อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ (ภาค)

5
หุ้น
104.576B
เงินทุนของตลาด
4.443M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.79%
เปลี่ยนแปลง
−4.03%
ประสิทธิภาพ เดือน
−14.02%
ประสิทธิภาพ ปี
−7.54%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
AGTHIAAGTHIA Group
5.29 AED+1.15%436.974K1.574.14B AED15.730.34 AED−1.87%3.15%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
BOROUGEBorouge PLC
2.48 AED+0.81%13.701M1.0973.942B AED21.340.12 AED6.42%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
FERTIGLBFertiglobe plc
3.06 AED+2.68%19.412M3.5024.738B AED16.220.19 AED−70.49%14.42%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อ
NIHNATL INTERNATIONAL
1.33 AED0.00%118.174K1.04287.763M AED9.900.13 AED+66.61%4.50%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
RAPCORAPCO Investment PJSC
1.64 AED+14.69%12.509K12.73155.866M AED29.340.06 AED+1115.22%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ