หุ้นลิทัวเนีย ความผันผวนสูงที่สุด

ความผันผวนของตลาดนำมาซึ่งความเสี่ยงซึ่งเทรดเดอร์จำนวนมากคาดหวังผลกำไร หุ้นลิทัวเนีย ในรายชื่อด้านล่างมีความผันผวนมากที่สุดในตลาด ถูกจัดเรียงตามความผันผวนรายวันและมาพร้อมกับตัวชี้วัดที่สำคัญ
สัญลักษณ์
ความผันผวน
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ปริมาณจริง
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
การเติบโต EPS dil
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
เรตติ้งของนักวิเคราะห์
LGD1LLITGRID
8.70%0.700 EUR−6.67%2.444 K1.02378.249 M EUR6.190.11 EUR7.73%สาธารณูปโภค
RSU1LROKISKIO SURIS
6.67%3.20 EUR0.00%290.32112.021 M EUR7.430.43 EUR+2,625.32%4.69%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
UTR1LUTENOS TRIKOTAZAS
6.45%0.310 EUR−6.06%4420.393.136 M EUR−0.39 EUR−300.21%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
NEOFINEO FINANCE
6.36%2.20 EUR−5.98%2290.459.833 M EUR0.00%การเงิน
SNG1LSNAIGE
3.13%0.128 EUR−3.03%1410.325.23 M EUR−0.08 EUR+40.36%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
KNE1LKN ENERGIES
2.07%0.245 EUR0.00%21.656 K0.9093.197 M EUR10.120.02 EUR+134.95%5.35%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
NTU1LNOVATURAS
2.05%1.960 EUR−1.51%6.219 K0.6115.536 M EUR10.700.18 EUR0.00%บริการผู้บริโภค
AUG1LAUGA GROUP
1.77%0.286 EUR−0.35%162.066 K5.9366.508 M EUR−0.08 EUR−80.52%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
INC1LINVL TECHNOLOGY
1.53%2.62 EUR−1.50%3840.7432.386 M EUR6.120.43 EUR+9.30%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
PZV1LPIENO ZVAIGZDES
1.49%1.35 EUR−0.74%4460.2961.383 M EUR4.780.28 EUR10.29%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
AKO1LAKOLA GROUP
1.28%1.170 EUR−1.27%2.419 K0.21197.187 M EUR2.19%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
EWA1LEAST WEST AGRO
1.23%16.2 EUR+1.25%10.0415.785 M EUR9.461.71 EUR−30.22%5.00%บริการการกระจายสินค้า
ZMP1LZEMAITIJOS PIENAS
1.11%1.80 EUR−0.55%1.223 K1.4069.225 M EUR3.520.51 EUR+175.51%2.76%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
VLP1LVILKYSKIU PIENINE
1.01%5.92 EUR−1.00%3.422 K1.6771.419 M EUR3.921.51 EUR+63.62%5.18%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
GRG1LGRIGEO
0.98%1.025 EUR0.00%2.651 K0.48134.685 M EUR6.350.16 EUR+28.99%6.83%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
INR1LINVL BALTIC REAL ESTATE
0.97%2.06 EUR−0.96%2000.6516.559 M EUR23.760.09 EUR−78.45%4.33%การเงิน
IGN1LIGNITIS GRUPE
0.97%18.60 EUR−0.53%8.561 K1.221.354 B EUR4.324.31 EUR−16.58%6.88%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
TEL1LTELIA LIETUVA
0.97%1.560 EUR0.00%14.423 K0.92908.876 M EUR13.880.11 EUR+8.29%5.77%การสื่อสาร
AMG1LAMBER GRID
0.87%1.15 EUR0.00%2350.65205.14 M EUR14.780.08 EUR+18.60%9.83%สาธารณูปโภค
SAB1LSIAULIU BANKAS
0.43%0.706 EUR0.00%69.012 K0.33467.591 M EUR5.370.13 EUR6.87%การเงิน
PTR1LPANEVEZIO STATYBOS TRESTAS
0.39%0.518 EUR0.00%1.286 K0.658.469 M EUR2.550.20 EUR+9.01%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
APG1LAPRANGA
0.36%2.760 EUR0.00%1.864 K0.38152.606 M EUR9.150.30 EUR−0.85%8.70%การค้าปลีก
KNR1LKAUNO ENERGIJA
0.00%0.920 EUR0.00%350.0439.378 M EUR4.340.21 EUR−1.35%7.62%สาธารณูปโภค
IVL1LINVALDA INVL
0.00%14.6 EUR0.00%200.05175.27 M EUR3.873.77 EUR+20.36%0.68%การเงิน
K2LTK2 LT
0.00%24.4 EUR0.00%40.21บริการผู้บริโภค