สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร (ภาค)

2
หุ้น
36.641M
เงินทุนของตลาด
38
ปริมาณการซื้อขาย
+2.77%
เปลี่ยนแปลง
+3.93%
ประสิทธิภาพ เดือน
−13.07%
ประสิทธิภาพ ปี
+6.50%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
SNG1LSNAIGE
0.140EUR−3.45%−0.005EUR
ปานกลาง
216305.745MEUR−0.13EUR539
VBL1LVILNIAUS BALDAI
7.95EUR3.92%0.30EUR
มีแรงซื้อ
54030.896MEUR10.570.72EUR700