ตลาดหุ้นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราเงินปันผลตอบแทน FWD %
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ภาค
หุ้น
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร4.121B AED3.17%0.12%916.642Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ4.392B AED3.18%−1.00%55.264Kระบบขนส่ง1
สายการบิน14.24B AED5.70%−0.23%976.535Kระบบขนส่ง2
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์2.769B AED2.28%0.23%37.876Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
เคมีทางการเกษตร26.398B AED20.12%0.63%2.044Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
เคมีพิเศษเฉพาะ76.647B AED4.65%1.96%5.332Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง28.586B AED3.12%−0.99%2.934Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
ขุดเจาะตามสัญญา56.48B AED4.44%1.70%9.01Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
บริการประมวลผลข้อมูล10.697B AED−1.68%2.468Mบริการทางด้านเทคโนโลยี1
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า469.178B AED2.26%0.16%7.087Mสาธารณูปโภค2
วิศวกรรมและก่อสร้าง209.756B AED0.20%0.95%5.77Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
กลุ่มบริษัททางการเงิน43.058B AED1.58%0.70%4.312Mการเงิน10
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร10.373B AED−1.31%304.761Kบริการการกระจายสินค้า2
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม361.487M AED1.67%0.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
สร้างบ้าน22.425B AED0.00%0.33%3.622Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
การจัดการโรงพยาบาล/ด้านพยาบาล1.328B AED5.26%6.15%14.027Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ6.016B AED3.32%−3.79%123.181Kบริการผู้บริโภค2
บริการน้ำมันครบวงจร241.398B AED0.26%−0.95%15.785Mแร่พลังงาน2
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ตการค้าปลีก1
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์162.693B AED3.88%−0.33%1.494Mการเงิน6
ผู้จัดการด้านการลงทุน6.677B AED1.93%0.00%294.409Kการเงิน3
ธนาคารรายใหญ่249.586B AED3.30%−0.04%2.478Mการเงิน8
โทรคมนาคมรายใหญ่195.677B AED3.56%−0.18%1.362Mการสื่อสาร1
การขนส่งทางทะเล3.004B AED6.37%17.58Mระบบขนส่ง2
บริการทางการแพทย์/พยาบาล879.114B AED0.01%0.02%625.817Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ3
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด34.72B AED0.65%14.88Mบริการเชิงพาณิชย์1
ภาพยนต์/บันเทิง2.472B AED−2.37%338.864Kบริการผู้บริโภค2
ชุดประกันภัยรวม9.807B AED4.82%−0.49%41.472Kการเงิน17
การผลิตน้ำมันและก๊าซ51B AED5.04%0.74%2.696Mแร่พลังงาน1
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ4.974B AED1.80%3.15%15.337Mบริการผู้บริโภค2
โลหะ/แร่ธาตุอื่นๆ2.633B AED7.55%−0.75%370.982Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
การขนส่งอื่นๆ33.034B AED0.15%899.093Kระบบขนส่ง1
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป18.453B AED−0.91%3.267Mบริการทางด้านเทคโนโลยี1
ยารายใหญ่981.944M AED−5.29%252.072Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย337.26M AED0.00%0.00%0การเงิน1
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์124.269B AED4.49%0.51%3.063Mการเงิน11
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์1.134B AED−2.12%1.048Mการเงิน1
ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ7.25B AED0.55%1.075Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
ธนาคารในภูมิภาค82.551B AED5.42%0.19%284.649Kการเงิน7
ร้านอาหาร35.546B AED0.00%−1.15%3.696Mบริการผู้บริโภค2
โทรคมนาคมพิเศษ29.573B AED5.01%−0.17%146.197Kการสื่อสาร2
เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม854.328M AED1.49%−1.99%311การผลิตของผู้ผลิต1
สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ8.308B AED4.62%−1.03%220.08Kสาธารณูปโภค1
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง3.226B AED5.43%−0.69%3.055Mบริการการกระจายสินค้า1
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย34.581B AED4.02%−3.16%2.06Kการสื่อสาร1