บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม (ภาค)

6
หุ้น
295.784B
เงินทุนของตลาด
3.053M
ปริมาณการซื้อขาย
+0.50%
เปลี่ยนแปลง
+3.03%
ประสิทธิภาพ เดือน
−13.39%
ประสิทธิภาพ ปี
−10.81%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ADNOCDRILLADNOC Drilling Company PJSC
3.76 AED−2.08%636.159K0.3560.48B AED17.470.22 AED+31.70%4.25%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
ALPHADHABIAlpha Dhabi Holding PJSC
19.40 AED+1.36%4.235M0.80191.4B AED18.811.03 AED+32.78%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
DEPADEPA PLC
0.261 AED0.00%0160.292M AED−0.02 AED0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
EMPOWEREMIRATES CENTRAL C
1.65 AED0.00%1.519M0.4216.7B AED17.390.09 AED−5.85%5.09%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ
NMDCNational Marine Dredging Co.
28.10 AED+0.72%1.242M0.8423.017B AED10.982.56 AED+75.37%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
OCORASCOM CONSTRUCTION PLC
3.480 USD−0.57%350.004.026B AED2.355.44 AED+81.57%13.14%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อ