New Zealand 5Y yieldNew Zealand 5Y yieldNew Zealand 5Y yield

New Zealand 5Y yield

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

เงื่อนไขสำคัญ

ดอกเบี้ย
3.00%
วันครบกำหนดอายุ
เม.ย. 20, 2029
เวลาที่จะครบกำหนด
A graphical representation of the interest rates on debt for a range of maturities.

คำถามที่พบบ่อย

NZ05Y เทรดที่ 93.690 NZD ดูการเคลื่อนไหวของราคาเพิ่มเติมที่ ชาร์ต
อัตราผลตอบแทนปัจจุบันอยู่ที่ 4.468% — มีการปรับลดลง 2.12% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ปัจจุบันอัตราผลตอบแทนของ NZ05Y อยู่ที่ 4.468% ในขณะที่ออกนั้นอยู่ที่ 2.295% ซึ่งแปลว่ามีการเปลี่ยนแปลง 94.68% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนของ NZ05Y มีการปรับลดลง 2.12% ผลงานรายเดือนได้แสดงให้เห็นการปรับลดลง 0.60% และอัตราผลตอบแทนของ NZ05Y ได้มีการปรับเพิ่มขึ้น 1.48% ในปีที่ผ่านมา
วันครบกำหนดอายุคือวันที่ครบกำหนดชำระหนี้และจะต้องชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยทั้งหมดให้กับเจ้าหนี้ ยกตัวอย่างเช่น วันครบกำหนดอายุของ NZ05Y คือ 20 เม.ย. 2029
คุณสามารถซื้อ NZ05Y ผ่านโบรกเกอร์ — เลือก ที่ตรงกับความต้องการของคุณและดำเนินการต่อไป หรือคุณยังสามารถซื้อพันธบัตรได้โดยตรงจากหน่วยงานที่เป็นผู้ออก ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกล้ชิดและดูข่าวของตลาด ก่อนการตัดสินใจ