ผู้ขับเคลื่อนตลาด

หุ้นฟินแลนด์ กับปริมาณการซื้อขายที่ผิดปกติ

ปริมาณการซื้อขายที่สูงหรือต่ำผิดปกติอาจส่งผลต่อราคาในอนาคต ดังนั้นมันจะเป็นประโยชน์หากหาเจอเพื่อตัดสินใจได้ทันท่วงที หุ้นฟินแลนด์ ด้านล่างแสดงปริมาณการซื้อขายที่ไม่ปกติในขณะนี้และจัดเรียงตามปริมาณสัมพัทธ์
สัญลักษณ์
Rel Volume
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
NXTMHNEXSTIM OYJ
15.312.37 EUR−1.25%74.894K16.237M EUR−0.50 EUR+28.84%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
PURMOPURMO GROUP OYJ C
9.646.88 EUR−0.29%62.697K294.478M EUR−0.30 EUR−193.50%6.52%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
SIILISIILI SOLUTIONS OYJ
6.299.36 EUR+1.52%27.585K75.033M EUR18.180.51 EUR+89.26%2.17%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
BITTIBITTIUM CORPORATION
5.114.605 EUR+8.74%72.686K151.199M EUR−0.15 EUR−262.84%1.18%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
KELASKESLA OYJ A
4.653.86 EUR−5.16%1.008K13.984M EUR16.430.24 EUR+0.64%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขาย
OLVASOLVI PLC A
3.3730.75 EUR−0.32%16.686K638.991M EUR16.601.85 EUR+380.94%3.89%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
SITOWSSITOWISE GROUP PLC
2.842.62 EUR−8.07%53.215K101.896M EUR10.560.25 EUR3.51%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
SPINNSPINNOVA OYJ
2.821.900 EUR−7.99%68.571K107.852M EUR−0.33 EUR0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
HRTISHERANTIS PHARMA OYJ
2.371.345 EUR+0.37%9.083K27.015M EUR−0.32 EUR+75.75%0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
TLT1VTELESTE CORPORATION
2.302.68 EUR−0.74%11.685K49.187M EUR−0.00 EUR+98.75%0.00%การสื่อสาร
มีแรงขาย
LEADDLEADDESK OYJ
2.108.18 EUR+1.24%3.515K44.271M EUR−0.25 EUR−554.29%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
KREATEKREATE GROUP PLC
2.047.30 EUR−0.27%3.716K65.11M EUR17.560.42 EUR−35.14%6.28%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ปานกลาง
ASUNTOASUNTOSALKKU OYJ
1.9071.5 EUR−2.05%11072.021M EUR−10.91 EUR2.88%การเงิน
มีแรงซื้อ
EFECTEEFECTE PLC
1.8214.90 EUR0.00%25K95.897M EUR−0.21 EUR−408.79%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงขาย
BONEHBBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES
1.680.566 EUR−3.08%46.018K12.379M EUR0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงขาย
VIAFINVIAFIN SERVICE OYJ
1.6613.60 EUR+1.12%2.559K47.483M EUR13.980.97 EUR+68.15%3.35%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อ
EQV1VEQ OYJ
1.5615.02 EUR+4.02%3.948K588.368M EUR20.300.74 EUR−14.19%6.30%การเงิน
มีแรงขาย
NLG1VNURMINEN LOGISTICS PLC
1.471.195 EUR+4.82%55.294K88.991M EUR76.110.02 EUR1.40%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
ECOUPECOUP OYJ
1.421.750 EUR−2.51%2.295K15.918M EUR−0.22 EUR0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงขาย
EAGLEEAGLE FILTERS GROUP PLC
1.340.0778 EUR−2.51%59.548K12.816M EUR−0.03 EUR+28.72%0.00%การเงิน
PNA1VPANOSTAJA OYJ
1.330.401 EUR−2.20%9.739K21.55M EUR−0.05 EUR−65.15%7.32%การเงิน
มีแรงขาย
ATRAVATRIA PLC A
1.319.22 EUR−3.66%14.538K269.64M EUR−0.70 EUR−273.90%7.31%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงขาย
LEMONLEMONSOFT OYJ
1.266.90 EUR−2.82%3.572K131.79M EUR1.97%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงขาย
ORTHEXORTHEX PLC
1.255.99 EUR−0.99%5.497K107.441M EUR20.810.29 EUR+83.26%1.82%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
TOIVOTOIVO GROUP OYJ
1.221.020 EUR+3.03%9.407K57.954M EUR20.280.05 EUR0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
BRETECBIORETEC OY
1.152.19 EUR−3.95%36.273K43.632M EUR−0.20 EUR0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
RAUTERAUTE CORPORATION
1.1010.85 EUR−2.25%4.326K67.962M EUR46.790.23 EUR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อ
METSAMETSA BOARD OYJ A
1.088.12 EUR+1.00%1.788K2.426B EUR30.380.27 EUR−76.83%7.21%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ปานกลาง
LAPWALLLAPWALL OYJ
1.063.01 EUR+0.67%17.24K43.431M EUR6.35%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อ
KAMUXKAMUX CORPORATION
1.055.270 EUR+1.93%32.949K206.702M EUR28.860.18 EUR−59.65%2.90%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
DIGIADIGIA PLC
1.035.42 EUR+1.88%4.163K141.768M EUR14.650.37 EUR−15.79%3.20%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
DIGIGRDIGITALIST GROUP PLC
1.020.0150 EUR−1.32%59.389K10.424M EUR−0.01 EUR+29.57%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
HUH1VHUHTAMAKI OYJ
0.9936.15 EUR−3.11%124.154K3.894B EUR18.351.97 EUR−25.53%2.68%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
KHGKH GROUP PLC
0.950.728 EUR+0.14%35.706K42.223M EUR−0.13 EUR−132.58%0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
SUY1VSUOMINEN OYJ
0.932.72 EUR0.00%3.285K156.739M EUR−0.22 EUR+10.07%3.68%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงขาย
BETOLARBETOLAR OYJ
0.921.045 EUR−1.42%4.308K20.783M EUR−0.67 EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงขาย
HEALTHNIGHTINGALE HEALTH OYJ B
0.921.072 EUR−2.55%28.009K66.441M EUR−0.30 EUR0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงขาย
TNOMTALENOM OYJ
0.915.41 EUR−0.18%18.113K246.491M EUR3.32%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงขาย
IFA1VINNOFACTOR PLC
0.881.365 EUR+3.02%33.168K48.155M EUR14.400.09 EUR+4.06%4.53%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อรุนแรง
NORRHNORRHYDRO GROUP OYJ
0.871.700 EUR+4.94%9.02Kการผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขาย
NETUMNETUM GROUP OYJ
0.842.57 EUR−1.15%2.484K33.245M EUR−0.05 EUR4.23%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงขาย
NYABNYAB OYJ
0.790.495 EUR−0.20%45.836K350.502M EUR14.100.04 EUR1.41%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงขาย
FSECUREF-SECURE OYJ
0.791.744 EUR+1.04%169.096K301.486M EUR13.630.13 EUR−26.10%4.06%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
ADMCMADMICOM OYJ
0.7743.40 EUR−2.25%2.83K221.399M EUR30.711.41 EUR−9.39%2.93%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
BIOBVBIOHIT OYJ B
0.741.915 EUR−1.79%19.829K29.472M EUR15.590.12 EUR0.00%เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
CTH1VCOMPONENTA CORPORATION
0.712.33 EUR−1.69%4.261K23.019M EUR22.690.10 EUR−35.41%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
ICP1VINCAP CORPORATION
0.688.85 EUR+2.55%60.34K254.043M EUR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
SPRINGSPRINGVEST OYJ
0.674.90 EUR0.00%4.462K26.945M EUR64.220.08 EUR6.12%การเงิน
มีแรงขาย
EXL1VEXEL COMPOSITES PLC
0.652.03 EUR−0.98%11.718K24.259M EUR−0.77 EUR−638.23%9.76%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
ENENTOENENTO GROUP OYJ
0.6217.16 EUR+2.02%10.244K400.229M EUR23.420.73 EUR+1.47%5.95%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
DOV1VDOVRE GROUP PLC
0.610.400 EUR−1.48%44.575K42.922M EUR10.420.04 EUR+10.03%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
WETTERIWETTERI OYJ
0.590.452 EUR−0.44%14.323K67.289M EUR0.00%การค้าปลีก
มีแรงขายรุนแรง
MODUMODULIGHT OYJ
0.580.876 EUR+1.74%37.64K36.693M EUR−0.28 EUR0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
DUELLDUELL OYJ
0.580.0350 EUR+2.94%322.178K35.311M EUR−0.01 EUR−179.31%0.00%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงขาย
AIFORIAAIFORIA TECHNOLOGIES OYJ
0.583.39 EUR−0.88%4.841K88.734M EUR−0.48 EUR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงซื้อ
LAT1VLASSILA & TIKANOJA PLC
0.579.06 EUR−0.33%21.405K346.442M EUR11.580.78 EUR−5.24%5.17%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อ
YITYIT CORPORATION
0.571.607 EUR+1.64%191.504K330.561M EUR121.740.01 EUR11.39%การเงิน
มีแรงขาย
TTALOTERVEYSTALO PLC
0.577.37 EUR−0.81%22.762K938.458M EUR−0.33 EUR−272.75%3.77%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อ
KSLAVKESKISUOMALAINEN OYJ A
0.569.50 EUR+1.71%1.057K93.817M EUR−1.29 EUR−288.40%10.71%บริการผู้บริโภค
TOKMANTOKMANNI GROUP OYJ
0.5315.93 EUR+1.40%35.136K923.584M EUR23.800.67 EUR−50.33%4.84%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
TYRESNOKIAN TYRES PLC
0.538.468 EUR+0.98%282.413K1.159B EUR6.56%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
APETITAPETIT PLC
0.5213.05 EUR+0.38%1.042K81.073M EUR8.431.55 EUR+302.71%3.85%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงขาย
TULAVTULIKIVI OYJ A
0.520.4750 EUR−1.04%29.522K27.787M EUR4.950.10 EUR+91.04%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขาย
PARTNE1PARTNERA OYJ
0.510.600 EUR0.00%3.031K21.697M EUR−0.02 EUR0.00%การเงิน
มีแรงซื้อ
MARASMARTELA OYJ A
0.511.350 EUR−2.88%4.937K6.339M EUR−0.44 EUR−164.65%7.19%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงขายรุนแรง
RELAISRELAIS GROUP OYJ
0.5012.65 EUR−1.94%474233.906M EUR21.230.60 EUR+152.29%3.10%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
FSKRSFISKARS CORPORATION
0.4916.06 EUR+0.00%4.384K1.294B EUR18.590.86 EUR−28.71%4.98%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงขาย
ASPOASPO PLC
0.495.84 EUR−0.68%5.944K183.798M EUR139.050.04 EUR−93.61%7.82%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง
AKTIAAKTIA BANK PLC
0.489.13 EUR+0.55%22.429K658.207M EUR7.841.16 EUR4.74%การเงิน
มีแรงซื้อ
SCANFLSCANFIL PLC
0.487.98 EUR+2.31%12.731K507.556M EUR10.770.74 EUR+38.50%2.69%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อ
REMEDYREMEDY ENTERTAINMENT OYJ
0.4715.80 EUR−0.63%9.108K214.911M EUR0.63%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ปานกลาง
ACG1VASPOCOMP GROUP PLC
0.463.04 EUR−1.62%3.866K21.14M EUR−0.04 EUR−106.30%6.80%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงขาย
SSH1VSSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ
0.461.330 EUR−1.48%27.227K54.897M EUR−0.07 EUR+34.15%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
UPMUPM-KYMMENE CORPORATION
0.4630.37 EUR+2.98%403.892K15.728B EUR41.750.73 EUR−74.56%5.09%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
STOCKASTOCKMANN PLC
0.463.005 EUR+0.50%96.613K475.479M EUR9.340.32 EUR−51.02%0.00%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
STEAVSTORA ENSO OYJ A
0.4511.50 EUR+4.55%1.494K8.699B EUR−0.45 EUR−123.08%5.45%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
OMASPOMA SAASTOPANKKI OYJ
0.4521.60 EUR−0.69%4.821K721.83M EUR6.473.34 EUR1.84%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
CTY1SCITYCON OYJ
0.444.038 EUR+0.85%290.048K688.665M EUR−0.70 EUR−983.80%12.49%การเงิน
มีแรงขายรุนแรง
OVAROOVARO KIINTEISTOSIJOITUS OYJ
0.443.70 EUR−1.07%2.46K30.397M EUR0.80%การเงิน
มีแรงซื้อ
SRV1VSRV GROUP PLC
0.433.61 EUR−1.37%1.997K58.998M EUR−0.89 EUR+90.98%0.00%การเงิน
มีแรงขาย
REKAREKA INDUSTRIAL OYJ
0.437.20 EUR+1.41%15.555K42.43M EUR1.255.76 EUR+3392.91%2.82%การผลิตของผู้ผลิต
NOHONOHO PARTNERS OYJ
0.428.10 EUR+0.75%6.177K168.644M EUR21.730.37 EUR+396.40%4.98%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
SANOMASANOMA CORPORATION
0.426.92 EUR+3.44%26.167K1.092B EUR354.870.02 EUR−95.82%5.53%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
ALEXALEXANDRIA GROUP OYJ
0.398.20 EUR−0.73%2.576K86.072M EUR10.480.78 EUR−10.58%4.48%การเงิน
มีแรงขาย
OKDAVORIOLA CORPORATION A
0.391.130 EUR−2.16%6.339K201.414M EUR−0.11 EUR−726.81%5.19%บริการการกระจายสินค้า
ปานกลาง
RAP1VRAPALA VMC CORPORATION
0.392.79 EUR+3.33%1.444K104.314M EUR−0.16 EUR−125.56%1.48%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
มีแรงขาย
EVLIEVLI OYJ
0.3719.70 EUR−0.00%2.41K521.753M EUR18.761.05 EUR+24.17%5.84%การเงิน
มีแรงขาย
OUT1VOUTOKUMPU OYJ
0.374.157 EUR+1.41%433.64K1.855B EUR−0.28 EUR−111.96%6.10%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ปานกลาง
FONDIAFONDIA OYJ
0.366.98 EUR+1.75%94427.119M EUR4.37%บริการเชิงพาณิชย์
มีแรงซื้อรุนแรง
TRH1VTRAINERS´ HOUSE PLC
0.363.15 EUR−5.69%6217.174M EUR−0.04 EUR−115.79%14.07%บริการเชิงพาณิชย์
HEEROSHEEROS OYJ
0.363.39 EUR−4.24%12218.961M EUR103.670.03 EUR−68.28%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
LL1SPACLIFELINE SPAC I PLC A
0.359.76 EUR0.00%527122M EUR85.990.11 EUR0.00%การเงิน
HARVIAHARVIA PLC
0.3533.58 EUR−0.65%16.181K631.627M EUR27.221.23 EUR−14.38%1.89%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
ปานกลาง
VAIASVAISALA CORPORATION A
0.3537.35 EUR−1.19%2.264K1.365B EUR27.811.34 EUR+8.28%1.90%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
มีแรงซื้อรุนแรง
WRT1VWARTSILA CORPORATION
0.3514.220 EUR−1.25%259.642K8.496B EUR32.610.44 EUR1.81%การผลิตของผู้ผลิต
ปานกลาง
TEM1VTECNOTREE CORPORATION
0.340.2990 EUR+4.00%139.197K87.418M EUR7.890.04 EUR−0.26%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
มีแรงขาย
NESTENESTE CORPORATION
0.3426.45 EUR+0.76%319.805K20.159B EUR14.181.86 EUR−24.14%3.89%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อ
ALMAALMA MEDIA CORPORATION
0.329.90 EUR−1.49%2.795K827.314M EUR14.730.67 EUR−21.78%4.38%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
TAALATAALERI OYJ
0.329.98 EUR+0.40%9.048K281.358M EUR12.620.79 EUR+11.91%4.53%การเงิน
มีแรงขาย
CGCBVCARGOTEC OYJ
0.3161.70 EUR−1.36%22.878K4.033B EUR11.515.36 EUR+1352.91%2.16%ระบบขนส่ง
มีแรงซื้อ