เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ (ภาค)

1
หุ้น
1.259B
เงินทุนของตลาด
57.614K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.93%
เปลี่ยนแปลง
−6.03%
ประสิทธิภาพ เดือน
−38.76%
ประสิทธิภาพ ปี
−5.22%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
JULPHARGulf Pharmaceutical Industries1.09AED0.93%0.01AED
มีแรงขาย
57.614K62.799K1.259BAED−0.02AED2.144K