+21.99%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
APG1LAPRANGA
2.635 EUR−0.19%11.9K1.09145.971M EUR8.430.31 EUR+12.85%10.61%การค้าปลีก