ตลาดหลักทรัพย์ลิทัวเนีย

เกี่ยวกับ

ตลาดหลักทรัพย์วิลนีอุส มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า แนสแด็กวิลนีอุส เป็นผู้นำในการให้บริการระบบพื้นฐานของตลาดหลักทรัพย์ในลิธัวเนีย ตลาดหลักทรัพย์วิลนีอุสเป็นหนึ่งในแปดตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นของแนสแด็กนอร์ดิก ซึ่งเป็นบริษัทลูกของแนสแด็กที่ประกอบการในเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ในหลายประเทศในแถบนอร์ดิก และบัลติก โดยเข้าถึงกว่า 80% ของตลาดหลักทรัพย์ในแถบนอร์ดิก และบัลติกนี้ มีการใช้ระบบซื้อขายที่เรียกว่า INET Nordic ตลาดหลักทรัพย์วิลนีอุสมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองวิลนีอุส ซึ่งเป็นเมืองหลวง และเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุด อีกทั้งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของลิธัวเนีย โดยมีการให้บริการหุ้น และตราสารหนี้

ในบริษัทจดทะเบียนต่างๆ บริษัทของลิธัวเนียที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ได้แก่ Apranga, The Auga Group, Invalda INVL, AB Grigeo และ Telia Lithuania ตลาดหลักทรัพย์วิลนีอุสมีการจัดทำดัชนี OMX Vilnius ซึ่งเป็นดัชนีประเภท Total Return ซึ่งประกอบด้วยหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนทั้งในตลาดหลัก และตลาดรอง โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นตัวอ้างอิงสำหรับตลาดหุ้นลิธัวเนีย ในส่วนของวิธีการคำนวณก็คล้ายกับดัชนีอื่นๆ ของแนสแด็ก หุ้นลิธัวเนียยังถูกเลือกให้อยู่ในหลายดัชนีบัลติก ได้แก่ OMX Baltic 10 ซึ่งเป็นดัชนีที่ติดตามผลประกอบการของหุ้นบัลติกที่มีการซื้อขายสูงสุด 10 ตัวแรก และอีกหลายดัชนีธุรกิจ และอุตสาหกรรม