ผู้ขับเคลื่อนตลาด

หุ้นลิทัวเนีย ทั้งหมด

หุ้นเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ใช้แลกเปลี่ยนกันได้ ซึ่งแสดงถึงความเป็นเจ้าของในบริษัท เทรดเดอร์ลงทุนในหุ้นเพื่อได้รับประโยชน์จากความแตกต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย หรือเงินปันผล ลองดู หุ้นลิทัวเนีย ทั้งหมดด้านล่าง, ซึ่งสามารถจัดเรียงได้ตามตัวอักษร
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
AKO1LAKOLA GROUP
1.120 EUR+0.45%2.756K0.66185.539M EUR2.33%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AMG1LAMBER GRID
1.10 EUR−2.65%1.057K2.09196.221M EUR9.800.11 EUR+9.57%6.15%สาธารณูปโภค
APG1LAPRANGA
2.925 EUR+0.17%6.576K0.79161.453M EUR9.270.32 EUR+13.86%9.59%การค้าปลีก
AUG1LAUGA GROUP
0.300 EUR0.00%16.745K0.2769.521M EUR−0.07 EUR−195.16%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
EWA1LEAST WEST AGRO
17.9 EUR0.00%656.8415.785M EUR5.243.42 EUR+62.66%9.50%บริการการกระจายสินค้า
GRG1LGRIGEO
1.115 EUR+0.45%2.304K0.20145.854M EUR5.970.19 EUR+192.33%4.50%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
INC1LINVL TECHNOLOGY
1.85 EUR−1.07%450.2922.768M EUR56.060.03 EUR−74.36%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
INL1LINVL BALTIC FARMLAND
6.80 EUR−1.45%260.5921.954M EUR12.890.53 EUR+82.53%2.21%การเงิน
INR1LINVL BALTIC REAL ESTATE
2.06 EUR0.00%1.068K7.7116.4M EUR6.350.32 EUR−21.58%4.37%การเงิน
IVL1LINVALDA INVL
12.2 EUR−0.81%970.42147.659M EUR5.212.34 EUR+22.20%0.00%การเงิน
K2LTK2 LT
23.2 EUR−2.52%30.15บริการผู้บริโภค
KNE1LKN ENERGIES
0.212 EUR0.00%11.959K0.6780.644M EUR2.790.08 EUR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
KNR1LKAUNO ENERGIJA
0.920 EUR0.00%660.3818.429M EUR4.900.19 EUR7.62%สาธารณูปโภค
LGD1LLITGRID
0.685 EUR+0.74%60.01342.945M EUR9.240.07 EUR0.00%สาธารณูปโภค
NEOFINEO FINANCE
2.28 EUR+0.88%701.359.497M EUR0.00%การเงิน
NTU1LNOVATURAS
3.45 EUR−0.29%5.284K0.7327.012M EUR4.580.75 EUR0.00%บริการผู้บริโภค
PTR1LPANEVEZIO STATYBOS TRESTAS
0.515 EUR0.00%2.076K0.468.42M EUR1.610.32 EUR−9.72%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PZV1LPIENO ZVAIGZDES
1.440 EUR0.00%5200.1464.994M EUR6.570.22 EUR0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
RSU1LROKISKIO SURIS
3.06 EUR+5.52%300.14101.519M EUR5.17%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SAB1LSIAULIU BANKAS
0.690 EUR−0.72%271.87K1.50460.305M EUR4.940.14 EUR3.81%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
SNG1LSNAIGE
0.127 EUR+3.25%3550.184.874M EUR0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
TEL1LTELIA LIETUVA
1.700 EUR0.00%8.308K1.05990.442M EUR15.570.11 EUR+12.81%3.53%การสื่อสาร
UTR1LUTENOS TRIKOTAZAS
0.515 EUR−8.04%2520.414.894M EUR−0.16 EUR+35.12%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
VBL1LVILNIAUS BALDAI
7.65 EUR+0.66%50.1429.536M EUR4.691.63 EUR+125.28%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
VLP1LVILKYSKIU PIENINE
5.36 EUR−1.11%5930.7564.731M EUR5.880.91 EUR−35.07%4.89%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ZMP1LZEMAITIJOS PIENAS
1.69 EUR+2.42%30.0163.106M EUR6.970.24 EUR+36.85%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร