อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — โคลอมเบีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

อุตสาหกรรม
มูลค่าตามราคาตลาด
Div yield FWD %
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
ภาค
หุ้น
สินค้าโภคภัณฑ์/เครื่องจักรทางการเกษตร2.186T COP3.15%0.00%0อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
การออกอากาศกระจายเสียง1.15T COP8.84%0.00%0บริการผู้บริโภค2
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง14.777T COP3.87%−0.81%1.094Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3
บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ287.9B COP2.99%0.00%0อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
ห้างสรรพสินค้า24.266T COP4.15%0.00%166การค้าปลีก1
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า70.603T COP5.41%+0.16%59.576Kสาธารณูปโภค4
วิศวกรรมและก่อสร้าง611.633B COP2.45%0.00%0บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3
สินเชื่อ/ให้เช่า/ลีสซิ่ง8.774T COP15.91%0.00%85.949Kการเงิน1
ค้าปลีกอาหาร4.568T COP4.76%0.00%0การค้าปลีก1
อาหารพิเศษเฉพาะ/ลูกอม22.891T COP2.70%0.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1
ผู้จัดจำหน่ายก๊าซ40.151T COP5.65%+0.61%126.689Kสาธารณูปโภค4
เครื่องจักรอุตสาหกรรม537.61T COP0.26%0.00%0การผลิตของผู้ผลิต1
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ156.835T COP+0.79%1.811Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
บริการน้ำมันครบวงจร104.642T COP23.30%+0.99%1.148Mแร่พลังงาน1
ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ต6126.664T COP0.00%29การค้าปลีก1
วาณิชธนกิจ/โบรกเกอร์5.122T COP11.13%+0.17%2.76Kการเงิน3
ผู้จัดการด้านการลงทุน539.321B COP1.60%0.00%0การเงิน1
กองทรัสต์/กองทุนรวมอื่นๆ29
ประกันชีวิต/สุขภาพ2.111T COP0.00%0การเงิน1
ธนาคารรายใหญ่3283.934T COP3.24%−0.01%579การเงิน10
โทรคมนาคมรายใหญ่278.718B COP0.00%407การสื่อสาร1
เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแพทย์127.413T COP0.00%0เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1
บริการด้านการค้าเบ็ดเตล็ด172.954B COP1.89%0.00%0บริการเชิงพาณิชย์2
ยานพาหนะใช้มอเตอร์170.771T COP5.67%0.00%0สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1
ชุดประกันภัยรวม15.852T COP4.13%+3.27%8.37Kการเงิน1
การผลิตน้ำมันและก๊าซ694.162B COP15.18%0.00%455แร่พลังงาน1
การขนส่งอื่นๆ475.88T COP0.00%0ระบบขนส่ง1
ยารายใหญ่2195.575T COP3.81%−1.57%444เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
โลหะมีค่า509.554B COP16.41%+1.49%68.362Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
ประกันภัยทรัพย์สินและประกันวินาศภัย3141.67T COP0.00%2การเงิน1
ธนาคารในภูมิภาค2.346T COP6.24%0.00%0การเงิน2
ธนาคารออมทรัพย์90.153B COP13.84%0.00%0การเงิน1
ร้านค้าพิเศษเฉพาะ20.826T COP14.19%0.00%30การค้าปลีก1
โทรคมนาคมพิเศษ7.076T COP0.00%0.00%0การสื่อสาร1
เหล็ก174.095B COP23.00%0.00%0แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
อุปกรณ์โทรคมนาคม11993.179T COP0.50%−0.35%30เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
สิ่งทอ323.611B COP1.46%0.00%11.02Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
ผู้จัดจำหน่ายค้าส่ง1.295T COP12.87%0.00%2.422Kบริการการกระจายสินค้า1