บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม (ภาค)

2
หุ้น
112.722M
เงินทุนของตลาด
46.929K
ปริมาณการซื้อขาย
−0.42%
เปลี่ยนแปลง
+10.43%
ประสิทธิภาพ เดือน
−11.71%
ประสิทธิภาพ ปี
+12.08%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
KNF1LKLAIPEDOS NAFTA
0.2710EUR−0.37%−0.0010EUR
มีแรงซื้อ
50.941K13.805K103.468MEUR−0.09EUR375
PTR1LPANEVEZIO STATYBOS TRESTAS
0.566EUR−1.05%−0.006EUR
มีแรงซื้อ
2.07K1.172K9.254MEUR−0.03EUR