บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
37.856B
เงินทุนของตลาด
13.963M
ปริมาณการซื้อขาย
−2.66%
เปลี่ยนแปลง
−15.42%
ประสิทธิภาพ เดือน
+98.19%
ประสิทธิภาพ ปี
−29.09%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
MULTIPLYMultiply Group PJSC3.29 AED−2.66%−0.09 AED
มีแรงขาย
13.963M45.938M AED37.856B AED2.051.65 AED