บริการน้ำมันครบวงจร (อุตสาหกรรม)

2
หุ้น
5.715B
เงินทุนของตลาด
320.192K
ปริมาณการซื้อขาย
+0.37%
เปลี่ยนแปลง
+5.26%
ประสิทธิภาพ เดือน
−31.09%
ประสิทธิภาพ ปี
−11.83%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
ADNOCGASADNOC Gas plc3.00 AED2.39%0.07 AED
มีแรงซื้อรุนแรง
39.619M118.858M AED
DANADANA GAS PJSC0.83 AED1.47%0.01 AED
มีแรงซื้อ
13.915M11.536M AED5.715B AED8.550.10 AED