บริษัทฟินแลนด์ ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดเพียงเล็กน้อย

"ฉันขอโทษสำหรับจดหมายที่ยาวเช่นนี้" เคยถูกเขียนโดยนักคณิตศาสตร์และปราชญ์ชาวฝรั่งเศส Blaise Pascal ไว้ว่า "ฉันไม่มีเวลาเขียนเรื่องสั้นเลย" มันก็เหมือนกันกับ Market Cap ท้ายที่สุดแล้ว แทบทุกคนสามารถลงทุนในธุรกิจขนาดใหญ่และคาดหวังผลกำไรระยะยาวที่สมเหตุสมผล มั่นคง แต่นั่นไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิต แต่ถ้าหากคุณติดตามการเคลื่อนไหวที่โดดเด่นและมีศักยภาพยิ่งขึ้นในการให้ผลตอบแทนที่มากขึ้น ความคิดยอดนิยมนิยมที่จะถือหุ้นขนาดเล็กก็อาจเป็นพื้นที่ล่าที่ดีกว่า แต่ในจุดนั้นก็ยังมีอุปสรรคอยู่: การลงทุนในหุ้นขนาดเล็กนั้นมีความเสี่ยงที่มากขึ้นและที่สำคัญที่สุด คือการศึกษาข้อมูลที่มากขึ้นก่อนทำการลงทุน ซึ่งหวังนี่จะเป็นเหตุผลที่คุณมาที่หน้านี้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ขอให้เทรดเดอร์ทุกคนโชคดี และขอให้ หุ้นฟินแลนด์ เหล่านี้เป็นส่วนเสริมที่ดีในพอร์ตของคุณ

สัญลักษณ์
มูลค่าตามราคาตลาด
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
RUSHRUSH FACTORY PLC
1.199M EUR0.508 EUR+16.78%13.193K1.930.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงขาย
DUELLN0123DUELL OYJ
1.381M EUR0.0260 EUR552.965K−0.01 EUR−179.31%0.00%บริการการกระจายสินค้า
DUELLDUELL OYJ
1.381M EUR0.0452 EUR+44.87%822.967K1.20−0.01 EUR−179.31%0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงขาย
LEHTOLEHTO GROUP OYJ
2.371M EUR0.0272 EUR−2.86%392.775K0.45−0.65 EUR−587.74%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงขายรุนแรง
VALOEVALOE OYJ
2.886M EUR0.926 EUR+4.99%1.931K0.09−3.33 EUR+30.36%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงขายรุนแรง
PALLASPALLAS AIR OYJ
3.058M EUR0.300 EUR−4.15%21.7K5.09−0.47 EUR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขายรุนแรง
PIIPPOPIIPPO OYJ
3.128M EUR2.42 EUR0.00%250.10−0.22 EUR−257.35%1.07%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงขายรุนแรง
MARASMARTELA OYJ A
5.906M EUR1.295 EUR0.00%2.2K0.42−0.44 EUR−164.65%7.72%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขายรุนแรง
QPR1VQPR SOFTWARE PLC
6.143M EUR0.384 EUR−1.03%33.877K1.74−0.08 EUR+64.52%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงขาย
BONEHBBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES
9.115M EUR0.430 EUR+0.47%68.521K2.11−0.29 EUR+8.10%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงขาย
TRH1VTRAINERS´ HOUSE PLC
10.997M EUR5.12 EUR−1.54%5.513K3.6365.060.08 EUR−86.91%7.03%บริการเชิงพาณิชย์
EAGLEEAGLE FILTERS GROUP PLC
11.435M EUR0.0712 EUR−1.66%35.022K1.06−0.03 EUR+28.72%0.00%การเงิน
DIGIGRDIGITALIST GROUP PLC
11.658M EUR0.0170 EUR+1.19%186.657K5.11−0.01 EUR+29.57%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
WUF1VWULFF GROUP PLC
12.187M EUR1.800 EUR0.00%3.96K0.885.180.35 EUR−7.56%7.78%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงขาย
KELASKESLA OYJ A
14.362M EUR4.18 EUR+2.20%520.0517.790.24 EUR+0.64%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขาย
ECOUPECOUP OYJ
14.721M EUR1.660 EUR0.00%1.572K0.49−0.22 EUR0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงขาย
SOLTEQSOLTEQ OYJ
15.013M EUR0.774 EUR+0.65%42.87K2.2212.130.06 EUR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงขาย
ALISAALISA PANKKI OYJ
15.079M EUR0.1712 EUR−2.06%37.167K0.73−0.04 EUR0.00%การเงิน
มีแรงขายรุนแรง
NXTMHNEXSTIM OYJ
16.305M EUR2.41 EUR−3.98%9.597K1.70−0.50 EUR+28.84%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงขาย
ELEAVELECSTER OYJ A
17.916M EUR4.78 EUR+0.84%3110.36−0.04 EUR−104.40%3.14%การผลิตของผู้ผลิต
HEEROSHEEROS OYJ
18.686M EUR3.52 EUR−6.13%8000.67−0.05 EUR−159.29%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
HONBSHONKARAKENNE OYJ B
18.849M EUR3.21 EUR+0.94%5.398K0.9918.880.17 EUR−72.30%7.79%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
SPRINGSPRINGVEST OYJ
22.381M EUR4.07 EUR0.00%70.0053.340.08 EUR7.37%การเงิน
CTH1VCOMPONENTA CORPORATION
22.728M EUR2.34 EUR+6.36%33.092K4.5622.780.10 EUR−35.41%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
TULAVTULIKIVI OYJ A
22.837M EUR0.3945 EUR−1.25%99.935K2.934.110.10 EUR+91.04%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขาย
PARTNE1PARTNERA OYJ
23.505M EUR0.650 EUR−2.99%4.07K0.95−0.46 EUR−369.23%0.00%การเงิน
FONDIAFONDIA OYJ
24.035M EUR6.08 EUR−0.33%6.054K3.084.93%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
BETOLARBETOLAR OYJ
24.733M EUR1.265 EUR−1.94%3.996K0.17−0.69 EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงขาย
ACG1VASPOCOMP GROUP PLC
24.971M EUR3.65 EUR+1.39%4.147K1.14−0.04 EUR−106.30%5.75%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
ROBITROBIT OYJ
25.702M EUR1.220 EUR+0.83%49.097K2.36−0.23 EUR−273.05%1.64%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขาย
HRTISHERANTIS PHARMA OYJ
26.259M EUR1.550 EUR−6.91%22.25K3.45−0.32 EUR+75.75%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
PNA1VPANOSTAJA OYJ
26.807M EUR0.510 EUR+1.59%16.263K0.78−0.06 EUR5.88%การเงิน
มีแรงซื้อ
BIOBVBIOHIT OYJ B
28.791M EUR1.905 EUR−2.31%4.393K0.6526.130.07 EUR0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
OVAROOVARO KIINTEISTOSIJOITUS OYJ
30.459M EUR3.49 EUR+0.29%10.465K2.359.510.37 EUR0.86%การเงิน
มีแรงซื้อ
EXL1VEXEL COMPOSITES PLC
30.767M EUR2.60 EUR−0.38%14.201K0.94−0.39 EUR−183.11%7.69%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
SAGCVSAGA FURS OYJ C
31.125M EUR8.80 EUR−0.23%9730.445.571.58 EUR−12.39%1.59%การค้าปลีก
MERUSMERUS POWER OYJ
32.338M EUR4.23 EUR−0.47%1.356K0.79−0.04 EUR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงขาย
INVESTINVESTORS HOUSE OYJ
32.451M EUR5.18 EUR−0.38%7680.385.650.92 EUR5.98%การเงิน
มีแรงซื้อ
DWFDIGITAL WORKFORCE SERVICES OYJ
32.628M EUR2.90 EUR−2.36%2.884K0.560.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
LEADDLEADDESK OYJ
34.408M EUR6.28 EUR+5.02%27.967K1.44−0.26 EUR−167.06%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
NETUMNETUM GROUP OYJ
35.162M EUR2.75 EUR0.00%124.522K5.32−0.05 EUR4.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงขาย
FODELIAFODELIA OYJ
36.721M EUR4.54 EUR+1.34%2.368K1.1867.560.07 EUR1.32%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
REKAREKA INDUSTRIAL OYJ
36.813M EUR6.16 EUR0.00%4.441K1.640.877.06 EUR+1924.73%3.25%การผลิตของผู้ผลิต
SOLWERSSOLWERS OYJ
37.281M EUR3.76 EUR−0.53%6690.2011.610.32 EUR1.94%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
PUMUPUNAMUSTA MEDIA OYJ
38.553M EUR3.08 EUR0.00%300.06−0.45 EUR−193.16%0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงขายรุนแรง
AALLONAALLON GROUP OYJ
38.766M EUR9.90 EUR+1.43%7220.2523.660.42 EUR+53.63%2.12%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
ADMINADMINISTER OYJ
39.979M EUR2.79 EUR+1.45%16.988K3.68−0.14 EUR1.79%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
DOV1VDOVRE GROUP PLC
40.279M EUR0.381 EUR0.00%14.272K0.108.390.05 EUR+194.81%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
EEZYEEZY OYJ
40.325M EUR1.610 EUR−2.42%25.182K2.3810.060.16 EUR−43.90%9.32%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงขาย
BRETECBIORETEC OY
40.762M EUR2.13 EUR+1.43%15.685K1.53−0.20 EUR0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
IFA1VINNOFACTOR PLC
41.795M EUR1.150 EUR0.00%13.588K0.8710.700.11 EUR+72.55%5.22%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
LAPWALLLAPWALL OYJ
42.705M EUR2.94 EUR+2.08%7300.1810.670.28 EUR6.46%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
VIAFINVIAFIN SERVICE OYJ
43.07M EUR12.20 EUR0.00%2.72K4.6012.540.97 EUR+68.15%3.69%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
PAMPALOENDOMINES FINLAND OYJ
43.442M EUR4.48 EUR0.00%15.572K1.81−1.14 EUR+81.30%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงขาย
KHGKH GROUP PLC
44.024M EUR0.758 EUR+0.40%90.525K1.24−0.13 EUR−132.58%0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
ARVOSKPOHJANMAAN ARVO SIJOITUSOSUUSKUNTA
47.528M EUR58.30 EUR−0.07%2192.210.00%การเงิน
TLT1VTELESTE CORPORATION
48.276M EUR2.65 EUR+1.53%19.37K2.7020.080.13 EUR0.00%การสื่อสาร
มีแรงขาย
EFECTEEFECTE PLC
49.686M EUR7.72 EUR+0.52%3170.10−0.26 EUR−449.05%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
MODUMODULIGHT OYJ
50.373M EUR1.182 EUR+0.85%20.325K1.12−0.19 EUR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
TOIVOTOIVO GROUP OYJ
53.117M EUR0.966 EUR−3.21%22.91K1.8819.200.05 EUR0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
OPTOMEDOPTOMED PLC
56.179M EUR3.180 EUR+6.53%57.186K0.72−0.28 EUR+35.62%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
VINCITVINCIT OYJ
56.51M EUR3.39 EUR+4.31%10.02K0.85−0.10 EUR4.42%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
SSH1VSSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ
56.93M EUR1.400 EUR+1.08%3.773K0.36−0.05 EUR+54.16%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
GLA1VGLASTON CORPORATION
60.183M EUR0.714 EUR−1.38%21.007K0.5314.630.05 EUR+116.89%5.60%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
RAUTERAUTE CORPORATION
60.737M EUR9.92 EUR−0.60%12.691K1.67−2.15 EUR−1362.63%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
KREATEKREATE GROUP PLC
62.441M EUR7.02 EUR+0.29%4.105K0.6817.860.39 EUR−47.82%6.55%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
ALEXALEXANDRIA GROUP OYJ
65.023M EUR6.24 EUR−1.27%1740.2216.290.38 EUR−39.04%5.93%การเงิน
มีแรงขาย
WETTERIWETTERI OYJ
65.371M EUR0.464 EUR+2.20%8.832K0.240.00%การค้าปลีก
มีแรงขาย
ESENSEENERSENSE INTERNATIONAL OYJ
65.805M EUR3.99 EUR0.00%13.449K1.85−0.43 EUR−325.85%2.51%บริการเชิงพาณิชย์
ปานกลาง
ILKKA1ILKKA OYJ 1
66.745M EUR3.34 EUR+1.21%960.1820.050.17 EUR+7.21%8.98%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
BOREOBOREO OYJ
67.032M EUR24.9 EUR−0.40%7333.2219.081.31 EUR1.77%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
SIILISIILI SOLUTIONS OYJ
68.847M EUR8.46 EUR+0.24%13.685K2.4916.430.51 EUR+89.26%2.36%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
HEALTHNIGHTINGALE HEALTH OYJ B
68.978M EUR1.142 EUR+1.24%26.004K0.99−0.30 EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงขาย
SRV1VSRV GROUP PLC
68.993M EUR4.28 EUR−2.95%4.124K0.22−0.67 EUR+94.34%0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
LOIHDELOIHDE OYJ
70.463M EUR12.25 EUR0.00%5100.39−0.35 EUR−215.13%1.22%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
HKSAVHKSCAN OYJ A
71.17M EUR0.733 EUR−0.14%33.098K0.72−0.42 EUR−35.25%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงขาย
NLG1VNURMINEN LOGISTICS PLC
71.818M EUR0.920 EUR−0.22%24.205K1.2758.600.02 EUR1.74%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
APETITAPETIT PLC
79.202M EUR12.70 EUR+0.40%2.566K0.2610.721.19 EUR+163.61%3.94%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
LAMORLAMOR CORPORATION OYJ
79.207M EUR2.88 EUR−0.69%2.103K0.2552.460.05 EUR−69.77%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
ASUNTOASUNTOSALKKU OYJ
81.887M EUR83.0 EUR+3.75%320.14−4.58 EUR2.53%การเงิน
มีแรงซื้อ
CONSTICONSTI PLC
82.769M EUR10.65 EUR−0.47%9.44K1.458.731.22 EUR+37.89%5.63%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
SPINNSPINNOVA OYJ
83.67M EUR1.602 EUR+0.13%101.918K1.59−0.33 EUR0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KSLAVKESKISUOMALAINEN OYJ A
84.365M EUR8.40 EUR−0.94%2.205K1.90−0.41 EUR−118.22%11.90%บริการผู้บริโภค
AIFORIAAIFORIA TECHNOLOGIES OYJ
87.437M EUR3.37 EUR−3.99%10.099K0.77−0.48 EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
TEM1VTECNOTREE CORPORATION
88.482M EUR0.2910 EUR−3.00%1.201M3.187.620.04 EUR−14.73%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงขาย
ORTHEXORTHEX PLC
93.589M EUR5.27 EUR−0.38%1.823K0.3418.300.29 EUR+83.26%2.09%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
NIXUNIXU OYJ
99.987M EUR13.35 EUR+1.52%80.08−0.04 EUR+68.39%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
SITOWSSITOWISE GROUP PLC
100.672M EUR2.83 EUR−0.70%23.372K1.1411.410.25 EUR3.53%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
RAP1VRAPALA VMC CORPORATION
103.928M EUR2.69 EUR+2.28%3.727K0.59−0.16 EUR−125.56%1.49%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงขาย
LEMONLEMONSOFT OYJ
104.69M EUR5.64 EUR−0.70%3.824K0.9322.910.25 EUR+140.43%2.48%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
AFAGRAFARAK GROUP SE
109.606M EUR0.4200 EUR+2.44%116.809K1.393.230.13 EUR+470.18%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
VERKVERKKOKAUPPA.COM OYJ
114.142M EUR2.535 EUR+0.40%16.323K1.0581.250.03 EUR−63.16%9.70%การค้าปลีก
ปานกลาง
LL1SPACLIFELINE SPAC I PLC A
119.5M EUR9.56 EUR−0.42%1.54K1.64−0.02 EUR0.00%การเงิน
NANOFHNANOFORM FINLAND OYJ
126.272M EUR1.610 EUR+1.58%26.614K0.41−0.27 EUR+7.66%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
UNITEDUNITED BANKERS OYJ
149.099M EUR13.9 EUR−0.71%6760.6612.171.14 EUR+78.17%6.47%การเงิน
DIGIADIGIA PLC
149.762M EUR5.62 EUR+1.81%2.032K0.6216.030.35 EUR−16.92%3.02%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
SUY1VSUOMINEN OYJ
155.586M EUR2.70 EUR−0.37%13.717K2.06−0.35 EUR−629.79%3.70%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงขาย
PIHLISPIHLAJALINNA OYJ
158.16M EUR7.00 EUR0.00%47.102K3.6015.330.46 EUR−28.89%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
ปานกลาง
WITHWITHSECURE CORPORATION
168.163M EUR0.9650 EUR+4.78%193.969K2.63−0.21 EUR−123.05%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
NOHONOHO PARTNERS OYJ
169.064M EUR8.06 EUR+1.26%14.643K1.0937.820.21 EUR+28.45%4.96%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง