การค้าปลีก (ภาค)

1
หุ้น
4.172B
เงินทุนของตลาด
84.865K
ปริมาณการซื้อขาย
0%
เปลี่ยนแปลง
+1.27%
ประสิทธิภาพ เดือน
−16.72%
ประสิทธิภาพ ปี
−9.47%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
สัญลักษณ์
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
UNIONCOOPUNION COOP
2.39 AED0.00%84.865K0.384.172B AED9.21%การค้าปลีก