สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร (ภาค)

3
หุ้น
3.177B
เงินทุนของตลาด
45.766K
ปริมาณการซื้อขาย
+1.01%
เปลี่ยนแปลง
+6.37%
ประสิทธิภาพ เดือน
−12.32%
ประสิทธิภาพ ปี
+6.37%
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันปัจจุบัน
ทิกเกอร์
ราคา
เปลี่ยนแปลง % 1วัน
เปลี่ยนแปลง 1วัน
คะแนนทางเทคนิค 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย 1วัน
ปริมาณการซื้อขาย*ราคา 1วัน
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
(TTM)
อีพีเอส
(TTM)
ลูกจ้าง
DRCDUBAI REFRESHMENTS
17.25AED0.00%0.00AED
มีแรงซื้อ
001.553BAED14.881.16AED
ERCEMIRATES REFRESHME
4.24AED0.95%0.04AED
มีแรงขาย
62.196K263.711K1.311BAED25.400.16AED
UFCUNITED FOODS COMPA
10.35AED0.00%0.00AED
มีแรงซื้อ
00313.088MAED18.910.55AED