ตลาดหลักทรัพย์ลิทัวเนีย

หุ้นลิทัวเนีย ที่มีรายได้สุทธิสูงสุด

กอร์ดอน เก็กโกะกล่าวว่า ความโลภนั้นดี แต่ความปรารถนาขององค์กรที่กลั่นกรองออกมานั้น ไม่ใช่สำนักงานขนาดใหญ่, เครื่องบินส่วนตัว หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในการจัดการ — มันกลับบริสุทธิ์กว่า กำไรตกผลึก ดังนั้นรายได้สุทธิจึงเป็นหัวใจสำคัญของโลกทุนนิยมของเรา ซึ่งแสดงถึงผลกำไรของบริษัทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าธุรกิจสามารถสร้างรายได้ได้ดีเพียงใด และจัดการค่าใช้จ่ายได้ดีเพียงใด และในรายการนี้ คุณจะพบว่า บริษัทลิทัวเนีย สร้างรายได้สุทธิสูงสุด

ทิกเกอร์
รายได้สุทธิ
(ปีงบประมาณ)
ราคา
ผันผวน % 1วัน
ผันผวน 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณ 1วัน
Volume * Price 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
IGN1LIGNITIS GRUPE
153.904MEUR19.34EUR−0.21%−0.04EUR
มีแรงซื้อ
8.669K167.658K1.4BEUR5.823.33EUR3.884Kสาธารณูปโภค
LNA1LLINAS AGRO GROUP
77.118MEUR1.310EUR0.00%0.000EUR
มีแรงซื้อ
16.475K21.582K209.111MEUR2.300.57EUR5.031Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TEL1LTELIA LIETUVA
57.647MEUR1.960EUR−0.51%−0.010EUR
มีแรงซื้อ
6.075K11.907K1.142BEUR19.800.10EUR1.939Kการสื่อสาร
SAB1LSIAULIU BANKAS
55.223MEUR0.656EUR−0.15%−0.001EUR
มีแรงซื้อ
303.711K199.234K393.626MEUR6.780.10EUR789การเงิน
IVL1LINVALDA INVL
37.453MEUR11.9EUR−0.83%−0.1EUR
มีแรงซื้อ
1201.428K140.64MEUR12.621.00EUR459การเงิน
AMG1LAMBER GRID
23.211MEUR1.250EUR−0.40%−0.005EUR
มีแรงซื้อ
7695222.978MEUR12.260.10EURสาธารณูปโภค
LGD1LLITGRID
19.541MEUR0.714EUR0.00%0.000EUR
มีแรงขาย
64360.093MEUR−0.09EUR335สาธารณูปโภค
GRG1LGRIGEO
12.266MEUR0.742EUR0.27%0.002EUR
มีแรงซื้อ
3.519K2.611K97.499MEUR11.650.06EUR833อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
APG1LAPRANGA
10.896MEUR2.01EUR−1.47%−0.03EUR
มีแรงซื้อ
32.92K66.169K111.137MEUR7.360.28EUR1.992Kการค้าปลีก
ZMP1LZEMAITIJOS PIENAS
8.05MEUR1.84EUR0.00%0.00EUR
มีแรงซื้อ
254670.373MEUR14.910.12EUR1.415Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
VLP1LVILKYSKIU PIENINE
5.536MEUR4.88EUR0.00%0.00EUR
มีแรงซื้อ
2.037K9.941K58.282MEUR3.481.40EUR867สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PTR1LPANEVEZIO STATYBOS TRESTAS
3.049MEUR0.540EUR−2.17%−0.012EUR
มีแรงซื้อ
5322878.829MEUR−0.03EURบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
INL1LINVL BALTIC FARMLAND
1.411MEUR8.35EUR0.60%0.05EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
86726.958MEUR15.850.52EUR2การเงิน
PZV1LPIENO ZVAIGZDES
1.251MEUR1.150EUR−0.43%−0.005EUR
มีแรงขาย
70080551.905MEUR−0.09EURสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
NTU1LNOVATURAS
909KEUR3.0300EUR−0.20%−0.0060EUR
มีแรงซื้อ
2.225K6.742K23.655MEUR160บริการผู้บริโภค
KNR1LKAUNO ENERGIJA
1KEUR0.885EUR0.00%0.000EUR
ปานกลาง
252217.728MEUR−0.03EUR379สาธารณูปโภค
NEOFINEO FINANCE
−201.086KEUR2.38EUR−0.83%−0.02EUR
มีแรงขาย
92110.001MEURการเงิน
SNG1LSNAIGE
−1.974MEUR0.115EUR0.00%0.000EUR
ปานกลาง
1114.557MEUR−0.13EUR539สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
UTR1LUTENOS TRIKOTAZAS
−2.966MEUR0.670EUR−0.74%−0.005EUR
มีแรงซื้อ
1076.367MEUR−0.25EUR1.094Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
AUG1LAUGA GROUP
−15.427MEUR0.3950EUR−0.18%−0.0007EUR
มีแรงขาย
4.068K1.607K90.737MEUR−0.02EUR1.233Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KNF1LKLAIPEDOS NAFTA
−64.011MEUR0.2430EUR0.00%0.0000EUR
มีแรงซื้อ
58.577K14.234K92.436MEUR−0.09EUR375บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
K2LTK2 LT
26.4EUR−0.75%−0.2EUR
ปานกลาง
126บริการผู้บริโภค
RSU1LROKISKIO SURIS
3.00EUR0.00%0.00EUR
ปานกลาง
100300105.02MEURสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
INC1LINVL TECHNOLOGY
2.32EUR2.65%0.06EUR
มีแรงซื้อ
6041.401K28.247MEURบริการทางด้านเทคโนโลยี
INR1LINVL BALTIC REAL ESTATE
2.14EUR−0.93%−0.02EUR
มีแรงขาย
1.431K3.062K17.037MEURการเงิน