หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุด — ตลาดหลักทรัพย์ฟินแลนด์

ความผันผวนของหุ้นนั้นคือการขึ้นลงของราคาในไทม์เฟรมที่กำหนด หุ้นที่มีความผันผวนสูงที่สุดอาจจะแสดงความผันผวนของราคาได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน ความผันผวนในตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่ีจะมีน้อยและไม่เกิน 20-30% ในช่วงที่ตลาดเงียบ ความผันผวนของราคาไม่ปรากฎชัดเสมอไปเมื่อดูที่หุ้นราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของราคาในรูปแบบเปอร์เซ็นต์เพื่อดูความผันผวน

           
PRIVA PRIVANET GROUP OYJ
0.3710.00%0.03เป็นกลาง892.895K6.818M-0.2059.00การเงิน
METSB METSA BOARD OYJ B
5.36-8.30%-0.48ขาย1.800M2.078B11.630.502352.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PIIPPO PIIPPO OYJ
3.16-9.20%-0.32ขาย1.000K4.499M-0.1892.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
FIA1S FINNAIR OYJ
5.43-4.98%-0.28ขาย906.700K729.742M8.030.716462.00ระบบขนส่ง
BONEH BBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES
3.78-1.05%-0.04แนะนำให้ซื้อ8.978K19.882M-0.3013.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
VALOE VALOE OYJ
0.07-4.88%-0.00ขาย454.402K9.583M-0.2525.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
NEO1V NEO INDUSTRIAL OYJ
2.85-7.17%-0.22ซื้อ12.307K18.272M-0.21252.00การผลิตของผู้ผลิต
LEADD LEADDESK OYJ
13.603.03%0.40ซื้อ3.747K60.970Mบริการทางด้านเทคโนโลยี
AALLON AALLON GROUP OYJ
12.15-5.45%-0.70ซื้อ3.442K46.597Mการเงิน
ICP1V INCAP CORPORATION
19.20-4.00%-0.80ซื้อ25.160K87.303M10.801.85768.00การผลิตของผู้ผลิต
TRH1V TRAINERS´ HOUSE PLC
0.40-6.51%-0.03ซื้อ8.084K9.233M8.480.05134.00บริการเชิงพาณิชย์
AHOLA OYJ AHOLA TRANSPORT ABP SER. A
0.82-4.65%-0.04ขาย10.475K12.750M0.10ระบบขนส่ง
IFA1V INNOFACTOR PLC
0.73-2.67%-0.02ขาย117.941K27.966M-0.03550.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
OTE1V OUTOTEC OYJ
5.58-6.32%-0.38ขาย1.274M1.083B-0.254012.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
QTCOM QT GROUP OYJ
19.15-3.53%-0.70ซื้อ15.458K472.277M-0.07306.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
TITAN TITANIUM OYJ
10.10-4.27%-0.45ซื้อ12.369K107.832M0.4564.00การเงิน
CAV1V CAVERION OYJ
7.50-6.13%-0.49ขาย185.758K1.086B-0.06บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
PNA1V PANOSTAJA OYJ
0.93-5.48%-0.05ซื้อ27.742K51.607M-0.011895.00การผลิตของผู้ผลิต
ACG1V ASPOCOMP GROUP PLC
5.62-3.10%-0.18ขาย6.325K38.886M8.920.65เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
ROBIT ROBIT OYJ
2.74-2.14%-0.06ซื้อ30.173K58.883M-1.49286.00การผลิตของผู้ผลิต
FARON FARON PHARMACEUTICALS OY
3.004.53%0.13ขาย20.007K127.022M-0.26บริการเชิงพาณิชย์
CTH1V COMPONENTA CORPORATION
0.11-3.00%-0.00ขาย484.824K27.642M68.530.00602.00การผลิตของผู้ผลิต
RUSH RUSH FACTORY PLC
2.72-5.56%-0.16ขาย2.091K6.778Mบริการเชิงพาณิชย์
BITTI BITTIUM CORPORATION
6.72-3.86%-0.27ขาย88.791K249.495M39.600.18674.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
NLG1V NURMINEN LOGISTICS PLC
0.28-4.76%-0.01ขาย17.780K13.113M-0.27172.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KCR KONECRANES PLC
27.48-4.25%-1.22ขาย283.543K2.263B30.120.9516077.00การผลิตของผู้ผลิต
HONBS HONKARAKENNE OYJ B
4.13-4.62%-0.20ซื้อ18.759K25.318M9.380.46สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ETTE ETTEPLAN OYJ
11.00-3.93%-0.45แนะนำให้ซื้อ3.466K284.041M15.880.723055.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
DIGIA DIGIA PLC
4.43-3.90%-0.18ซื้อ21.831K122.635M20.990.221091.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
OKDBV ORIOLA CORPORATION B
2.12-5.13%-0.12ซื้อ133.492K406.339M339.390.012706.00บริการการกระจายสินค้า
ESENSE ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ
1.54-2.53%-0.04ขาย6.001K9.397M-0.47บริการเชิงพาณิชย์
FODELIA FODELIA OYJ
6.75-3.30%-0.23ซื้อ6.991Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
EXL1V EXEL COMPOSITES PLC
6.26-3.99%-0.26ขาย38.981K77.065M-0.03การผลิตของผู้ผลิต
STERV STORA ENSO OYJ R
11.38-4.73%-0.56ขาย4.259M9.424B14.190.8426129.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TAALA TAALERI OYJ
8.32-3.48%-0.30ซื้อ14.005K243.994M13.930.62การเงิน
HARVIA HARVIA PLC
9.54-1.45%-0.14ขาย16.285K180.960M21.050.46400.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ADMCM ADMICOM OYJ
78.20-0.51%-0.40ซื้อ4.261K383.823M1.09บริการทางด้านเทคโนโลยี
NIXU NIXU OYJ
10.35-3.27%-0.35ขาย7.003K79.317M-0.05355.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
EVLI EVLI PANKKI OYJ
11.60-1.28%-0.15ซื้อ50.290K276.431M16.150.73การเงิน
OKDAV ORIOLA CORPORATION A
2.20-0.90%-0.02แนะนำให้ซื้อ10.750K402.711M336.360.012706.00บริการการกระจายสินค้า
CGCBV CARGOTEC OYJ
32.82-3.47%-1.18ซื้อ96.328K2.190B17.791.9211987.00ระบบขนส่ง
BIOBV BIOHIT OYJ B
3.31-2.36%-0.08ขาย105.515K51.005M-0.1149.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
METSA METSA BOARD OYJ A
6.18-2.52%-0.16แนะนำให้ขาย5.612K2.254B12.620.502352.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
RELAIS RELAIS GROUP OYJ
8.64-2.81%-0.25ขาย8.808Kบริการการกระจายสินค้า
NXTMH NEXSTIM OYJ
0.09-2.09%-0.00ขาย101.693K6.015M-0.47เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
EFECTE EFECTE PLC
5.76-3.36%-0.20ซื้อ9.661K35.291M-0.36บริการทางด้านเทคโนโลยี
TNOM TALENOM OYJ
45.00-2.17%-1.00ซื้อ3.312K320.508M44.231.07673.00บริการเชิงพาณิชย์
WUF1V WULFF GROUP PLC
1.77-4.32%-0.08ขาย3.702K12.633M14.720.13บริการการกระจายสินค้า
SCANFL SCANFIL PLC
5.00-2.34%-0.12ซื้อ10.437K330.501M13.390.383348.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
SSH1V SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ
1.15-1.72%-0.02ขาย13.041K45.205M145.620.0185.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
HEEROS HEEROS OYJ
2.68-4.29%-0.12ซื้อ50712.180M-0.10บริการทางด้านเทคโนโลยี
UPM UPM-KYMMENE CORPORATION
28.11-3.80%-1.11ขาย1.850M15.584B11.222.6018978.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
VALMT VALMET CORPORATION
19.86-4.15%-0.86ขาย825.384K3.100B15.981.3012528.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
HRTIS HERANTIS PHARMA OYJ
7.00-1.41%-0.10ขาย7.816K47.430M-1.09เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
AFAGR AFARAK GROUP PLC
0.46-3.96%-0.02แนะนำให้ขาย139.491K113.779M-0.22942.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
FSC1V F-SECURE CORPORATION
3.27-3.25%-0.11ซื้อ82.576K534.110M222.700.021666.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
ATG1V ASIAKASTIETO GROUP OYJ
35.40-3.01%-1.10ซื้อ1.393K875.755M45.510.80447.00บริการเชิงพาณิชย์
SOPRA SOPRANO OYJ
0.29-2.05%-0.01ซื้อ23.943K5.422M28.350.0198.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
VINCIT VINCIT OYJ
5.22-2.97%-0.16ซื้อ45.887K64.982M36.670.15430.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
SRV1V SRV GROUP PLC
1.43-3.38%-0.05ซื้อ25.351K88.180M-0.421057.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
OUT1V OUTOKUMPU OYJ
3.06-3.90%-0.12ซื้อ4.343M1.309B-0.0810449.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
TOKMAN TOKMANNI GROUP OYJ
12.82-1.99%-0.26ขาย80.383K770.004M20.760.63การค้าปลีก
SSABAH SSAB AB SER. A
2.82-3.19%-0.09ขาย50.349K2.982B10.680.2714313.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
DOV1V DOVRE GROUP PLC
0.30-1.64%-0.01ซื้อ67.537K30.828M26.750.01495.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
TEM1V TECNOTREE CORPORATION
0.262.78%0.01ซื้อ302.650K62.402M9.060.03543.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
SUY1V SUOMINEN OYJ
2.55-2.30%-0.06ซื้อ4.130K150.153M-0.01690.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
RAP1V RAPALA VMC CORPORATION
2.86-1.04%-0.03ซื้อ22.361K110.753M29.950.102651.00การผลิตของผู้ผลิต
ROVIO ROVIO ENTERTAINMENT CORPORATION
4.57-2.56%-0.12ขาย222.168K378.722M20.540.23418.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
NOHO NOHO PARTNERS OYJ
10.30-2.83%-0.30ขาย30.145K201.031M20.670.54บริการผู้บริโภค
ILK1S ILKKA-YHTYMA OYJ 1
4.20-2.78%-0.12ซื้อ422109.946M30.810.14บริการผู้บริโภค
RAIKV RAISIO PLC K
3.65-2.93%-0.11ซื้อ9.184K591.628M18.300.21319.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SAVOH SAVOSOLAR PLC
0.01-2.44%-0.00แนะนำให้ขาย2.291M15.506M-0.02เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
EFO1V EFORE PLC
0.05-0.81%-0.00แนะนำให้ขาย138.320K20.572M-0.06442.00การผลิตของผู้ผลิต
OPTOMED OPTOMED PLC
6.00-2.44%-0.15ขาย16.623Kเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
LEHTO LEHTO GROUP OYJ
2.25-2.60%-0.06ขาย166.305K134.695M-0.081552.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
METSO METSO CORPORATION
33.73-3.55%-1.24ขาย425.647K5.248B17.971.9513150.00การผลิตของผู้ผลิต
EQV1V EQ OYJ
12.45-2.73%-0.35เป็นกลาง15.546K490.332M26.120.5386.00การเงิน
HKSAV HKSCAN OYJ A
2.21-3.28%-0.07ขาย98.745K226.105M-0.62สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ASPO ASPO PLC
7.74-2.52%-0.20ขาย35.855K247.118M18.980.42ระบบขนส่ง
BAS1V BASWARE CORPORATION
25.25-2.70%-0.70ซื้อ23.850K373.618M-1.66บริการทางด้านเทคโนโลยี
SAA1V SANOMA CORPORATION
10.37-1.43%-0.15ซื้อ52.243K1.715B15.540.684485.00บริการผู้บริโภค
MMO1V MARIMEKKO CORPORATION
37.40-2.35%-0.90ซื้อ5.832K310.606M26.311.46445.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TYRES NOKIAN TYRES PLC
22.50-3.18%-0.74แนะนำให้ขาย1.564M3.229B7.743.014719.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
SSABBH SSAB AB SER. B
2.64-2.69%-0.07ขาย1.140M2.781B9.940.2714313.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
KAMUX KAMUX CORPORATION
7.58-2.32%-0.18ซื้อ60.498K310.525M17.450.44การค้าปลีก
QPR1V QPR SOFTWARE PLC
2.400.84%0.02แนะนำให้ซื้อ2.779K28.531M193.500.01บริการทางด้านเทคโนโลยี
NXTGMS NEXT GAMES OYJ
0.88-1.57%-0.01ขาย9.891K24.945M-0.87143.00บริการทางด้านเทคโนโลยี
AM1 AHLSTROM-MUNKSJO OYJ
14.82-3.14%-0.48ซื้อ64.835K1.764B259.760.06อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CAPMAN CAPMAN PLC
2.24-2.82%-0.07ขาย314.597K354.345M48.420.05การเงิน
FSKRS FISKARS CORPORATION
12.04-2.59%-0.32ขาย44.764K1.008B17.650.707615.00สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
STEAV STORA ENSO OYJ A
13.90-1.42%-0.20ซื้อ9.557K11.120B16.740.8426129.00อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
REG1V REVENIO GROUP CORPORATION
29.15-2.67%-0.80ซื้อ36.375K793.421M93.420.3253.00เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
WRT1V WARTSILA CORPORATION
10.79-2.22%-0.24ซื้อ2.043M6.530B24.370.4519294.00บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
STCBV STOCKMANN PLC B
2.32-2.11%-0.05ซื้อ92.786K170.755M-0.92การค้าปลีก
VAIAS VAISALA CORPORATION A
34.75-0.71%-0.25ซื้อ16.684K1.256B42.280.841816.00เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
NOKIA NOKIA CORPORATION
3.59-2.22%-0.08ขาย20.359M20.595B-0.07เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
TULAV TULIKIVI OYJ A
0.16-0.62%-0.00ซื้อ36.523K9.262M-0.03247.00แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ENDOM ENDOMINES AB
0.56-3.10%-0.02ซื้อ31.829K56.304M-0.09แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ERIBR ERICSSON, TELEFONAB. L M SER. B
7.46-1.24%-0.09แนะนำให้ขาย11.142K24.912B119.980.06เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
CONSTI CONSTI YHTIOT OYJ
7.10-1.11%-0.08ซื้อ5.487K55.180M-0.16บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
โหลดเพิ่ม
หน้าแรก ตัวช่วยคัดกรองหุ้น ตัวคัดกรองฟอเร็กซ์ ตัวคัดกรองคริปโต ปฏิทินเศรษฐกิจ รายการ มันทำงานได้อย่างไร ข้อมูลสำคัญของชาร์ต ราคา แนะนำเพื่อน กฎของบ้าน ศูนย์ช่วยเหลือ เว็บไซต์ & โบรกเกอร์ โซลูชั่น วิดเจ็ต โซลูชั่นชาร์ต Lightweight Charting Library บล็อก & ข่าว Twitter
ข้อมูลส่วนตัว ตั้งค่าโปรไฟล์ บัญชีและการเรียกเก็บเงิน แนะนำเพื่อน ตั๋วการขอความสนับสนุนของฉัน ศูนย์ช่วยเหลือ ไอเดียที่ถูกตีพิมพ์ ผู้ติดตาม กำลังติดตาม ข้อความส่วนตัว แชท ออกจากระบบ