ตลาดหลักทรัพย์ฟินแลนด์

หุ้นฟินแลนด์ ที่เสี่ยงที่สุดในตลาด

เบต้าเป็นแนวคิดที่วัดความผันผวนของหุ้นเทียบกับตลาดโดยรวม หุ้นช่วงเบต้าสูงสามารถสร้างสินทรัพย์ที่ดีสำหรับนักลงทุนที่มีความอดทนสูงต่อความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงนั้นหมายความว่าพวกมันยังมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนสูงอีกด้วย ฟินแลนด์ มีความหลากหลายมากพอที่จะเสนอหุ้นจำนวนที่เหมาะสมได้ แน่นอนว่าการลงทุนในหุ้นนั้นอาจได้ผล แต่จำไว้ว่าผลประโยชน์และการสูญเสียเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกัน ดังนั้นจงดำเนินการอย่างระมัดระวังและดำเนินการอย่างมีเหตุผล

ทิกเกอร์
เบต้า 1 ปี
ราคา
ผันผวน % 1วัน
ผันผวน 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณ 1วัน
Volume * Price 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ภาค
OPTOMEDOPTOMED PLC
2.393.345EUR2.45%0.080EUR
มีแรงซื้อ
22.749K76.095K49.964MEUR−0.44EUR118เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
TYRESNOKIAN TYRES PLC
2.1710.535EUR0.19%0.020EUR
มีแรงขาย
438.704K4.622M1.456BEUR−0.89EUR4.915Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
MOCORPMETSO OUTOTEC OYJ
1.849.114EUR0.75%0.068EUR
มีแรงซื้อ
1.062M9.679M7.547BEUR23.540.38EUR15.63Kการผลิตของผู้ผลิต
BOREOBOREO OYJ
1.8241.4EUR1.22%0.5EUR
มีแรงซื้อ
87636.266K110.845MEUR−0.05EUR415เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
CGCBVCARGOTEC OYJ
1.8140.50EUR0.70%0.28EUR
มีแรงซื้อ
225.47K9.132M2.612BEUR31.321.28EUR11.174Kระบบขนส่ง
NLG1VNURMINEN LOGISTICS PLC
1.810.690EUR2.53%0.017EUR
มีแรงขาย
2.945K2.032K53.845MEUR4.510.15EUR140อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
REKAREKA INDUSTRIAL OYJ
1.745.60EUR0.00%0.00EUR
มีแรงซื้อ
5.012K28.067K33.466MEUR22.280.25EUR603การเงิน
LIFALIFA AIR OYJ
1.620.598EUR−6.56%−0.042EUR
มีแรงขาย
38.673K23.126K6.524MEURการผลิตของผู้ผลิต
KEMPOWRKEMPOWER OYJ
1.6122.47EUR−4.02%−0.94EUR
มีแรงซื้อ
46.184K1.038M1.248BEUR136เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
SPINNSPINNOVA OYJ
1.527.000EUR−3.65%−0.265EUR
มีแรงซื้อ
84.345K590.415K359.694MEUR64อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KCRKONECRANES PLC
1.4728.91EUR1.44%0.41EUR
มีแรงซื้อ
184.519K5.334M2.288BEUR16.481.73EUR16.573Kการผลิตของผู้ผลิต
QTCOMQT GROUP OYJ
1.4547.72EUR1.60%0.75EUR
มีแรงซื้อ
153.488K7.324M1.197BEUR44.581.08EUR496บริการทางด้านเทคโนโลยี
HEALTHNIGHTINGALE HEALTH OYJ B
1.431.150EUR−0.17%−0.002EUR
มีแรงขาย
58.067K66.777K69.392MEUR−0.25EUR71บริการเชิงพาณิชย์
ICP1VINCAP CORPORATION
1.4216.40EUR0.74%0.12EUR
มีแรงซื้อ
20.333K333.461K480.271MEUR0.84EUR2.523Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
PON1VPONSSE OYJ 1
1.3426.40EUR−1.49%−0.40EUR
ปานกลาง
4.132K109.085K739.194MEUR18.391.46EUR2.072Kการผลิตของผู้ผลิต
FIA1SFINNAIR OYJ
1.330.4500EUR−0.88%−0.0040EUR
ปานกลาง
977.677K439.955K632.684MEUR−0.44EUR5.325Kระบบขนส่ง
ASPOASPO PLC
1.318.24EUR1.35%0.11EUR
มีแรงซื้อ
2.192K18.062K257.567MEUR8.041.01EUR950บริการการกระจายสินค้า
WRT1VWARTSILA CORPORATION
1.308.354EUR0.85%0.070EUR
มีแรงซื้อ
1.174M9.804M4.929BEUR−0.02EUR17.305Kการผลิตของผู้ผลิต
UPONORUPONOR OYJ
1.3015.42EUR1.65%0.25EUR
มีแรงซื้อ
44.132K680.515K1.127BEUR10.711.42EUR4.234Kการผลิตของผู้ผลิต
GLA1VGLASTON CORPORATION
1.280.926EUR−0.43%−0.004EUR
มีแรงซื้อ
15.109K13.991K78.052MEUR41.330.02EUR750อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
VALMTVALMET CORPORATION
1.2825.58EUR2.69%0.67EUR
มีแรงซื้อ
469.116K12M4.71BEUR13.071.91EUR14.246Kการผลิตของผู้ผลิต
HONBSHONKARAKENNE OYJ B
1.284.72EUR2.16%0.10EUR
มีแรงซื้อ
4.243K20.027K27.716MEUR8.760.53EUR186สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
CAV1VCAVERION OYJ
1.276.95EUR−0.14%−0.01EUR
มีแรงซื้อ
244.335K1.698M945.979MEUR27.460.25EUR14.298Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CAPMANCAPMAN PLC
1.222.700EUR1.89%0.050EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
173.269K467.826K426.677MEUR9.590.28EUR160การเงิน
MUSTIMUSTI GROUP PLC
1.2215.47EUR0.91%0.14EUR
มีแรงขาย
128.487K1.988M515.019MEUR23.070.67EUR1.587Kการค้าปลีก
VINCITVINCIT OYJ
1.204.570EUR2.12%0.095EUR
มีแรงซื้อ
36.332K166.037K75.847MEUR0.21EUR579บริการทางด้านเทคโนโลยี
EXL1VEXEL COMPOSITES PLC
1.205.56EUR2.21%0.12EUR
มีแรงซื้อ
12.034K66.909K65.794MEUR28.870.19EUR753การผลิตของผู้ผลิต
MEKKOMARIMEKKO CORPORATION
1.209.10EUR−0.98%−0.09EUR
ปานกลาง
39.65K360.815K369.725MEUR18.200.50EUR409สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
REG1VREVENIO GROUP CORPORATION
1.1942.24EUR0.48%0.20EUR
มีแรงซื้อ
23.734K1.003M1.122BEUR51.720.81EUR184เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
FSECUREF-SECURE OYJ
1.183.195EUR3.06%0.095EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
171.372K547.534K541.034MEURบริการทางด้านเทคโนโลยี
SOLTEQSOLTEQ OYJ
1.161.336EUR0.91%0.012EUR
มีแรงขาย
9.716K12.981K25.914MEUR−0.16EUR648เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
LEHTOLEHTO GROUP OYJ
1.150.2380EUR0.21%0.0005EUR
มีแรงขาย
81.872K19.486K20.744MEUR−0.58EUR1.042Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
CONSTICONSTI PLC
1.1410.00EUR0.81%0.08EUR
มีแรงซื้อ
7557.55K77.345MEUR11.220.91EUR961สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
VALOEVALOE OYJ
1.140.0502EUR1.83%0.0009EUR
มีแรงขาย
306.2K15.371K19.18MEUR−0.02EUR52เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
PURMOPURMO GROUP OYJ C
1.139.32EUR−0.85%−0.08EUR
มีแรงขาย
2.3K21.436K397.758MEUR−1.09EUR3.471Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
EQV1VEQ OYJ
1.1324.15EUR1.68%0.40EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
2.265K54.7K976.377MEUR23.991.04EUR96การเงิน
RAIKVRAISIO PLC K
1.122.16EUR0.47%0.01EUR
มีแรงซื้อ
2.48K5.357K329.152MEUR0.02EUR388อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SKARTASKARTANYAB OYJ
1.120.832EUR0.24%0.002EUR
มีแรงซื้อ
126.466K105.22K587.94MEUR178การเงิน
TEM1VTECNOTREE CORPORATION
1.120.6290EUR2.86%0.0175EUR
มีแรงซื้อ
393.475K247.496K191.255MEUR13.650.04EUR750บริการทางด้านเทคโนโลยี
YITYIT CORPORATION
1.112.722EUR1.04%0.028EUR
ปานกลาง
229.036K623.436K569.125MEUR−2.00EUR6.803Kการเงิน
SUY1VSUOMINEN OYJ
1.113.170EUR2.26%0.070EUR
มีแรงซื้อ
1.64K5.199K182.67MEUR−0.04EUR707อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
STEAVSTORA ENSO OYJ A
1.1015.50EUR0.98%0.15EUR
มีแรงซื้อ
2.815K43.633K11.504BEUR7.672.00EUR22.094Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
OUT1VOUTOKUMPU OYJ
1.084.820EUR0.92%0.044EUR
มีแรงซื้อ
1.494M7.201M2.181BEUR2.382.17EUR9.096Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
TNOMTALENOM OYJ
1.089.53EUR0.42%0.04EUR
มีแรงซื้อ
23.753K226.366K426.523MEUR0.27EUR1.047Kบริการเชิงพาณิชย์
FORTUMFORTUM CORPORATION
1.0715.970EUR−0.25%−0.040EUR
มีแรงซื้อ
2.217M35.399M14.329BEUR−1.09EUR19.796Kสาธารณูปโภค
RAP1VRAPALA VMC CORPORATION
1.065.49EUR7.65%0.39EUR
มีแรงซื้อ
15.451K84.826K212.105MEUR20.050.25EUR1.757Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
HUH1VHUHTAMAKI OYJ
1.0333.21EUR0.24%0.08EUR
มีแรงขาย
316.64K10.516M3.466BEUR12.452.66EUR19.564Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
METSAMETSA BOARD OYJ A
1.039.80EUR−0.41%−0.04EUR
มีแรงซื้อ
7026.88K3.105BEUR8.671.14EUR2.389Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
HARVIAHARVIA PLC
1.0219.80EUR1.75%0.34EUR
มีแรงซื้อ
57.254K1.134M370.006MEUR11.731.67EUR824สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
NANOFHNANOFORM FINLAND OYJ
1.023.325EUR8.66%0.265EUR
มีแรงซื้อ
19.664K65.383K260.56MEUR−0.29EUR125เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
VERKVERKKOKAUPPA.COM OYJ
1.023.070EUR1.32%0.040EUR
มีแรงขาย
17.46K53.602K138.231MEUR35.770.08EUR825การค้าปลีก
UPMUPM-KYMMENE CORPORATION
1.0135.32EUR0.11%0.04EUR
มีแรงซื้อ
586.625K20.72M18.837BEUR13.822.55EUR16.966Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TIETOTIETOEVRY CORPORATION
1.0027.24EUR−0.73%−0.20EUR
มีแรงซื้อ
411.69K11.214M3.226BEUR16.071.71EUR24.389Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
RAUTERAUTE CORPORATION A
1.009.60EUR2.56%0.24EUR
ปานกลาง
2.18K20.928K40.927MEUR−2.85EUR802การผลิตของผู้ผลิต
ROBITROBIT OYJ
0.992.555EUR1.39%0.035EUR
มีแรงซื้อ
55.176K140.975K53.582MEUR19.240.13EUR273การผลิตของผู้ผลิต
SITOWSSITOWISE GROUP PLC
0.985.18EUR1.57%0.08EUR
มีแรงซื้อ
13.195K68.35K184.27MEUR1.697Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
OLVASOLVI PLC A
0.9832.40EUR−0.46%−0.15EUR
มีแรงขาย
6.369K206.356K671.096MEUR13.222.46EUR2.111Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TOKMANTOKMANNI GROUP OYJ
0.9813.48EUR1.20%0.16EUR
มีแรงซื้อ
117.264K1.581M792.483MEUR11.461.16EUR4.105Kการค้าปลีก
ACG1VASPOCOMP GROUP PLC
0.967.56EUR0.53%0.04EUR
มีแรงซื้อ
1.675K12.663K51.721MEUR10.600.71EUR145เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
STOCKASTOCKMANN PLC
0.951.892EUR−1.56%−0.030EUR
มีแรงขาย
158.628K300.124K294.925MEUR2.490.77EUR5.833Kการค้าปลีก
ADMCMADMICOM OYJ
0.9348.55EUR2.75%1.30EUR
มีแรงซื้อ
15.017K729.075K242.093MEUR27.211.74EUR209บริการทางด้านเทคโนโลยี
LEADDLEADDESK OYJ
0.938.14EUR−0.73%−0.06EUR
มีแรงซื้อ
8.683K70.68K44.257MEUR186บริการทางด้านเทคโนโลยี
SIEVISIEVI CAPITAL PLC
0.931.214EUR0.83%0.010EUR
มีแรงซื้อ
34.276K41.611K70.508MEUR22.550.05EURการเงิน
SAMPOSAMPO PLC A
0.9348.37EUR−0.72%−0.35EUR
มีแรงซื้อ
1.141M55.206M25.842BEUR4.06EUR13.34Kการเงิน
KNEBVKONE CORPORATION
0.9248.65EUR0.58%0.28EUR
มีแรงซื้อ
490.649K23.87M25.209BEUR32.231.50EUR62.72Kการผลิตของผู้ผลิต
SRV1VSRV GROUP PLC
0.924.10EUR0.00%0.00EUR
ปานกลาง
3.795K15.56K66.091MEUR−11.19EUR944การเงิน
TAALATAALERI OYJ
0.9110.92EUR−1.09%−0.12EUR
มีแรงซื้อ
13.291K145.138K309.097MEUR12.390.90EUR104การเงิน
KESKOAKESKO CORPORATION A
0.9120.70EUR−0.72%−0.15EUR
มีแรงซื้อ
28.297K585.748K8.307BEUR13.151.59EUR17.402Kการค้าปลีก
DWFDIGITAL WORKFORCE SERVICES OYJ
0.904.000EUR6.24%0.235EUR
มีแรงซื้อ
5062.024K44.731MEURบริการทางด้านเทคโนโลยี
ENEDOENEDO PLC
0.880.253EUR2.02%0.005EUR
มีแรงขาย
13.184K3.336K17.319MEUR−0.08EUR330เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
FSKRSFISKARS CORPORATION
0.8816.42EUR0.61%0.10EUR
มีแรงซื้อ
25.707K422.109K1.323BEUR12.631.29EUR6.69Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
VAIASVAISALA CORPORATION A
0.8742.15EUR1.44%0.60EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
4.668K196.756K1.522BEUR34.501.21EUR1.979Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
NESTENESTE CORPORATION
0.8648.84EUR1.41%0.68EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
1.229M60.037M37.508BEUR20.202.38EUR4.845Kแร่พลังงาน
NOKIANOKIA CORPORATION
0.864.8380EUR1.00%0.0480EUR
มีแรงซื้อ
11.787M57.026M27.361BEUR15.390.32EURเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
AKTIAAKTIA BANK PLC
0.859.95EUR−1.09%−0.11EUR
มีแรงซื้อ
26.928K267.934K717.176MEUR12.600.80EUR957การเงิน
EAGLEEAGLE FILTERS GROUP PLC
0.850.0928EUR2.20%0.0020EUR
มีแรงขาย
3.641K3389.326MEUR−0.01EURการเงิน
TITANTITANIUM OYJ
0.8414.50EUR0.00%0.00EUR
มีแรงซื้อ
2.565K37.193K149.075MEUR1.09EUR66การเงิน
PIHLISPIHLAJALINNA OYJ
0.828.76EUR1.27%0.11EUR
มีแรงขาย
9.324K81.678K197.926MEUR13.470.64EUR6.297Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ
NOHONOHO PARTNERS OYJ
0.827.32EUR0.14%0.01EUR
มีแรงซื้อ
4.782K35.004K151.523MEUR18.830.39EURบริการผู้บริโภค
ATRAVATRIA PLC A
0.819.22EUR−1.18%−0.11EUR
มีแรงขายรุนแรง
5.245K48.359K259.779MEUR6.231.50EURบริการการกระจายสินค้า
SOLWERSSOLWERS OYJ
0.794.84EUR−0.62%−0.04EUR
ปานกลาง
8564.143K42.857MEUR17.460.28EUR571บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
KOJAMOKOJAMO PLC
0.7814.78EUR1.37%0.20EUR
มีแรงซื้อ
158.35K2.34M3.653BEUR4.942.95EUR325การเงิน
ORTHEXORTHEX PLC
0.785.50EUR−0.36%−0.02EUR
มีแรงขาย
7.893K43.412K97.674MEUR0.16EUR314สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
SCANFLSCANFIL PLC
0.776.06EUR0.66%0.04EUR
มีแรงซื้อ
6.482K39.281K392.453MEUR11.970.51EUR3.282Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ETTEETTEPLAN OYJ
0.7515.10EUR0.00%0.00EUR
มีแรงซื้อรุนแรง
8121378.375MEUR22.030.69EUR3.629Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
KAMUXKAMUX CORPORATION
0.755.380EUR2.09%0.110EUR
มีแรงซื้อ
210.887K1.135M215.098MEUR11.650.45EUR1.221Kการค้าปลีก
WUF1VWULFF GROUP PLC
0.743.39EUR−0.29%−0.01EUR
มีแรงซื้อ
6.873K23.299K22.952MEUR9.050.38EUR278บริการการกระจายสินค้า
OMASPOMA SAASTOPANKKI OYJ
0.7218.22EUR−0.98%−0.18EUR
มีแรงขาย
24.894K453.569K547.74MEUR10.181.82EUR344การเงิน
REMEDYREMEDY ENTERTAINMENT OYJ
0.7124.10EUR0.00%0.00EUR
มีแรงซื้อ
15.799K380.756K324.111MEUR40.280.64EUR294บริการทางด้านเทคโนโลยี
ECOUPECOUP OYJ
0.713.270EUR−0.91%−0.030EUR
มีแรงขาย
1.039K3.398K29.265MEUR−0.01EURแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
DIGIADIGIA PLC
0.715.85EUR0.00%0.00EUR
มีแรงขายรุนแรง
8.777K51.345K155.892MEUR13.730.43EUR1.339Kบริการทางด้านเทคโนโลยี
SSH1VSSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ
0.701.825EUR1.96%0.035EUR
มีแรงซื้อ
8341.522K72.385MEUR123บริการทางด้านเทคโนโลยี
MERUSMERUS POWER OYJ
0.704.535EUR−0.33%−0.015EUR
มีแรงขาย
23.866K108.232K34.67MEURเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ALBAVALANDSBANKEN ABP (BANK OF ALAND)
0.6937.2EUR0.00%0.0EUR
มีแรงซื้อ
97236.158K576.623MEUR16.062.32EUR948การเงิน
DOV1VDOVRE GROUP PLC
0.690.604EUR0.67%0.004EUR
มีแรงซื้อ
27.069K16.35K63.855MEUR13.330.05EUR865บริการเชิงพาณิชย์
NXTMHNEXSTIM OYJ
0.684.200EUR0.12%0.005EUR
มีแรงขาย
1.735K7.287K28.203MEUR9.210.50EUR35เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
TLT1VTELESTE CORPORATION
0.673.80EUR−1.04%−0.04EUR
มีแรงซื้อ
8863.367K69.226MEUR−0.26EURการสื่อสาร
BIOBVBIOHIT OYJ B
0.671.750EUR−1.69%−0.030EUR
ปานกลาง
24.008K42.014K26.33MEUR53.610.03EUR41เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
KEMIRAKEMIRA OYJ
0.6614.40EUR0.28%0.04EUR
มีแรงซื้อ
74.745K1.076M2.205BEUR16.790.86EUR4.926Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TULAVTULIKIVI OYJ A
0.660.602EUR−0.66%−0.004EUR
มีแรงขาย
67.797K40.814K34.85MEUR12.070.05EUR235การผลิตของผู้ผลิต