สาธารณูปโภคเกี่ยวกับน้ำ (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
6.942B
เงินทุนของตลาด
1.206M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.81%
เปลี่ยนแปลง
−0.41%
ประสิทธิภาพ เดือน
−12.77%
ประสิทธิภาพ ปี
−1.39%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
           
TABREED NCC (TABREED)
2.44-0.81%-0.02เป็นกลาง1.206M2942793.726.942B11.900.21
โหลดเพิ่ม