การเงิน (ภาค)

6
หุ้น
1.087B
เงินทุนของตลาด
1.139M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.11%
เปลี่ยนแปลง
+2.77%
ประสิทธิภาพ เดือน
−2.45%
ประสิทธิภาพ ปี
+3.85%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
INL1LINVL BALTIC FARMLAND
8.10EUR0.00%0.00EUR
มีแรงซื้อ
1826.151MEUR15.460.52EUR2
INR1LINVL BALTIC REAL ESTATE
2.22EUR0.00%0.00EUR
มีแรงซื้อ
5712717.673MEUR
IVL1LINVALDA INVL
11.6EUR1.75%0.2EUR
มีแรงซื้อ
86310.011K137.095MEUR11.991.00EUR459
NEOFINEO FINANCE
2.40EUR0.84%0.02EUR
มีแรงซื้อ
15537210.085MEUR
SAB1LSIAULIU BANKAS
0.747EUR−0.40%−0.003EUR
มีแรงซื้อ
416.007K310.757K448.229MEUR7.740.10EUR789
SAB1LOS4SIAULIU BANKAS
0.750EUR2.491M1.868M448.229MEUR0.10EUR789