ผู้ขับเคลื่อนตลาด

บริษัทลิทัวเนีย ที่มีรายได้สุทธิสูงสุด

รายได้สุทธิแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรที่แท้จริงของบริษัทและความสามารถในการบริหารจัดการได้ดีเพียงใด บริษัทลิทัวเนีย ด้านล่างมีรายได้สุทธิสูงสุดในตลาดของตัวเอง ซึ่งถูกจัดเรียงตามตัวชี้วัดนี้ แต่ก็ยังมีตัวชี้วัดอื่นๆ ที่จะต้องศึกษาด้วย
สัญลักษณ์
รายได้สุทธิ
ปีงบประมาณ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
SAB1LSIAULIU BANKAS
63.614M EUR0.690 EUR−0.14%137.556K0.67457.656M EUR4.940.14 EUR3.84%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
TEL1LTELIA LIETUVA
63.594M EUR1.700 EUR−0.29%4.536K0.94993.355M EUR15.570.11 EUR+12.81%3.52%การสื่อสาร
GRG1LGRIGEO
25.306M EUR1.120 EUR0.00%10.724K0.81147.168M EUR5.880.19 EUR+137.95%4.46%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
IVL1LINVALDA INVL
16.666M EUR12.3 EUR−0.81%5992.46148.859M EUR5.252.34 EUR+22.20%0.00%การเงิน
AMG1LAMBER GRID
15.665M EUR1.11 EUR−0.89%2.45K5.29199.788M EUR9.890.11 EUR+9.57%6.04%สาธารณูปโภค
APG1LAPRANGA
15.635M EUR2.970 EUR+1.71%16.614K1.89161.453M EUR9.420.32 EUR+13.86%9.59%การค้าปลีก
KNR1LKAUNO ENERGIJA
5.858M EUR0.950 EUR+3.26%1130.9518.429M EUR5.060.19 EUR7.62%สาธารณูปโภค
INR1LINVL BALTIC REAL ESTATE
4.224M EUR2.06 EUR0.00%1050.3616.4M EUR6.350.32 EUR−21.58%4.37%การเงิน
ZMP1LZEMAITIJOS PIENAS
4.15M EUR1.66 EUR−1.78%9904.7164.636M EUR6.850.24 EUR+36.85%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
EWA1LEAST WEST AGRO
3.394M EUR18.2 EUR+2.82%1197.3515.785M EUR5.333.42 EUR+62.66%9.60%บริการการกระจายสินค้า
INC1LINVL TECHNOLOGY
2.115M EUR1.86 EUR+0.54%4172.2722.524M EUR56.360.03 EUR−74.36%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
INL1LINVL BALTIC FARMLAND
1.968M EUR6.95 EUR+2.21%20.0421.954M EUR13.180.53 EUR+82.53%2.21%การเงิน
VBL1LVILNIAUS BALDAI
1.589M EUR7.60 EUR−1.30%30.1129.924M EUR4.661.63 EUR+125.28%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
PTR1LPANEVEZIO STATYBOS TRESTAS
488K EUR0.510 EUR−0.97%1.317K2.478.42M EUR1.600.32 EUR−9.72%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
NEOFINEO FINANCE
297.978K EUR2.28 EUR−0.87%510.879.665M EUR0.00%การเงิน
UTR1LUTENOS TRIKOTAZAS
−1.916M EUR0.515 EUR0.00%20.004.894M EUR−0.16 EUR+35.12%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PZV1LPIENO ZVAIGZDES
−5.32M EUR1.470 EUR+1.73%5.07K1.3965.219M EUR6.710.22 EUR0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
AUG1LAUGA GROUP
−5.421M EUR0.298 EUR−0.33%15.266K0.5369.289M EUR−0.07 EUR−195.16%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
KNE1LKN ENERGIES
−5.904M EUR0.215 EUR+0.47%60.236K4.0881.405M EUR2.830.08 EUR0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
LGD1LLITGRID
−49.443M EUR0.680 EUR0.00%3.021K3.33342.945M EUR9.180.07 EUR0.00%สาธารณูปโภค
AKO1LAKOLA GROUP
1.080 EUR−1.37%8.52K0.94182.211M EUR2.37%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DFDSTO02DFDS SEAWAYS
0.630 EUR1.396M
SNG1LSNAIGE
0.125 EUR−0.79%6690.324.992M EUR0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
VLP1LVILKYSKIU PIENINE
5.38 EUR−0.37%2.856K3.7664.492M EUR5.900.91 EUR−35.07%4.91%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
RSU1LROKISKIO SURIS
2.92 EUR−2.67%2271.78105.02M EUR5.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
K2LTK2 LT
23.2 EUR−2.52%40.22บริการผู้บริโภค
NTU1LNOVATURAS
3.55 EUR+2.90%37.46K5.7826.934M EUR4.710.75 EUR0.00%บริการผู้บริโภค