อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
5.271B3.610.00%2.108Mระบบขนส่ง1
8.727B4.43-2.60%11.824Mระบบขนส่ง1
1.939B3.25-1.23%23.710Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
10.240B5.22-2.03%1.413Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
787.500M-4.72%2.399Mการเงิน1
2.447B6.00-1.80%1.869Mการเงิน1
279.979M0.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
118.800M14.45%18.159Kบริการผู้บริโภค1
22.891B1.73-2.12%15.136Mการเงิน4
7.569B0.00%0การเงิน4
354.270M0.00%0อื่นๆ1
184.500M9.82%500การเงิน1
95.980B2.61-0.70%4.436Mการเงิน3
26.517B3.55-1.02%347.107Kการสื่อสาร1
278.244M-1.80%162.880Kระบบขนส่ง1
5.131B5.03-0.55%117.554Kการเงิน8
%แร่พลังงาน1
27.614B1.790.00%0ระบบขนส่ง1
214.237M5.09%213.150Kการเงิน1
67.601B1.80-2.61%15.955Mการเงิน5
100.191B3.470.88%2.333Mการเงิน6
6.829B2.440.00%1.742Mสาธารณูปโภค1
โหลดเพิ่ม