อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ
อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราผลตอบแทน % (ระบุ)
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
หมวดธุรกิจ
หุ้น
บริการทางการแพทย์/พยาบาล965.285 B AED0.02%−0.46%624.911 Kบริการเกี่ยวกับสุขภาพ4
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า434.689 B AED2.15%−0.49%2.86 Mสาธารณูปโภค2
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์291.066 B AED3.66%+2.13%918.504 Kการเงิน9
ธนาคารรายใหญ่282.838 B AED6.08%+0.76%3.762 Mการเงิน10
บริการน้ำมันแบบครบวงจร239.003 B AED4.99%+4.80%238.633 Mแร่พลังงาน2
การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์178.556 B AED4.97%+0.07%3.949 Mการเงิน11
วิศวกรรมและก่อสร้าง157.643 B AED1.14%−0.79%4.957 Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6
โทรคมนาคมรายใหญ่139.487 B AED5.04%+0.50%1.994 Mการสื่อสาร2
ธนาคารในภูมิภาค116.581 B AED6.33%−0.29%2.363 Mการเงิน9
ขุดเจาะตามสัญญา73.428 B AED3.78%+1.15%4.842 Mบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1
เคมีพิเศษเฉพาะ70.335 B AED6.79%+0.85%4.214 Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
การขนส่งอื่นๆ43.838 B AED0.65%−0.53%2.136 Mระบบขนส่ง3
การผลิตน้ำมันและก๊าซ42.375 B AED6.07%+0.88%6.498 Mแร่พลังงาน1
การขนส่งทางทะเล37.527 B AED1.90%+0.14%6.226 Mระบบขนส่ง2
บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารไร้สาย33.999 B AED5.23%−0.42%500การสื่อสาร1
โทรคมนาคมพิเศษ31.453 B AED6.18%−0.01%326.791 Kการสื่อสาร2
ร้านอาหาร28.704 B AED1.67%−0.75%1.37 Mบริการผู้บริโภค2
กลุ่มบริษัททางการเงิน28.661 B AED0.87%+1.63%14.782 Mการเงิน6
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด27.359 B AED+4.35%36.807 Mบริการเชิงพาณิชย์2
สร้างบ้าน26.4 B AED4.16%−0.57%2.718 Mสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง25.433 B AED2.30%+1.92%4.599 Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9
เคมีทางการเกษตร19.923 B AED8.75%+0.42%5.47 Mอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
ยาสามัญ19.469 B AED+2.54%0เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
บริการเกี่ยวกับผู้บริโภคอื่นๆ15.236 B AED1.92%+1.39%2.416 Mบริการผู้บริโภค3
สายการบิน14.329 B AED7.29%+1.04%1.591 Mระบบขนส่ง2
ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป14.246 B AED−0.79%4.694 Mบริการทางด้านเทคโนโลยี1
ขนส่ง/จัดส่งสินค้าทางอากาศ12.542 B AED2.44%−0.05%1.413 Mระบบขนส่ง2
ผู้จัดการด้านการลงทุน12.054 B AED1.11%0.00%208.934 Kการเงิน3
ชุดประกันภัยรวม10.113 B AED5.35%+0.46%117.917 Kการเงิน14
สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ8.564 B AED5.15%+1.33%199.046 Kสาธารณูปโภค1
ธุรกิจโรงแรม/รีสอร์ท/เรือสำราญ7.735 B AED3.10%+0.19%17.09 Mบริการผู้บริโภค2
ผู้จัดจำหน่ายอาหาร7.412 B AED+1.54%454.193 Kบริการการกระจายสินค้า2
บริการประมวลผลข้อมูล6.223 B AED+0.41%3.734 Mบริการทางด้านเทคโนโลยี1
ค้าปลีกอาหาร5.508 B AED−0.65%2.747 Mการค้าปลีก1
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร5.507 B AED1.47%+3.54%491.799 Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2
ผลิตภัณฑ์เพื่อสันทนาการ4.2 B AED−1.43%807.093 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต3.91 B AED6.70%+0.45%419.165 Kการค้าปลีก1
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์2.679 B AED2.69%+0.12%2.441 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
วัสดุก่อสร้าง2.435 B AED8.16%−0.82%590.022 Kการผลิตของผู้ผลิต1
ภาพยนต์/บันเทิง2.364 B AED4.23%+2.16%397.615 Kบริการผู้บริโภค2
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง2.285 B AED1.97%−1.47%1.175 Mบริการการกระจายสินค้า1
ทรัสต์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์1.605 B AED5.11%−0.35%8.453 Kการเงิน3
กองทรัสต์/กองทุนรวม1.32 B AED0.00%+9.88%0อื่นๆ12
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง1.097 B AED−0.96%268.47 Kการเงิน1
ยารายใหญ่936.89 M AED−0.25%220.489 Kเทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
เครื่องจักรทางการบรรทุก/ก่อสร้าง/ทำฟาร์ม837.368 M AED2.53%−0.25%292.651 Kการผลิตของผู้ผลิต1
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม458.559 M AED1.98%+1.04%6.252 Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
เคมี: รายใหญ่หลายแบรนด์270.585 M AED5.77%0.00%0อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย246.4 M AED0.00%0การเงิน1
ภาครัฐบาลรัฐบาล1
สิ่งพิมพ์: หนังสือ/นิตยสารบริการผู้บริโภค1