หุ้นลิทัวเนีย มีการซื้อขายกันมากที่สุด

หุ้นลิทัวเนีย ที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในตลาดสามารถพบได้ด้านล่าง บริษัทต่างๆ จะถูกจัดเรียงตามปริมาณการซื้อขายรายวันและมาพร้อมกับสถิติอื่นๆ เพื่อช่วยให้คุณทราบว่าเหตุใดจึงได้รับความนิยมมากในตอนนี้
สัญลักษณ์
Vol * Price
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
SAB1LSIAULIU BANKAS
193.206K EUR0.691 EUR+0.29%279.603K1.44457.656M EUR4.940.14 EUR3.84%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
GRG1LGRIGEO
26.641K EUR1.120 EUR−0.88%23.787K2.10147.168M EUR5.880.19 EUR+137.95%4.46%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
APG1LAPRANGA
21.185K EUR2.920 EUR+0.52%7.255K0.77161.453M EUR9.260.32 EUR+13.86%9.59%การค้าปลีก
NTU1LNOVATURAS
15.19K EUR3.45 EUR+0.29%4.403K0.6926.934M EUR4.580.75 EUR0.00%บริการผู้บริโภค
TEL1LTELIA LIETUVA
5.343K EUR1.705 EUR0.00%3.134K0.37993.355M EUR15.610.11 EUR+12.81%3.52%การสื่อสาร
PZV1LPIENO ZVAIGZDES
4.644K EUR1.445 EUR−0.69%3.214K0.9465.219M EUR6.600.22 EUR0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
VLP1LVILKYSKIU PIENINE
3.375K EUR5.40 EUR−0.37%6250.8864.492M EUR5.920.91 EUR−35.07%4.91%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
IVL1LINVALDA INVL
2.083K EUR12.4 EUR+1.64%1680.71148.859M EUR5.292.34 EUR+22.20%0.00%การเงิน
AKO1LAKOLA GROUP
2.043K EUR1.095 EUR0.00%1.866K0.21182.211M EUR2.37%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KNE1LKN ENERGIES
1.552K EUR0.214 EUR0.00%7.252K0.4881.405M EUR2.810.08 EUR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
VBL1LVILNIAUS BALDAI
1.186K EUR7.70 EUR0.00%1546.1429.924M EUR4.721.63 EUR+125.28%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
LGD1LLITGRID
1.021K EUR0.680 EUR0.00%1.502K1.83342.945M EUR9.180.07 EUR0.00%สาธารณูปโภค
ZMP1LZEMAITIJOS PIENAS
1.021K EUR1.69 EUR0.00%6043.2964.636M EUR6.970.24 EUR+36.85%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
AUG1LAUGA GROUP
979 EUR0.299 EUR0.00%3.275K0.0869.289M EUR−0.07 EUR−195.16%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
INC1LINVL TECHNOLOGY
823 EUR1.85 EUR0.00%4452.7922.524M EUR56.060.03 EUR−74.36%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
RSU1LROKISKIO SURIS
510 EUR3.00 EUR0.00%1701.00105.02M EUR5.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
INR1LINVL BALTIC REAL ESTATE
216 EUR2.06 EUR0.00%1050.3616.4M EUR6.350.32 EUR−21.58%4.37%การเงิน
NEOFINEO FINANCE
193 EUR2.30 EUR0.00%841.629.665M EUR0.00%การเงิน
SNG1LSNAIGE
164 EUR0.126 EUR−1.56%1.299K0.664.992M EUR0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
AMG1LAMBER GRID
12 EUR1.12 EUR−0.88%110.02199.788M EUR9.980.11 EUR+9.57%6.04%สาธารณูปโภค
PTR1LPANEVEZIO STATYBOS TRESTAS
9 EUR0.515 EUR+0.98%170.028.42M EUR1.610.32 EUR−9.72%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม