ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

AU02Y ชาร์ต

สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง

พันธบัตรัฐบาลออสเตรเลียอายุ 10 ปี
 
   
พันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลียอายุ 10 ปี
 
   
Australia 2 Year Government Bonds
 
   

ข่าว