ผู้จัดการด้านการลงทุน (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
945.674M
เงินทุนของตลาด
682.020K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.54%
เปลี่ยนแปลง
−2.09%
ประสิทธิภาพ เดือน
−37.67%
ประสิทธิภาพ ปี
−10.10%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
SHUAASHUAA CAPITAL
0.374 AED0.54%0.002 AED
ปานกลาง
682.02K255.075K AED945.674M AED−0.05 AED