สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร (ภาค)

5
หุ้น
295.680M
เงินทุนของตลาด
2.118K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.07%
เปลี่ยนแปลง
+2.90%
ประสิทธิภาพ เดือน
+8.95%
ประสิทธิภาพ ปี
+3.05%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
PZV1LPIENO ZVAIGZDES
1.165EUR0.43%0.005EUR
มีแรงซื้อ
101252.356MEUR−0.09EUR
RSU1LROKISKIO SURIS
3.00EUR0.00%0.00EUR
ปานกลาง
412105.02MEUR
UTR1LUTENOS TRIKOTAZAS
0.670EUR2.29%0.015EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
1076.224MEUR−0.25EUR1.094K
VLP1LVILKYSKIU PIENINE
5.20EUR0.39%0.02EUR
มีแรงซื้อ
1.285K6.682K61.865MEUR3.691.40EUR
ZMP1LZEMAITIJOS PIENAS
1.82EUR0.55%0.01EUR
ปานกลาง
407369.225MEUR14.670.12EUR1.415K