บริการเชิงพาณิชย์ (ภาค)

2
หุ้น
39.553B
เงินทุนของตลาด
25.582M
ปริมาณการซื้อขาย
−4.31%
เปลี่ยนแปลง
−10.73%
ประสิทธิภาพ เดือน
−34.79%
ประสิทธิภาพ ปี
−29.80%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
ESGESG EMIRATES STALLIONS GROUP P.J.S.C
5.79 AED−1.70%2.225M1.071.472B AED0.00%บริการเชิงพาณิชย์
MULTIPLYMultiply Group PJSC
3.25 AED−4.41%26.485M1.2338.08B AED3.960.82 AED−5.46%0.00%บริการเชิงพาณิชย์