ส่วนของตลาดหลักทรัพย์ — ลิธัวเนีย

ตารางด้านล่างแสดงส่วนไปด้วยกันกับภาพรวมและเมตริกซ์การดำเนินการเช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนของหลักทรัพย์ การวิจัยส่วนต่างๆ ที่จะพบหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้ม

ภาค
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
อุตสาหกรรม
หุ้น
บริการเชิงพาณิชย์38.379M EUR0.00%7011
การสื่อสาร940.92M EUR3.72%−0.31%12.458K11
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร29.238M EUR0.00%2522
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร281.677M EUR2.99%−1.81%1.067K25
บริการผู้บริโภค51.214M EUR0.00%−0.15%39.678K13
บริการการกระจายสินค้า15.785M EUR3.75%−0.59%711
การเงิน550.412M EUR3.11%0.26%296.374K45
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม88.112M EUR−0.97%25.314K22
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ397.024M EUR2.92%0.20%20.461K23
การค้าปลีก145.141M EUR10.67%−0.76%7.235K11
บริการทางด้านเทคโนโลยี23.985M EUR−1.02%12111
สาธารณูปโภค2.051B EUR5.06%0.17%9.854K34