อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลนิวซีแลนด์ 10 ปี NZ10Y

NZ10YTVC
NZ10Y
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลนิวซีแลนด์ 10 ปีTVC
 
Yield
ไม่มีการซื้อขาย
 
ราคา
ดอกเบี้ย
วันครบกำหนดอายุ
เวลาที่จะครบกำหนด
ดอกเบี้ย
วันครบกำหนดอายุ
เวลาที่จะครบกำหนด