อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — โคลอมเบีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
1830.593B2.300.00%0อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
1485.100B9.440.00%0บริการผู้บริโภค2
6231.507B5.284.52%194.770Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
287.777B2.410.00%0อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
27707.241B4.113.89%36.615Kการค้าปลีก1
75982.087B1.540.76%273.976Kสาธารณูปโภค4
716.028B0.00-2.62%337.715Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
12106.000B3.50%1.243Mการเงิน1
419080.017B3.861.56%24การเงิน3
6127.703B3.884.50%14.753Kการค้าปลีก1
%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
18786.301B2.57-2.86%11.622Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
29400.542B7.990.49%4.444Kสาธารณูปโภค3
330901.127B0.42-2.68%0การผลิตของผู้ผลิต1
427.119B0.00%0อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
118827.249B8.411.80%5.338Mแร่พลังงาน1
4359875.990B-4.17%6การค้าปลีก1
8930.445B0.553.30%31.828Kการเงิน3
%อื่นๆ1
2651302.175B2.834.67%146การเงิน5
68.759B8.810.00%0บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
2249.943B0.380.00%776บริการเชิงพาณิชย์4
23872.367B1.70-0.43%250.394Kการเงิน1
1460.617B7.59-0.48%57.103Kแร่พลังงาน1
3063278.652B2.71-1.11%14เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
807.792B10.920.56%53.396Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
89237.112B7.101.04%110.274Kการเงิน6
%การเงิน1
17279.609B27.150.33%29การค้าปลีก1
7075.873B0.00%0การสื่อสาร1
223.836B17.89-3.23%2.000Mแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
9228132.330B0.643.12%231เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
393.730B1.050.00%366.391Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
1587.465B13.04-1.02%129.183Kบริการการกระจายสินค้า1
565.603B0.06%528.917Kการสื่อสาร1
โหลดเพิ่ม