ร้านอาหาร (อุตสาหกรรม)

2
หุ้น
35.696B
เงินทุนของตลาด
8.347M
ปริมาณการซื้อขาย
+1.57%
เปลี่ยนแปลง
+2.62%
ประสิทธิภาพ เดือน
+31.52%
ประสิทธิภาพ ปี
+30.48%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
(ปีงบประมาณ)
AMRAmericana Restaurants International PLC3.94 AED2.34%0.09 AED
มีแรงซื้อรุนแรง
9.038M35.608M AED32.909B AED
NCTHNational Corporation for Tourism & Hotels3.10 AED−7.46%−0.25 AED
มีแรงขาย
195.198K605.114K AED2.787B AED41.670.07 AED