บริการการกระจายสินค้า (ภาค)

1
หุ้น
15.785M
เงินทุนของตลาด
5
ปริมาณการซื้อขาย
+1.18%
เปลี่ยนแปลง
−1.15%
ประสิทธิภาพ เดือน
+2.38%
ประสิทธิภาพ ปี
+6.17%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
EWA1LEAST WEST AGRO
17.2 EUR+1.18%50.1915.785M EUR5.033.42 EUR+62.66%9.88%บริการการกระจายสินค้า