อุตสาหกรรมตลาดหลักทรัพย์ — โคลอมเบีย

ตารางด้านล่างประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกแบ่งกลุ่มตามอุตสาหกรรม วิเคราะห์มันโดยการใช้เมตริกซ์การดำเนินการที่หลากหลายและข้อมูล เช่น มูลค่าตลาด, ปริมาณและจำนวนหลักทรัพย์ รวมเพียงเพื่อชื่อไม่กี่ชื่อ

         
1830.593B2.300.00%0อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6
1485.100B9.440.00%0บริการผู้บริโภค2
5447.286B6.04-0.21%65.684Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2
287.777B2.410.00%0อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
23650.078B4.550.00%59การค้าปลีก1
69425.925B3.630.71%102.226Kสาธารณูปโภค4
771.485B0.006.61%650.660Kบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2
11842.300B0.37%87.994Kการเงิน1
11859.005B3.183.56%130.590Kการเงิน2
4959.456B4.790.00%605การค้าปลีก1
18882.480B2.550.98%37.584Kสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2
26748.044B8.785.29%842.623Kสาธารณูปโภค3
290191.940B0.500.00%0การผลิตของผู้ผลิต1
427.119B0.00%0อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1
75239.822B5.36%14.408Kบริการทางด้านเทคโนโลยี1
96624.234B10.344.31%10.699Mแร่พลังงาน1
4625345.858B2.35%1.228Kการค้าปลีก1
385727.413B4.27-0.51%1.091Kการเงิน3
419.010B2.060.00%0การเงิน1
%อื่นๆ1
2484210.785B3.15-0.36%722การเงิน5
68.759B8.810.00%0บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1
1854.065B0.00%1.817Kบริการเชิงพาณิชย์3
21008.437B1.904.52%7.137Kการเงิน1
1387.555B8.250.00%668แร่พลังงาน1
3177988.588B2.730.00%10เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2
692.393B13.61-2.12%171.762Kแร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
82372.806B7.540.68%290.416Kการเงิน6
%การเงิน1
15255.948B29.010.00%11การค้าปลีก1
7075.873B0.00%0การสื่อสาร1
211.401B18.940.00%0แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1
9330319.631B0.660.47%443เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1
371.053B1.11-0.71%399.525Kอุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3
1433.254B14.44-1.25%9.637Kบริการการกระจายสินค้า1
603.594B0.00%44.815Kการสื่อสาร1
โหลดเพิ่ม