ผู้ขับเคลื่อนตลาด

บริษัทลิทัวเนีย ที่มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงสุด

การจ่ายเงินปันผลที่สูงอาจบ่งชี้ถึงที่มาของกำไรที่มั่นคง บริษัทลิทัวเนีย ด้านล่างจ่ายเงินปันผลสูงสุดในตลาด: ถูกจัดเรียงตามคาดการณ์อัตราผลตอบแทนเงินปันผลล่วงหน้า และศึกษาสถิติอื่นๆ ด้วย
สัญลักษณ์
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
APG1LAPRANGA
9.59%2.925 EUR+0.17%6.576K0.79161.453M EUR9.270.32 EUR+13.86%9.59%การค้าปลีก
KNR1LKAUNO ENERGIJA
7.62%0.920 EUR0.00%660.3818.429M EUR4.900.19 EUR7.62%สาธารณูปโภค
AMG1LAMBER GRID
6.15%1.10 EUR−2.65%1.057K2.09196.221M EUR9.800.11 EUR+9.57%6.15%สาธารณูปโภค
RSU1LROKISKIO SURIS
5.17%3.06 EUR+5.52%300.14101.519M EUR5.17%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
VLP1LVILKYSKIU PIENINE
4.89%5.36 EUR−1.11%5930.7564.731M EUR5.880.91 EUR−35.07%4.89%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
GRG1LGRIGEO
4.50%1.115 EUR+0.45%2.304K0.20145.854M EUR5.970.19 EUR+192.33%4.50%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
INR1LINVL BALTIC REAL ESTATE
4.37%2.06 EUR0.00%1.068K7.7116.4M EUR6.350.32 EUR−21.58%4.37%การเงิน
K2LTK2 LT
4.31%23.2 EUR−2.52%30.15บริการผู้บริโภค
SAB1LSIAULIU BANKAS
3.81%0.690 EUR−0.72%271.87K1.50460.305M EUR4.940.14 EUR3.81%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
EWA1LEAST WEST AGRO
3.75%17.9 EUR0.00%656.8415.785M EUR5.243.42 EUR+62.66%9.50%บริการการกระจายสินค้า
TEL1LTELIA LIETUVA
3.53%1.700 EUR0.00%8.308K1.05990.442M EUR15.570.11 EUR+12.81%3.53%การสื่อสาร
AKO1LAKOLA GROUP
2.33%1.120 EUR+0.45%2.756K0.66185.539M EUR2.33%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
INL1LINVL BALTIC FARMLAND
2.21%6.80 EUR−1.45%260.5921.954M EUR12.890.53 EUR+82.53%2.21%การเงิน