สร้างบ้าน (อุตสาหกรรม)

1
หุ้น
21.825B
เงินทุนของตลาด
2.383M
ปริมาณการซื้อขาย
−0.69%
เปลี่ยนแปลง
+8.24%
ประสิทธิภาพ เดือน
+20.42%
ประสิทธิภาพ ปี
+16.53%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
P/E ratio
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
SALIKSALIK COMPANY P.J.
2.89 AED−0.69%−0.02 AED
มีแรงซื้อ
2.383M6.887M AED21.675B AED30