หุ้นฟินแลนด์รวมดาว (อย่างน้อยตอนนี้)

ปราชญ์ชาวกรีก Heraclitus กล่าวว่า สิ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลงในคืออารเปลี่ยนแปลง แต่ไม่ใช่กับราคาหุ้น หุ้นฟินแลนด์เหล่านี้สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับบริษัทที่กำลังดำเนินการได้ดี ฉันหวังว่าคุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมนั้นและทำกำไรได้มากมาย

สัญลักษณ์
ประสิทธิภาพ % 1 ปี
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส เบาบาง
(TTM)
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับลด %
(TTM YoY)
ผลตอบแทนเงินปันผล %
(TTM)
ภาค
Analyst Rating
KEMPOWRKEMPOWER OYJ
176.50%47.00 EUR−2.08%76.508K2.666B EUR125.430.37 EUR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
NIXUNIXU OYJ
138.97%13.00 EUR0.39%13596.992M EUR−0.04 EUR68.39%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
UPONORUPONOR OYJ
121.10%28.50 EUR−0.77%27.331K2.099B EUR25.041.14 EUR−16.52%2.37%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
CAV1VCAVERION OYJ
96.56%8.58 EUR0.59%27.58K1.161B EUR26.380.33 EUR59.65%2.34%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงขาย
REKAREKA INDUSTRIAL OYJ
87.46%6.28 EUR0.32%36237.41M EUR0.897.06 EUR1924.73%3.19%การผลิตของผู้ผลิต
HARVIAHARVIA PLC
71.06%24.12 EUR−1.31%33.242K456.715M EUR20.631.17 EUR−33.51%2.54%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
ROVIOROVIO ENTERTAINMENT CORPORATION
65.17%9.200 EUR0.00%3.344K692.283M EUR32.490.28 EUR−35.56%1.41%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
PUUILOPUUILO PLC
61.90%7.985 EUR0.76%100.171K671.857M EUR17.720.45 EUR35.97%4.04%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
WRT1VWARTSILA CORPORATION
59.88%10.990 EUR−1.83%517.586K6.605B EUR59.470.18 EUR166.28%2.23%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
KCRKONECRANES PLC
56.13%31.07 EUR1.24%488.176K2.429B EUR10.153.06 EUR125.67%4.07%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
VIK1VVIKING LINE ABP
49.39%18.30 EUR−9.41%3.376K349.056M EUR7.952.30 EUR111.78%1.98%บริการผู้บริโภค
BRETECBIORETEC OY
48.76%2.70 EUR0.00%25.769K51.67M EUR−0.20 EUR0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
SCANFLSCANFIL PLC
47.08%8.06 EUR−1.23%13.492K530.981M EUR11.450.70 EUR59.30%2.57%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ปานกลาง
FIA1SFINNAIR OYJ
39.34%0.5125 EUR−0.68%947.805K726.161M EUR4.570.11 EUR0.00%ระบบขนส่ง
มีแรงขาย
BIOBVBIOHIT OYJ B
35.33%2.030 EUR2.78%3.374K29.849M EUR27.850.07 EUR0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
METSOMETSO OYJ
34.55%9.596 EUR−2.10%1.406M8.117B EUR14.570.66 EUR108.32%2.75%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
QTCOMQT GROUP OYJ
34.26%51.26 EUR−3.57%78.306K1.338B EUR40.021.28 EUR34.32%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
RELAISRELAIS GROUP OYJ
28.89%11.60 EUR0.87%1.21K208.521M EUR20.670.56 EUR236.51%4.87%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
NOHONOHO PARTNERS OYJ
28.34%7.88 EUR0.25%3.425K163.54M EUR134.470.06 EUR−84.90%2.54%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
EVLIEVLI OYJ
27.52%19.00 EUR−0.26%678504.537M EUR22.350.85 EUR−41.35%6.04%การเงิน
มีแรงซื้อ
LEADDLEADDESK OYJ
26.91%6.98 EUR−0.29%1.34K38.353M EUR−0.26 EUR−167.06%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
IFA1VINNOFACTOR PLC
26.60%1.090 EUR−3.54%33.184K41.068M EUR11.550.09 EUR53.50%5.31%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
CGCBVCARGOTEC OYJ
25.32%38.60 EUR0.36%49.273K2.48B EUR17.572.20 EUR−48.17%3.51%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อรุนแรง
DWFDIGITAL WORKFORCE SERVICES OYJ
24.56%3.88 EUR−7.62%4.79K47.179M EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
KEMIRAKEMIRA OYJ
23.73%14.39 EUR−1.24%44.437K2.231B EUR7.331.96 EUR129.39%4.12%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
APETITAPETIT PLC
23.38%12.40 EUR1.64%30076.083M EUR10.461.19 EUR163.61%4.10%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
STOCKASTOCKMANN PLC
20.98%2.405 EUR2.78%387.782K371.394M EUR7.410.32 EUR−64.63%0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
ORTHEXORTHEX PLC
20.22%4.815 EUR−0.31%3.267K85.775M EUR21.370.23 EUR7.13%1.24%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
CTH1VCOMPONENTA CORPORATION
19.83%2.90 EUR3.20%33.589K27.293M EUR28.240.10 EUR−35.41%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
TITANTITANIUM OYJ
19.78%16.05 EUR−0.93%2.899K167.768M EUR5.68%การเงิน
มีแรงซื้อ
NLG1VNURMINEN LOGISTICS PLC
18.92%0.880 EUR0.00%8.469K68.695M EUR56.050.02 EUR1.82%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
AFAGRAFARAK GROUP SE
18.04%0.3860 EUR−0.39%85.719K101.125M EUR2.970.13 EUR470.18%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ETTEETTEPLAN OYJ
17.58%15.05 EUR−0.66%958379.628M EUR25.350.59 EUR−30.13%2.38%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
ATRAVATRIA PLC A
13.95%10.54 EUR−0.57%3.954K298.661M EUR−0.40 EUR−127.81%6.60%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อ
CONSTICONSTI PLC
12.30%9.86 EUR0.41%1.778K76.318M EUR9.131.08 EUR26.35%6.11%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
OVAROOVARO KIINTEISTOSIJOITUS OYJ
12.25%3.39 EUR−1.74%13.081K30.11M EUR8.840.38 EUR0.87%การเงิน
มีแรงซื้อ
UNITEDUNITED BANKERS OYJ
12.00%14.0 EUR0.72%360149.099M EUR12.251.14 EUR78.17%5.40%การเงิน
มีแรงซื้อ
RAUTERAUTE CORPORATION
11.91%8.90 EUR−2.20%1.471K55.716M EUR−2.15 EUR−1362.63%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
WUF1VWULFF GROUP PLC
11.89%3.20 EUR−1.84%9722.071M EUR6.970.46 EUR33.50%4.14%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
OMASPOMA SAASTOPANKKI OYJ
11.54%20.10 EUR−0.74%11.713K672.049M EUR8.032.50 EUR43.46%1.98%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
KELASKESLA OYJ A
11.48%4.76 EUR1.28%2.183K15.937M EUR20.260.24 EUR0.64%4.26%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
FSKRSFISKARS CORPORATION
11.45%16.94 EUR−2.64%3.368K1.402B EUR20.600.82 EUR−40.32%4.48%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
HEEROSHEEROS OYJ
10.15%3.69 EUR−1.34%96919.751M EUR−0.05 EUR−159.29%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
OUT1VOUTOKUMPU OYJ
10.04%3.892 EUR0.44%906.868K1.754B EUR2.701.44 EUR−27.64%6.45%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
TOKMANTOKMANNI GROUP OYJ
10.03%12.84 EUR−2.28%42.067K772.495M EUR19.180.67 EUR−50.33%2.89%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
AALLONAALLON GROUP OYJ
9.64%10.35 EUR0.00%83140.501M EUR24.730.42 EUR53.63%2.03%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
LOIHDELOIHDE OYJ
9.01%12.70 EUR0.00%93772.976M EUR−0.35 EUR−215.13%1.18%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงขาย
MEKKOMARIMEKKO CORPORATION
8.06%10.05 EUR−5.37%41.413K431.482M EUR20.340.49 EUR−9.77%3.20%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
REMEDYREMEDY ENTERTAINMENT OYJ
7.53%20.00 EUR−2.20%3.263K275.623M EUR−0.70 EUR−197.33%0.49%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงขาย
SUY1VSUOMINEN OYJ
7.20%2.68 EUR−1.47%649156.739M EUR−0.37 EUR−425.07%3.68%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงขาย
ALMAALMA MEDIA CORPORATION
6.87%9.02 EUR0.22%2.807K740.878M EUR12.020.75 EUR−4.27%4.89%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
OPTOMEDOPTOMED PLC
5.39%2.735 EUR−0.55%15.835K48.583M EUR−0.35 EUR12.70%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
VALMTVALMET CORPORATION
3.49%21.65 EUR−1.05%319.623K4.029B EUR11.041.96 EUR−3.05%2.97%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
LIFALIFA AIR OYJ
3.28%0.630 EUR16.67%138.933K5.504M EUR−0.79 EUR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขายรุนแรง
KAMUXKAMUX CORPORATION
2.05%5.480 EUR−1.44%16.036K222.295M EUR35.930.15 EUR−72.02%3.06%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
AIFORIAAIFORIA TECHNOLOGIES OYJ
1.99%3.80 EUR−2.31%28.938K100.928M EUR−0.48 EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงขาย
MUSTIMUSTI GROUP PLC
1.72%17.79 EUR−0.17%11.27K593.254M EUR22.680.78 EUR30.28%2.81%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
KNEBVKONE CORPORATION
1.64%38.98 EUR−1.34%465.379K20.473B EUR22.071.77 EUR14.50%4.43%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
ALISAALISA PANKKI OYJ
1.17%0.3450 EUR0.15%10.344K30.344M EUR−0.04 EUR−103.30%307.69%การเงิน
มีแรงขาย
ALEXALEXANDRIA GROUP OYJ
0.64%6.32 EUR−0.63%63266.274M EUR16.500.38 EUR−39.04%5.82%การเงิน
มีแรงขาย
RAIKVRAISIO PLC K
0.50%2.02 EUR−0.98%2.348K312.881M EUR3.92%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
PON1VPONSSE OYJ 1
−0.19%25.90 EUR−0.96%860732.194M EUR15.911.63 EUR2.06%2.29%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขายรุนแรง
TAALATAALERI OYJ
−0.64%9.34 EUR1.52%3.254K260.412M EUR7.481.25 EUR157.32%4.89%การเงิน
มีแรงซื้อ
UPMUPM-KYMMENE CORPORATION
−0.71%32.00 EUR0.88%846.258K16.917B EUR12.522.56 EUR10.10%6.46%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
EFECTEEFECTE PLC
−1.43%8.28 EUR0.00%17052.842M EUR−0.26 EUR−449.05%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
BITTIBITTIUM CORPORATION
−2.52%3.670 EUR−1.34%20.525K132.812M EUR−0.08 EUR−111.26%1.34%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
TLT1VTELESTE CORPORATION
−2.57%3.41 EUR8.25%5.422K57.385M EUR−0.12 EUR−276.88%4.44%การสื่อสาร
มีแรงซื้อ
LAPWALLLAPWALL OYJ
−2.60%3.00 EUR−2.60%8.237K44.739M EUR10.890.28 EUR6.17%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
BOREOBOREO OYJ
−3.08%31.5 EUR−0.32%5185.069M EUR15.921.98 EUR0.70%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
GOFOREGOFORE PLC
−3.91%19.65 EUR−1.26%4.917K311.637M EUR20.460.96 EUR81.01%1.71%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
TEM1VTECNOTREE CORPORATION
−4.51%0.4295 EUR−0.46%151.906K131.203M EUR10.960.04 EUR−26.87%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
CAPMANCAPMAN PLC
−5.19%2.375 EUR0.64%48.026K374.823M EUR20.540.12 EUR−56.83%6.78%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
ALBAVALANDSBANKEN ABP (BANK OF ALAND)
−5.63%33.5 EUR0.60%316508.87M EUR14.832.26 EUR−10.37%4.80%การเงิน
LAT1VLASSILA & TIKANOJA PLC
−5.81%9.57 EUR−0.93%6.757K368.167M EUR10.440.92 EUR17.64%4.87%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
OLVASOLVI PLC A
−5.94%30.10 EUR−4.29%2.25K651.418M EUR−0.05 EUR−102.24%3.82%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
SRV1VSRV GROUP PLC
−6.51%3.46 EUR−1.14%84256.419M EUR−0.97 EUR91.86%0.00%การเงิน
มีแรงขาย
HUH1VHUHTAMAKI OYJ
−6.51%30.29 EUR0.07%124.656K3.159B EUR14.112.15 EUR−1.34%3.20%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
LL1SPACLIFELINE SPAC I PLC A
−6.73%9.42 EUR−2.08%718120.25M EUR−0.02 EUR0.00%การเงิน
FODELIAFODELIA OYJ
−6.84%4.22 EUR0.96%1.13K33.809M EUR62.800.07 EUR0.72%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
KESKOAKESKO CORPORATION A
−7.70%17.50 EUR−1.46%10.821K6.958B EUR12.381.41 EUR−8.62%6.02%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
AKTIAAKTIA BANK PLC
−7.76%9.04 EUR−0.77%24.935K658.204M EUR10.890.83 EUR−11.39%4.72%การเงิน
มีแรงซื้อ
ENENTOENENTO GROUP OYJ
−7.87%19.90 EUR−0.40%17.259K480.216M EUR30.040.66 EUR−31.43%5.01%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
SAMPOSAMPO PLC A
−8.36%40.78 EUR0.52%647.734K20.358B EUR4.44%การเงิน
มีแรงซื้อ
GLA1VGLASTON CORPORATION
−8.71%0.776 EUR−0.51%4.835K65.746M EUR18.880.04 EUR15.45%5.13%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงขาย
DIGIADIGIA PLC
−8.97%5.58 EUR2.20%1.337K145.499M EUR15.920.35 EUR−16.92%3.11%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
TIETOTIETOEVRY CORPORATION
−9.20%20.72 EUR−1.33%208.493K2.487B EUR11.841.75 EUR8.34%6.79%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
PNA1VPANOSTAJA OYJ
−9.68%0.560 EUR−5.41%3.431K31.117M EUR−0.06 EUR5.07%การเงิน
มีแรงขาย
TTALOTERVEYSTALO PLC
−9.75%7.59 EUR−2.32%35.201K981.402M EUR145.400.05 EUR−91.39%3.60%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
ELISAELISA CORPORATION
−10.51%43.43 EUR−0.57%248.331K6.997B EUR18.412.36 EUR5.05%4.92%การสื่อสาร
ปานกลาง
MERUSMERUS POWER OYJ
−10.73%4.99 EUR1.01%44937.766M EUR−0.04 EUR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงขาย
INVESTINVESTORS HOUSE OYJ
−10.86%4.76 EUR−1.86%1.543K30.384M EUR5.450.87 EUR6.39%การเงิน
มีแรงซื้อ
KOSKIKOSKISEN OYJ
−11.43%6.20 EUR−0.32%1.413K143.133M EUR6.91%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
METSAMETSA BOARD OYJ A
−11.60%8.84 EUR−0.23%2.385K2.73B EUR11.190.79 EUR−23.06%6.55%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
MODUMODULIGHT OYJ
−11.97%1.750 EUR−5.30%15.682K78.756M EUR−0.19 EUR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
STEAVSTORA ENSO OYJ A
−12.50%12.25 EUR−1.21%8.26K9.369B EUR10.511.17 EUR−38.99%4.84%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
ESENSEENERSENSE INTERNATIONAL OYJ
−13.51%5.12 EUR0.39%1.217K84.112M EUR−0.30 EUR−337.93%1.96%บริการเชิงพาณิชย์
ปานกลาง
HONBSHONKARAKENNE OYJ B
−13.83%3.55 EUR−0.56%2.05K20.963M EUR20.880.17 EUR−72.30%7.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
KREATEKREATE GROUP PLC
−14.25%6.92 EUR−3.35%6.113K63.687M EUR14.330.48 EUR−44.21%3.21%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
DOV1VDOVRE GROUP PLC
−14.59%0.480 EUR0.00%19.442K50.745M EUR10.570.05 EUR194.81%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
VAIASVAISALA CORPORATION A
−14.92%32.80 EUR−1.35%45.961K1.2B EUR27.951.17 EUR−2.18%2.17%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ